BMI: Visszafogott bővülés májusban

A Beszerzési Menedzser Index (BMI) szezonálisan kiigazított májusi értéke: 51,5

 

A válaszadók az előző hónaphoz képest tizenharmadik hónapja kedvezőbb folyamatokról számoltak be. A további növekedést jelző áprilisi érték után az index értéke tovább javult és most is bővülést jelez. Általában elmondható, hogy a részindexek az áprilisi értékeikhez képest nagyobb mértékben, de nem egyértelműen egy irányban változtak. Ennek megfelelően a BMI-t alkotó részindexek is változó képet mutatnak összességében: a beszerzés mennyisége bővült, emellett a késztermékkészletek és az import mennyiségindexének üteme is nőtt.  
A termelt mennyiség és a foglalkoztatottság alindexeinek bővülő üteme megmaradt. A szállítási átfutási idő értéke ismét nagyon alacsony maradt és az átfutási idők hosszabbodását jelzi számos válaszadónál. A 2022 május havi index nagyobb az áprilisi (58,9) értéknél. Május összességében átlag alatti hónapnak számít (az 1995 óta mért hosszú távú átlag értéke 52,4; a májusi értékeké 52,2). A most mért szezonálisan kiigazított indexértéknél 1995 óta csupán nyolc alkalommal volt alacsonyabb májusi érték.

 

Májusban a részindexek többsége pozitív tartományban (50,0 pont felett) tartózkodott, az indexértékek többsége azonban csökkent az előző havi, áprilisi értékekhez képest. A változás mértéke pozitív és negatív irányban is enyhe volt, sehol sem érte el az 5 százalékpontos különbséget.

Ezúttal 4,2 százalékponttal lett alacsonyabb az új megrendelések indexe (70,6), és ezzel huszonharmadszor bővült a rendelésállomány.

A beszerzési mennyiség indexe (66,3) enyhén csökkent (3,9 százalékponttal) áprilishoz képest, de továbbra is a beszerzett mennyiség növekedésére utal.

A termelési mennyiség indexének (60,0) értéke 4,1 százalékponttal alacsonyabb az előző hónaphoz viszonyítva.

A beszerzési árak indexe (93,4) nagyobb áprilishoz képest, továbbra is az árak erős ütemű növekedésére utal, huszonkettedik hónapja. A szezonális kiigazításnak köszönhetően a 2020 júliusi csökkenést megelőző ötven hónapban emelkedést mutatott az index értéke.

A szállítási átfutási idő indexe (17,2) újra nőtt, értéke 0,3 százalékponttal magasabb az áprilisinál, és e hónapban is az átfutási idők hosszabbodására utal.

Májusban is bővült a vásárolt készletek mennyisége (71,9), ugyan kisebb ütemben, hiszen csak 1,5 százalékpont a növekedés.

A késztermékkészletek indexe (67,0) 3 százalékponttal magasabb májusban, amely a készletmennyiség további, erős növekedésére utal.

A külpiaci mutatók előző hónaphoz képest csökkentek: az importindex (67,6) 2,6 százalékponttal, az exportindex értéke (58,9) 1,8 százalékponttal csökkent.

A foglalkoztatási index (52,2) szintén bővülést hozott, bár a részindex értéke áprilishoz képest 1,2 százalékponttal kisebb.

 

 

Az MLBKT felmérésének módszertana

A felmérés módszertanát az Egyesült Államok Ellátási Lánc Menedzsment Intézete (Institute for Supply Management) dolgozta ki. A beszerzési vezetők körében végzett felmérés a tapasztalatok szerint jó alapja a gazdasági konjunktúra vagy recesszió jelzésének, mivel a vállalatok először beszerzési döntéseikkel reagálnak a piaci környezet változásaira. Az Üzleti Jelentések 100 feldolgozóipari vállalat beszerzésért felelős vezetői körében havi rendszerességgel végzett kérdőíves információgyűjtésen alapul. A havi rendszerességgel végzett megkérdezéseket az MLBKT megbízásából az Ingenium Alliance Kft. végzi.

A vállalatok által adott válaszok az előző hónaphoz viszonyított változást jelzik. Az index kiszámítása a válaszok százalékos megoszlásán alapul: a pozitív (nőtt) válaszok százalékos arányához hozzáadjuk a változatlan válaszok felét. Az így kapott index 100%-os értéke azt jelzi, hogy valamennyi vállalat növekedésről, fellendülésről számolt be.

A Beszerzési Menedzser Index (BMI) egy összetett mutatószám, öt egyedi index súlyozott átlaga: új rendelések – 0,3; termelési mennyiség – 0,25; foglalkoztatás – 0,2; szállítási átfutási idő – 0,15; vásárolt készletek – 0,1. A BMI 50% feletti értéke a feldolgozóipari tevékenységek fellendülése, 50% alatti értéke a recesszió irányába való elmozdulásra utal.

Az Üzleti Jelentések Beszerzési Menedzser Indexének és alapindexeinek szezonális kiigazítása a KSH által használt TRAMO-SEATS módszerrel, a Demetra szoftver segítségével történik. A szezonális kiigazítást az év elején rögzített paraméterekkel, az ünnepnapok figyelembevételével végezzük. A havonta elvégzett szezonális kiigazítással a teljes adatsor minden hónapban változik.