Megjelent az Üzleti Jelentések 2009. augusztusi száma – Majdnem elértük a mélypontot

A Beszerzési Menedzser Index (BMI) szezonálisan kiigazított júliusi értéke: 49,2. Tovább folytatódik a feldolgozóipar októberben kezdődött összehúzódása, melynek üteme azonban a leglassabb az elmúlt tíz hónapban. A július havi index 3,2 százalékponttal magasabb a júniusi értéknél (46,0), és már majdnem változatlanságot jelez. Az elmúlt két évben nem volt ennél sokkal magasabb az index értéke (2007: 49,7; 2008: 50,3). Korábban az említett 2007-es esztendő mellett csak 1996-ban volt 50,0 pont alatt júliusban az index (49,5). Legalább tíz egymást követő hónapban az elmúlt 15 évben még egyszer sem zsugorodott a feldolgozóipar, a korábbi rekordot az 1998. augusztus-december közötti öt hónapos időszak tartotta.

Júliusban két részindextől eltekintve a többi mutató negatív tartományban tartózkodott, de közülük több is csak minimálisan maradt el a változatlanságot jelző 50,0 ponttól. A júniusi enyhe visszaesés után 4,2 százalékponttal emelkedett az új megrendelések indexe (49,8). A beszerzési mennyiség indexe (46,0) kisebb mértékben, de szintén nőtt (1,4 százalékponttal) júniushoz képest, enyhén csökkentve a múlt havi szűkülési ütemet. A termelési mennyiség indexének (51,5) folyó havi értéke 6,0 százalékponttal emelkedett az előző hónaphoz viszonyítva, és egyike azon két részindexnek, mely növekedést mutat. Erre utoljára 2008 szeptemberében volt példa. A beszerzési árak indexe nem változott júniushoz képest, és hat hónap árcsökkenés után második hónapja jelzi a beszerzési árak kis mértékű növekedését (50,7). A szállítási átfutási idő indexe (54,6) alaposan csökkent, értéke 4,8 százalékponttal nagyobb a júniusinál, és az átfutási idők enyhe hosszabbodására utal. Júliusban ismételten tovább csökkent mindkét készletfajta (vásárolt és késztermék) mennyisége, de a csökkenés üteme júniushoz hasonlóan ezúttal is mindkét fajtánál lassult. A vásárolt készletek szintje (46,7) júliusban 5,4 százalékpontos növekedéssel már tíz pontot emelkedett két hónap alatt. A késztermékkészletek indexe (43,1) ismét 3,2 százalékponttal lett magasabb előző hónaphoz képest. A júliusi érték ugyanakkor még így is csak a márciusi indexérték fölé tért vissza. Alig változtak a külpiaci mutatók júniushoz képest. Az importindex 1,0 százalékponttal nőtt, a csökkenés üteme így némiképp tovább lassult, és a júliusi érték 2008 októbere óta a legmagasabb. A múlt hónapban enyhe bővülést jelző exportindex értéke (49,8) 1,0 százalékponttal csökkent júniushoz képest, minimális csökkenésre utalva. A foglalkoztatási index (44,4) 2008 májusa óta elbocsátásokat jelez a feldolgozóiparban, noha a múlt havihoz képest 2,2 százalékponttal nőtt az értéke. Ennél gyengébb júliusi értéket utoljára 1999-ben mértünk (41,5).


Megrendelés

Az Üzleti Jelentések című havonta megjelenő kutatási jelentés teljes anyaga megrendelhető az MLBKT titkárságán.
Itt letöltheti az Üzleti Jelentések megrendelőlapját és tájékozódhat árainkról!
A teljes Üzleti Gyorsjelentés az MLBKT valamennyi tagja számára ingyenesen letölthető!

Módszertani információk

A felmérés módszertanát az Egyesült Államok Ellátási Lánc Menedzsment Intézete (Institute for Supply Management (ISM)) dolgozta ki. A beszerzési vezetők körében végzett felmérés a tapasztalatok szerint jó alapja a gazdasági konjunktúra vagy recesszió jelzésének, mivel a vállalatok először beszerzési döntéseikkel reagálnak a piaci környezet változásaira.
Az Üzleti Jelentések 100 feldolgozóipari vállalat beszerzésért felelős vezetői körében végzett havi rendszerességű kérdőíves információgyűjtésen alapul. A vállalati minta összeállításakor a KSH által javasolt árbevétel szerinti megoszlást vettük alapul. Az ágazati és regionális felosztásnál a KSH által alkalmazott osztályozást használtuk.

A vállalatok által adott válaszok az előző hónaphoz viszonyított változást jelzik. Valamennyi kérdés esetén közöljük a ?nőtt?, a ?változatlan? és a ?csökkent? válaszok százalékos arányát; a nettó változás mértékét, mely a ?nőtt? és a ?csökkent? válaszok különbsége; valamint a változások irányát mutató indexet. Az index kiszámítása a válaszok százalékos megoszlásán alapul: a pozitív válaszok százalékos arányához hozzáadjuk a változatlan válaszok felét.

A Beszerzési Menedzser Index (BMI) öt egyedi index súlyozott átlaga: új rendelések – 0,3; termelési mennyiség – 0,25; foglalkoztatás – 0,2; szállítási átfutási idő – 0,15; vásárolt készletek – 0,1. A BMI 50% feletti értéke a feldolgozóipari tevékenységek fellendülésére, 50% alatti értéke a visszaesésre utal.

Az Üzleti Jelentések Beszerzési Menedzser Indexének és alapindexeinek szezonális kiigazítása a Központi Statisztikai Hivatal által használt TRAMO-SEATS módszerrel, a Demetra szoftver segítségével történik. A szezonális kiigazítás év elején rögzített paraméterekkel, az ünnepnapok figyelembevételével történik. A havonta elvégzett szezonális kiigazítással a teljes adatsor minden hónapban változik. A részmintákat jellemző indexszámok nem szezonálisan kiigazított adatok, így tükrözik az egyes évközi időszakok szezonális hatásait.

? MLBKT Minden jog fenntarva!

Adjon visszajelzést!