Beszámoló az „Újrahasznosítás szemléletű csomagolástervezés” konferenciáról

2022. június 28-án a budaörsi Holiday Inn hotelben 61 személyesen megjelent és 28 online úton bekapcsolódott kolléga részvételével sikeresen megtartottuk az „Újrahasznosítás szemléletű csomagolástervezés” címet viselő – utóbbi évtizedet figyelembe véve – 2. CSAOSZ nemzetközi konferenciát.

A konferencia a Csomagolási Világszövetség (WPO), az ECR Közösség és a bécsi Alkalmazott Tudományok Egyeteme együttműködésében készített Packaging design for recycling című útmutatót dolgozta fel.
A tanulmány fontos iránymutatást ad a gyakorló csomagolástervezők számára, mind a csomagolószer-gyártói, mind pedig a csomagolószer-felhasználói oldal szereplőinek. A konferencia apropóját pedig az útmutató magyar fordításának megjelenése adta.

A szakmai nap intenzív munkával telt, 11 előadást hallhattunk, ezek közül hárman – Nerida Kelton (WPO alelnök), Dr. Manfred Tacker (University of Applied Sciences, Vienna) és Simon Stadelmann (ALPLA) – külföldről jelentkeztek be.

Ismeretes, hogy az Európai Bizottság kezdeményezésére az utóbbi két évben számos, a csomagolásokkal kapcsolatos környezetvédelmi szigorító intézkedés került bevezetésre. Ezek értelmezésében, az alkalmazók számára érthető formában való bemutatására a CSAOSZ eddig is nagy hangsúlyt fektetett és e konferencia is ezt a törekvést erősíti.

Az újrahasznosításnak kiemelt jelentősége van és lesz is a jövőben. Nemcsak a csomagolási hulladékhasznosítási célértékek növekednek radikálisan, nemcsak a hasznosítandó csomagolóanyaghányad emelkedik, hanem az EU irányelvben leírt és a tervezés kiindulópontját jelentő, a csomagolások környezetvédelmi megfelelőségét meghatározó ún. lényegi követelmények is szigorodnak.

Az elhangzott előadások azt mutatták, hogy mind a csomagolószer-felhasználók, mind pedig a csomagolószer-gyártók azonosultak az új és szigorúbb környezetvédelmi elvárásokkal és erre minden előadó a maga szakterületéről már válaszokat tartalmazó koncepciót is fel tudott mutatni.

Az is világossá vált a prezentációkból, hogy a fenntartható csomagolások tervezése „egyedül nem megy”, a csomagolások újragondolása, újratervezése csak közös, a termék- és csomagolástervezők együttes munkájának eredményeként tud megvalósulni.

Az újragondolás azt is jelenti, hogy felül kell vizsgálni a korábbi rutint és a maximális áruvédelmet az indokolt összetételű csomagolással úgy kell elérni, hogy az anyagában hasznosítható és a környezeti kibocsátása is a lehető legalacsonyabb legyen.

Az előadások kapcsán felmerült kérdések rámutattak arra is, hogy jogszabályok bonyolult megfogalmazásainak értelmezése továbbra is nehézséget okoz.

A szervezők köszönik az MLBKT-nak a konferencia népszerűsítéséhez nyújtott segítségét, a CSAOSZ „hagyományos” konferenciájára várhatóan 2022. november 9-én ugyanezen a helyszínen kerül sor.

 

Nagy Miklós

főtitkár

 

www.csaosz.hu