BiREG: regisztráció kötelesek a CEMT-engedéllyel végzett tranzit fuvarok!

Nem kapnak felmentést a BIREG-rendszerben történő regisztrációs kötelezettség alól azok az EU-honos, így magyar fuvarozók sem, akik CEMT-engedéllyel indított fuvarfeladatuk során tranzitálnak Magyarország területén.

Az ITM információs vonalától kapott tájékoztatás szerint BIREG regisztráció kötelesek azok a Magyarországot érintő tranzit fuvarfeladatok is, amelyeket az adott vállalkozás járműve CEMT-engedély birtokában indított, függetlenül attól, hogy milyen honosságú a jármű.

Ennek értelmében az alábbiak szerint módosul az MKFE BIREG-kisokosának tartalma:

A FUVARFELADATOKHOZ TARTOZÓ REGISZTRÁCIÓS KÖTELEZETTSÉGEK

A következő esetekben kell fuvarregisztrációt megtenni (beleértve az ezekhez kapcsoló üres futásokat is):

  • REGISZTRÁLANDÓ: magyar fuvarozó szállít árut Magyarországról unión kívülre vagy unión kívülről hoz Magyarországra árut CEMT engedéllyel;
  • REGISZTRÁLANDÓ: Európai Unió valamely tagállamának fuvarozója szállít árut Magyarországról az Unión kívülre vagy az Unión kívülről hoz árut Magyarországra bilaterális vagy CEMT engedéllyel;
  • REGISZTRÁLANDÓ: Európai Unión kívüli fuvarozó szállít árut Magyarországra/ról vagy Magyarországon keresztül bilaterális vagy CEMT engedéllyel;
  • REGISZTRÁLANDÓ: EU-honos vagy magyar fuvarozó Magyarországon tranzitálás céljából halad keresztül, és a fuvarfeladat CEMT engedéllyel történik;
  • REGISZTRÁLANDÓ: Európai Unió valamely tagállamának fuvarozója végez kabotázs fuvarfeladatot Magyarországon;
  • REGISZTRÁLANDÓ: 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó járművel saját áru szállítása Magyarországról unión kívülre vagy unión kívülről Magyarországra, abban az esetben, ha a szállítás engedélyköteles.

(mkfe)