Posztgraduális logisztika képzés. Sok vállalati szakember az oktatók között, halgatóbarát számonkérés és csökkentett óraszám a jól ismert színvonalon!

Logisztika és ellátási lánc menedzsment szakirányú továbbképzés

bceAz MLBKT és a Budapesti Corvinus Egyetem 2013 márciusában keresztfélévben és szeptemberben indítja nagy múltú, megújult tematikájú képzését.

A 2011-es tanévtől új tárgyak, több vállalati oktató, frissített tematika, hallgatóbarátabb számonkérés és csökkentett óraszám jellemzi az új képzést, miközben a jól ismert színvonalat nyújtjuk hallgatóinknak!

A PROGRAM CÉLJA

A szakirányú továbbképzés célja olyan széleskörű szakmai háttérrel rendelkező, felsőszintű vezetői, illetve tanácsadói feladatok ellátására alkalmas logisztikai szakemberek képzése, akik a gyakorlati szakmai feladatok rutinszerű megoldásán túl képesek azokat szélesebb összefüggésekbe helyezni. A képzés során a résztvevők képesek lesznek rendszer szinten átlátni a vállalat logisztikai tevékenységeit, megtervezni és irányítani annak működését, és összehangolni azt a vállalat más tevékenységeivel.

Jelentkezési határidő: 2013. február 1. és április 30.

Jelentkezési lap letöltése

KÉPZÉSI INFORMÁCIÓK

Logisztika és ellátási lánc menedzsment szakirányú továbbképzési szak és Logisztika és ellátási lánc szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak
Képzés óraszáma: 508 óra
A képzés elvégzéséhez szükséges átfutási idő: 4 félév
Képzési napok: pénteken (12:00-18:30) és szombaton (9:00-15.40)
Jelentkezési feltétel:
 • államilag elismert egyetemi/főiskolai oklevél
 • legalább két év munkaviszony logisztika és
  ellátási lánc menedzsment területen
 • felvételi elbeszélgetés
A képzés kezdete: 2013. március 8. és szeptember 13.
Költségtérítési díj*: I. félév: 310 000 Ft + 30 000 Ft**;
II-IV. félév: 310 000 Ft/félév
Képzési helyszín: Budapesti Corvinus Egyetem
A záróvizsgára bocsátás feltétele:
 • valamennyi vizsga letétele,
 • két bíráló által elfogadott szakdolgozat.

A záróvizsga komplex szóbeli vizsgából és a szakdolgozat megvédéséből áll.

A diploma megszerzésének feltétele: államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga
Az oklevélben szereplő szakirányú szakképzettség megnevezése:
 • Közgazdász végzettség esetén: Szakközgazdász, logisztika és ellátási lánc szakon
 • Nem közgazdász végzettség esetén: Logisztika és ellátási lánc menedzser
Jelentkezési határidő: 2013. február 1. és április 30.
* A költségtérítési díj az infláció mértékével emelkedhet. A kereskedelmi forgalomban kapható jegyzeteket a hallgatók egyénileg vásárolják meg, igény esetén könyvtár-látogatási igazolás ellenében a könyvek kikölcsönözhetőek a BCE könyvtárából. Az előadások prezentációi minden esetben letölthetőek az MLBKT honlapjáról.
**A nem közgazdász végzettségű hallgatók által fizetendő további költségtérítés, ami a “Közgazdaságtani alapfogalmak és összefüggések” című óra költségét, vizsgadíját tartalmazza. A közgazdaságtan óra elvégzése és a vizsga letétele alól a közgazdaságtan alapvégzettséggel rendelkezők felmentést kapnak.

TÁRGYSTRUKTÚRA

Ssz.TantárgyÓraszám
A.Alapozó tárgyak
1.Közgazdaságtani alapfogalmak és összefüggések20
2.Statisztikai adatelemzés24
3.Döntéselemzés és -támogatás20
ÁM.Általános menedzsment tárgyak
4.Vállalati stratégia és üzletpolitika28
5.Szervezés16
Első félév összesen:108
6.Szakmai jogi ismeretek20
7.Vezetői kompetenciák16
8.Marketing és értékesítés20
9.Vállalati pénzügyi politika16
10.Vezetői számvitel16
AF.Az anyagi folyamatok menedzsmentje
11.Ellátási lánc menedzsment28
Második félév összesen:116
12.Termelési és szolgáltatási folyamatok menedzsmentje28
13.Beszerzés16
14.Raktározás24
15.Készletgazdálkodás28
16.Disztribúció16
17.Minőségmenedzsment16
18.Választható tárgy16
Harmadik félév összesen:144
19.Szállítmányozás és nemzetközi logisztika40
20.Logisztikai információs rendszerek16
21.Logisztikai teljesítménymérés28
22.Választható tárgy16
Negyedik félév összesen:100
Szakdolgozat40
KÉPZÉS ÖSSZESEN:508
VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK:
1.Külkereskedelmi technikák16
2.Anyagáramláshoz kapcsolódó környezetvédelmi ismeretek16
3.Üzleti tervezés16
4.
Konfliktuskezelés16
5.
Tárgyalástechnika16
Választható tárgyak összesen80

Közgazdász végzettségűek a “Közgazdaságtani alapfogalmak és összefüggések” című tantárgyból felmentést kapnak, nem közgazdász végzettségűeknek a tantárgyi vizsga kötelező.
A vizsgákat nem vizsgaidőszakban, hanem a mindenkori operatív tanterv előírásainak megfelelően, az egyes tantárgyak befejezését követően kell teljesíteni.

Tematika letöltése

A KÉPZÉSRŐL MONDTÁK

A logisztikai szakirányú posztgraduális menedzserképzés átfogja az ellátási lánc egész vertikumát a beszerzéstől a gyártáson át egészen a disztribúcióig, beleértve a szállítást és a raktározást is. Különösen fontosnak tartom, hogy tananyaga a gyakorlatba azonnal átültethető ismereteket nyújt. Kiemelném, hogy az ajánlott posztgraduális képzés – a mai egyetemi oktatásban nem túlságosan elterjedt módon – esettanulmányokkal alátámasztott elméleti ismeretek tárháza.

Kellner Mária, beszerzési és logisztikai igazgató, Béres Gyógyszergyár Zrt.

Hála az MLBKT posztgraduális képzésének mára elmondhatom, hogy: “Szakmai téren profi vagyok, ingyen pofont sem adok.” Ez viszont itt és most mégis az ingyenes reklám helye. Ugyanis a jó dolgokat kötelességünk reklámozni. Ilyen volt – és tudomásom szerint ma is az – a közel 2 éves oktatás is, amit csak az érzett tortúrának, aki ének-zene szakos politikusként érkezett az intézménybe. Aki viszont esetleg alapképzettség nélkül, de a tanulás vágyával vágott bele ebbe a felnőttkori kalandba, itt tanult is mindent, amire a szakmában szüksége lehet. Ez természetesen nem csak közgazdasági alapismereteket és a szakmai elméletet, hanem gyakorlati ismereteket is jelentett. Ez nem pénzen nyert diploma, hanem tényleges szakmai végzettséget bizonyító okirat.

Szalma Botond, ügyvezető, Plimsoll Kft.

Oktatóink portréit folyamatosan tesszük közzé oldalunkon:

Közgazdaságtani alapfogalmak és összefüggések: Ligeti Zsombor

Statisztikai adatelemzés: Kalmár Viktória

Döntéselemzés és-támogatás: Dr. Szántó Richárd

Vállalati stratégia és üzletpolitika: Dr. Czakó Erzsébet

Szervezés: Dr. Antal Zsuzsanna

Szakmai jogi ismeretek: Dr. Szatmári Csaba

Vezetői kompetenciák: Dr. Boda György és Virág Imre

Marketing és értékesítés: Dr. Kovács Beáta

Vállalati pénzügyi politika és Vezetői számvitel: Csányi Tamás

Ellátási lánc menedzsment: Dr. Gelei Andrea és a GS1 Hungary munkatársai

Termelési és szolgáltatási folyamatok menedzsmentje: Dr. Demeter Krisztina és Jenei István

Beszerzés: Dr. Vörösmarty Gyöngyi

Raktározás: Dr. Prezenszki József

Készletgazdálkodás: Dr. Bóna Krisztián és Dr. Dobos Imre

Disztribúció: Nagy Judit és Hergyó Zsolt

Minőségmenedzsment: Sebestyén László

Szállítmányozás és nemzetközi logisztika: Halászné Dr. Sipos Erzsébet, Dr. Huczka Daisy, Teleki József

Logisztikai információs rendszerek: Dr. Duma László

Logisztikai teljesítménymérés: Dr. Wimmer Ágnes

valamint választható tárgyaink oktatói, trénerei.

JELENTKEZÉS

Jelentkezés az alábbi anyagok postai úton az MLBKT Titkárságára történő beküldésével (1061 Budapest, Király u. 12.) történik:

 • kitöltött jelentkezési lap
 • érettségi bizonyítvány másolat
 • felsőfokú végzettséget tanúsító oklevél másolata
 • nyelvvizsga bizonyítvány másolat (nem a jelentkezés feltétele)
 • 2 db igazolványkép
 • 2 év munkaviszony igazolása

Jelentkezési lap letöltése

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

MLBKT Titkárság
1061 Budapest, Király u. 12.
Tel./Fax: 1/267-8740, 1/267-9619
E-mail: Csepely Krisztina: krisztina.csepely@logisztika.hu

TOVÁBBI HASONLÓ KÉPZÉS

Írjon nekünk!