Elnökség

Az MLBKT elnökségét a tagság kétévente, a közgyűlésen választja meg. Az elnökség tagjai egymás közül, szavazással jelölik ki az elnököt és a társelnököt. Az elnökség tagjai évente 10 alkalommal üléseznek, két találkozó között pedig interneten keresztül vagy kisebb munkacsoportokban dolgoznak a társaság jövője érdekében. 

Ha szeretne üzenni az elnökségnek, most megteheti! Írjon a logisztika@logisztika.hu e-mail címre.

Az MLBKT elnökségének tagjai

A szervezet valamennyi alaptevékenységét illetően új megoldásokat kell kialakítani annak érdekében, hogy meg tudjuk valósítani a célkitűzéseinket. További lépéseket kívánok tenni az elnökségi munka hatékonyságának növelése, a társaság ismertségének, elismertségének, a logisztikai szakmán belüli népszerűségének növelése terén.

Az MLBKT legfontosabb feladata a szakmai ismeretek és etika magas szintre emelése. Feladatom a társaság tevékenységének szervezése.

Az MLBKT által nyújtott szolgáltatások terén akár bővebb feladatokat is szívesen vállalok. Továbbra is aktív szerepet vállalnék a BVK tagozat vezetésében, az

A társaság újonnan megválasztott elnökségi tagjaként legfontosabb feladata a logisztika területén dolgozó szakemberek összefogása.Egy olyan platform megteremtése, közösség létrehozása, amely lehetőséget biztosít képzésre, innovációk, tapasztatalatok átbeszélésére, a problémák közösen történő átgondolására. Munkájával szeretné folytatni az MLBKT Ifjúsági Tagozatának támogatását, annak érdekében, hogy a fiatal pályakezdő kollégák megtalálják örömüket a logisztikában. Nem titkolt szándéka, hogy megmutassa, hogy a logisztika, nem csak a férfiak számára lehet érdekes pálya, hanem nőként is számtalan lehetőséget kínál.

A Gyógyszeripari Tagozat vezetőjeként célom, hogy az iparágban dolgozó valamennyi gyártó és forgalmazó vállalat mozgósításával növeljem az MLBKT tagvállalatainak számát és presztízsét. Továbbá eredményesen járuljak hozzá a többi tagozat sikeres működéséhez illetve új tagozatok létrehozásához.

Péter szakértő a vám-jövedék és termékdíj, valamint a projekt és kockázatmenedzsment szakterületeken. Elnökségi tagként legfontosabb feladatának tekinti az ellátási láncokhoz kapcsolódó, valamennyi szakterületét képviselő szakemberek közösségének építését, különös tekintettel a jövő nemzedékére, a fiatalokra, dolgozókra és diákokra egyaránt.

Megválasztott elnökségi tagként logisztikai szolgáltató tapasztalattal, elsősorban a logisztika digitalizációs kihívásainak körüljárásában, ezen belül az e-kereskedelem területén tervezi elősegíteni a szakmai diskurzust. Szeretne részt venni a rendezvények ilyen irányú tematikájának minél tartalmasabb és gyakrolatiasabb megközelítésének propagálásában, tartalmi összeállításában, a megfelelő résztvevők megtalálásában.

Az MLBKT által nyújtott szolgáltatások terén akár bővebb feladatokat is szívesen vállalok. Továbbra is aktív szerepet vállalnék a B2VK Tagozat vezetőségében, a Beszerzési Konferenciák szervezésében, az MLBKT-Corvinus posztgraduális képzés megújításában, más MLBKT beszerzés-szakmai képzések megerősítésében, digitalizálásában.

Ákost első ízben választották az MLBKT elnökségi tagjának. Abban hisz, hogy különböző tagozatok elősegítik a szakterületek, az abban működő tagvállalatok erősítését, miközben az MLBKT rendezvények ezeket a szakterületeket, specialistákat egyesítik, és teremtik meg a közös fejlődés platformját. Azt vallja, hogy a közösségépítés a szervezet legfontosabb értéke, amelynek segítségével szakemberek építhetnek egymással kapcsolatokat, oszthatnak meg tapasztalatokat, keresketnek közösen megoldásokat.

Gyakorlati példák, bejárás, látogatás a Grundfos Magyarország életéből.
Szakmai tanácsadás, csapat munka, kutatás – fejlesztés vállalatirányítási rendszer és gyakorlati megvalósítás között, lean folyamatok. Vezető képzés, mentorálás, oktatás; tanácsadás – szervezet fejlesztés.

András szakterületei a logisztika (szállítás, raktározás, DC management, Management).
Azt vallja, hogy az elméleti tudás és annak gyakorlati megvalósításának találkozási pontja és a kettő közötti szinergia megteremtésének a fóruma kell, hogy legyen az MLBKT. Cél, hogy a két pont közötti széles szakmai spektrumon keresztül biztosítson lehetőséget az egyénnek a szakmai kapcsolatok kiépítésére, ápolására, az elméleti tudás bővítésére, annak gyakorlati megvalósítására különböző vállalatoknál.

A logisztikai szolgáltató szakma összefogása, és emberi, szakmai presztízsének fenntartása.

A következő területeken támogatnám az MLBKT munkáját: logisztika vám-, adózási- és adminisztratív feladatai, gazdasági, gazdálkodási, működési, ügyviteli, szervezeti kérdések, projektek, fejlesztési tervek kidolgozása, bevezetése, jogi -, szabályozási kérdések értelmezése, észrevételezése, hatósági és szervezeti kapcsolattartás, oktatás, oktatásszervezés.

Aktívan kíván részt venni a kongresszus bonyolításában, a szervezetet bemutatni, megismertetni külsős érdeklődőkkel és aktív tagja lenni a Logisztikai Szolgáltatói tagozatnak.

Az MLBKT feladatának tekinti a logisztikai és beszerzési szakma széles körben való megismertetetését, a fiatalok számára előnyeinek bemutatását, illetve a már dolgozó kollégák támogatását, fejlődésük a segítését. Fontos feladatának tartja, hogy minél több a logisztikai vagy beszerzési pályát vállasztó fiatalhoz eljusson a társaság és számukra is érdekes, izgalmas témákat tudjuon nyújtani. Nem csak a fiatalok körében, hanem általában is fontosnak tartja a szállítmányozási tagozat népszerűsítését. Az MLBKT további fontos célja, hogy a logisztikai és beszerzési szakma megkerülhetetlen, hiteles, véleményt és stratégia irányt formáló, inspiráló és innovatív szakmai szervezete legyen.