Megjelent a Zöldgazdaság 2023/24 tanulmánykötet

A Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége (KSZGYSZ) a sokasodó klíma-, természet-, és környezetvédelmi feladatok közepette életre hívta a két évvel ezelőtti, nagysikerű kiadvány folytatását, ami ismeretterjesztő, komplex szakmai tudásanyagként segíti döntéshozók, szakemberek, érdeklődők, főiskolai és egyetemi hallgatók felkészülését és mindennapi munkáját. 270 oldalban köszön most vissza közel 70 vezető zöldipari szakember egy évnyi munkája. 

 

 

A Szövetség, hazánk legnagyobb, független, környezetvédelmi ernyőszervezeteként több mint harminc éve együttműködik minisztériumokkal, hatóságokkal, szakmai szövetségekkel, oktatási intézményekkel, vállalatokkal, önkormányzatokkal, civil szervezetekkel a jelentős környezet- és természetvédelmi projektek megvalósítása, stratégiai anyagok társadalmi egyeztetése és a szakemberek képzése kapcsán. E szakmai együttműködések során felhalmozott tapasztalatok, javaslatok esszenciáját tartalmazza a most megjelent ZÖLDGAZDASÁG 2023/24 című tanulmány, amely áttekintést nyújt az ágazat jelenlegi tevékenységéről, hazai és nemzetközi aktivitásairól, eredményeiről, kihívásairól és konstruktív módon számba veszi az elkövetkező időszak újonnan megnyíló lehetőségeit, feladatait is.  

 

A fókusztémákat a vállalati tapasztalatokkal és az ágazatban dolgozók szakmai tudásával ötvözve mutatja be, a hangsúlyt a következő időszak kihívásaira és az azokra adandó, versenyelőnyt is jelentő, reziliens megoldásokra helyezve. 

 

A tanulmány elkészítését két hajtóerő motiválta: egyrészt a jogszabályi változások, másrészt az európai uniós forrásokból lehetővé váló, a hazai zöldipart, a zöld átállást támogató finanszírozási lehetőségek széles tárháza. Ezen források célszerű és hatékony iparági felhasználása visszahathat a gazdaság működésére, így a szakképzésre, a foglalkoztatottságra, a környezet, ezáltal a teljes társadalom állapotára.   

 

A szerzők, ahogy a kötetben is megjelenik, vallják, hogy a környezet védelme – a természet megóvása mellett – nem más, mint az emberek védelme. Szakmai munkával, fenntarthatósági törekvésekkel, innovációkkal meg kell teremteni az egészséges, tiszta környezetet, amely biztosítja számukra azt az energiát, amely lehetőséget teremt a gyarapodásra anyagi és szellemi értelemben is. 

 

A Zöldgazdaság 2023/24 online változata letölthető: https://kszgysz.hu/zoldgazdasag2023 

 

Bővebb információ a kiadványról és nyomtatott verzió megrendelése: https://www.kszgysz.hu/szovetsegi-hirek/megjelent-a-zoldgazdasag-2023-24-c-tanulmanykotet