Kitüntetést kapott Gelei Andrea, az MLBKT oktatásért felelős alelnöke

Átadták a Corvinus Egyetem 2021. évi kitüntetéseit

Egyetemi Emlékérem kitüntetésben részesült Gelei Andrea a Vállalatgazdaságtan Intézet egyetemi tanára, a logisztika és ellátásilánc-menedzsment tématerületek gondozásában végzett munkájáért.

Gelei Andrea hosszú ideje kiemelkedő szerepet játszik a logisztikai és ellátásilánc-menedzsment tématerületek gondozásában. Újítókészségét kiválóan tükrözi, hogy szakfelelősként korábban mesterszakot vitt és ma posztgraduális programokat gondoz. Jelenleg alapszakon vezeti egy specializáció fejlesztését. Az általa koordinált Logisztika mentorprogram az egyetem jelenlegi és alumni hallgatóit köti össze. Szerepet vállal az MTA Logisztikai Osztályközi Állandó Bizottságában, elnökségi tagja a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaságnak.

Andrea hosszú évek óta az MLBKT elnökségének tagjaként, oktatásért feleős alelnökként is segíti a Társaság munkáját is.

A kiemelkedő teljesítményhez és a díjhoz szakmai elisemrésünk mellett szeretettel gratulálunk az MLBKT nevében is.