Adatvezérelt ellátásilánc-menedzsment szakközgazdász képzés

Az MLBKT a Budapesti Corvinus Egyetemmel együttműködve adatvezérelt ellátásilánc-menedzsment szakközgazdász posztgraduális képzést hirdet.

A szak hiánypótló, nemzetközileg is úttörő tartalommal és oktatásmódszertani megoldásokkal rendelkezik. A mai, ugyan kissé hektikus, de továbbra is intenzív nemzetközi áruáramlással jellemezhető gazdaságban a versenyképeség forrása már nem csak a vállalatok belső működésének fejlesztése. Felértékelődik az értékteremtésben összekapcsolódó ellátási láncok jelentősége. A működési folyamatoknak ezen az összetett elemzési szinten történő vizsgálta szükségessé teszi az ellátásilánc-menedzsment ismeretek összekapcsolását a mai kor informatikai és technológiai (Ipar 4.0) megoldásaival, valamint az így nyert gazdag adatbázisok vizsgálatára alkalmas modern elemzési módszertanoknak (pl. Big Data, tanuló algoritmusok, szimuláció) felhasználói szintű ismeretével.

KIKNEK AJÁNLJUK?

Mindenkinek, aki:
► meg akarja érteni a mai globális és digitális gazdaság logikáját és mozgatórugóit;
► nemzetközi nagyvállalatnál dolgozik, és érteni szeretné feladatainak tágabb összefüggésrendszerét – a nagy egészben saját szerepét és lehetőségeit;
► hazai, a nemzetköziséges útjára lépett, vagy azt fontolgató középvállalatnál dolgozik és fontos számára az ehhez szükséges szakmai ismeretek bővítése;
► meg szeretné érteni a modern informatikai, adatgyűjtési, adatelemzési módszereket a felhasználó és az üzleti döntéshozó szempontjából;
► munkakörében szüksége van olyan szakmai támogatásra, mely segítségével vállalata folyamatainak megértésére alapozva képes ellátási lánc partnerei számára is fejlesztési projekteket megfogalmazni, és azokat sikeres projektekké konvertálni.

MIÉRT AJÁNLJUK?

► mert értékes, a piacon keresett tudást és képességeket szerezhetnek a résztvevők;
► mert a képzés alapvető célnak tekinti a résztvevők folyamat- és rendszerszemléletének erősítését,
ami a közeljövő üzleti szakembereinek kiemelt alapképessége lesz;
► mert a képzés elméletileg megalapozott, de erősen gyakorlatorientált;
► mert a blended learning rugalmasabbá teszi
a felkészülést és intenzívebbé a képzés jelenléti eseményeit;
► mert az alkalmazott oktatásmódszertan színes és élvezetes tanulást ígér;

►mert a képzés gazdagítja a résztvevők kapcsolati hálóját.

KIKNEK A JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK?

Mindenkiét, aki:
► az ellátásilánc-menedzsment egy-egy részterületét már megismerte, de nagyobb rálátást szeretne
szerezni a lánc egészére, és meg szeretné érteni azok belső összefüggéseit;
► aki nyitott a digitalizáció adta lehetőségek megismerésére és alkalmazására;
► aki megőrizte emberi és szakmai kíváncsiságát, és nyitott az új megközelítések és módszertanok
irányába;
► aki élvezi, hogy felkészült, motivált és elkötelezett oktatókkal, előadókkal és hallgatókkal dolgozhat
együtt.

MIT KÍNÁL A SZAKIRÁNYÚ
TOVÁBBKÉPZÉS?
Az elmúlt évek nemzetközi gazdasági eseményei és a COVID-19 miatt kialakult gazdasági helyzet élesen
rávilágít arra, hogy az egyes vállalatok versenyhelyzete nem függetleníthető azoknak az összetett ellátási
láncoknak az alakulásától, melyekbe ágyazottan azok működnek. Az ellátási láncok rendszerszintű vizsgálata pedig szükségessé teszi a szakismeretek integrálását mind a hagyományos, mind a modern informatikai (pl. Ipar 4.0) és adatelemzési (pl. Big Data, tanuló algoritmusok, szimuláció) ismeretekkel. A képzés a vállalati döntéshozó szempontjából végzi el ezeknek az ismereteknek az összehangolását, és blended learning formában kínálja ennek az összetett ismeretanyagnak az oktatását.

Képzési idő: 2 félév
Önköltség: 455.000 Ft/félév
Képzés helyszíne: Budapest

A képzés 2022 tavaszán indul!

További kérdés esetén:
jelentkezes.part.time@uni-corvinus.hu 
A szak tartalmi kérdéseivel kapcsolatban:
Szakfelelős: Gelei Andrea
andrea.gelei@uni-corvinus.hu