Változás az EKÁER-ben

2021. január 1-től új EKÁER-szabályok szerint kell eljárni

A Magyar Közlöny 288. számában, december 23-án jelent meg az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 13/2020. (XII. 23.) PM rendelet, amely 2021. január 1-től érvényes új EKAER szabályokat tartalmazza.

Az Adózás rendjéről szóló törvény augusztusi módosítása értelmében január 1-től, csak a kockázatos termékek lesznek EKAER kötelesek, amelyeket ezentúl bejelentésköteles termékeknek hívunk. A bejelentésköteles termékek körét továbbra is az 51/2014 NGM rendelet tartalmazza, amelyben nem történt lényegi változás. Tehát a bejelentésköteles termékek kizárólag a korábban kockázatosnak minősülő termékek lesznek.

Az új szabályokat a 2021. január 1-én és azt követően tett bejelentésekre kell alkalmazni.

AZ 5/2015-ös rendelet alapvető szabályai változatlanok maradtak az új rendeletben is, a változások javarészt a könnyebb érthetőséget és logikusabb felépítést szolgálják. A kizárólag a nem-kockázatos termékekre vonatkozó szabályok értelemszerűen már nem kerültek bele az új jogszabályba (pl. az útdíjköteles gépjármű kitétel, vagy a nem-kockázatos termékekre vonatkozó érték- és súlyhatár). A lényegesebb változtatásokat az alábbiakban foglalom össze.

Változott a címzett fogalma egyéb célú behozatal esetén, ugyanis a terméket a kirakodási (átvételi) helyen átvevő személy, szervezet helyett az az általános forgalmi adóalany lesz a címzett, akinek a nevében az áru átvétele megtörténik. A bejelentésre kötelezett forgalmi irányok, illetve személyek köre továbbra is változatlan.

A bejelentés alól mentesített termékek köre is javarészt változatlan, marad tehát az 500 kg és 1 millió Forint értékhatár. Kikerültek azok a tárgyi mentességek, amelyek a termékkategória jellege miatt már nem relevánsak (pl. gyógyszerek, fémkereskedelmi engedélyköteles termékek). Ugyancsak kikerült a mentesített termékkörből a hulladékszállításról szóló, 2006. június 14-i 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti bejelentésköteles hulladékszállítás keretében szállított termék, amely bizonyos EU-s viszonylatban szállított hulladékok esetén változást okozhat (amennyiben az 51/2014 rendelet értelmében hulladék bejelentésköteles terméknek minősül).

Útszakasz mentesítést továbbra is a nagyadózók kérhetnek, viszont nem csak belföld-belföld viszonylatban, hanem abban az esetben is, ha a szállítás egyik végpontja másik tagállamban van (értékesítés/egyéb cél). Az útszakasz mentesítés továbbra is kérelem útján kerül kiadásra, viszont a korábbi egy év helyett visszavonásig kerül kiadásra. Ez a szabály vonatkozik a régi szabályok szerint kiadott és 2020. január 1-én érvényes engedélyekre is.

Az egyszerűsített bejelentőkre vonatkozó szabályok is némileg változtak, a jövőben ugyanis minden bejelentésre kötelezett termék tekintetében egyszerűsített bejelentést tehet mindhárom adózói kör, azaz a postai szolgáltatók, az AEO-s gazdálkodók és a köztartozásmentes adatbázisban szereplő nagyadózók is.

Az új szabályok értelmében adóbiztosítékot kell nyújtani közösségi beszerzés és belföldi értékesítés esetén minden bejelentésköteles termékre, az 5% áfakulcsú termékek kivételével. Ezt az adott vámtarifaszám megadása mellett egy külön jelölőnégyzettel kell majd jelölni a rendszerben.

Bővült a biztosítékmentes gazdálkodók köre, nem szükséges ugyanis kockázati biztosítékot nyújtaniuk a megbízható adózóknak, továbbá azoknak a gazdálkodóknak, akik legalább két éve működnek és köztartozásmentes adózók, illetve csőd- vagy felszámolási eljárás alatt álló stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodók. A 2021. január 1-én, illetve a 2020. negyedik negyedévére vonatkozó minősítés alapján megbízható adózónak minősülő adózók esetében a NAV haladéktalanul, hivatalból intézkedik a korábban befizetett kockázati biztosíték összegének visszautalásáról. Önkéntesen tett bejelentés esetén nem fog biztosítékot lekötni a rendszer.

(jandjcenter)