Véleményem szerint a beszerzés is egy önálló szakma és a logisztika is az, egymásra utaltságuk, kölcsönös függésük, mi több együttműködésük egy adott vállalat teljesítményének befolyásoló akár meghatározó része lehet.

Vitafórum: Werle Zoltán kommentárja a beszerzés és a logisztika viszonyáról

A ?Határtalan beszerzés? és a ?Hol a határ?? cikkeket olvasva egy olyan kép alakult ki bennem, ami mindenképpen további gondolatok kicserélésére és megvitatására ösztönzi az embert. Emlékezzünk: az első cikk megírását az a mondat váltotta ki, hogy a beszerzés a logisztika egy speciális szakterülete. Véleményem szerint a beszerzés is egy önálló szakma és a logisztika is az, egymásra utaltságuk, kölcsönös függésük, mi több együttműködésük egy adott vállalat teljesítményének befolyásoló akár meghatározó része lehet.

Megítélésem szerint azzal kell foglalkozni, hogy az igény keletkezésétől az ügyfél megelégedésére történő kiszolgálásig terjedő folyamatban kinek mi a szerepe. Ezt a folyamatot egyébként mindenhol ellátási láncnak hívják (supply chain) és nem beszerzési vagy logisztikai láncnak. Az ellátási láncban iparágtól, tevékenységtől függően minden szereplőnek ? beszerzőnek és logisztikusnak- megegyezéses alapon kialakul a maga feladata.

Nézzük mit szól ehhez a ?nagyvilág??

Bizonyára sok olvasó előtt ismert Peter Baily- David Farmer Beszerzés Stratégia és Menedzsment című műve. A szerzőpáros nagy sikerű kiadványának immár az 1968-as első megjelenés óta az 1990-ben kiadott 6. átdolgozást tarthatjuk kezünkben. A könyv foglalkozik a beszerzés és a logisztika viszonyával is. Kitér  az olyan funkcionális szervezetekre, ahol  külön szervezeti egységben található a beszerzés és az általuk logisztikának nevezett tevékenység. Elemzi azt is, hogy  a funkcionális szuboptimalizáció helyett  az egész rendszerre kiterjedő eredményességre érdemes  fókuszálni. Ez összecseng a Kiss Péter által is feszegetett optimalizációs kérdéssel. Jelzi a szerzőpáros azt is, hogy ha a fenti gondolatok mentén történik egy szervezet kialakítása  az az osztály-célkitűzések közötti alkudöntésekkel   jár. Az egész rendszerre kiterjedő eredményességet követő szemléletre példa az ?anyagbeszerzés?, ?anyagellátás?,  ?anyaggazdálkodás?, ?logisztikai vezetés?, ?térbeli elosztás vezetés? és az ? anyagokra vonatkozó irányítás megnevezés?.  A szerzőpáros  egy észrevételt is megfogalmazott az előzőekhez, ez pedig a következő, idézem  ?akiket az anyagosztály vezetésére kijelölnek azoknak általában számítógépes gyakorlatuk van előfordulhat, hogy emiatt  a beszerzési folyamat üzleti szempontjaira nem fordítanak a megfelelő figyelmet?ennek a problémának megléte számos vállalatot arra kényszerített, hogy a kereskedelmi ? beszerzési funkciót külön egységként újra beiktassa. Szervezeti értelemben ez egyszerűen beszerzésnek az ellátástól való elválasztását jelenti. Ez különösen a stratégiai kérdések tekintetében jellemző, ?..?

A logisztika önmagában a görög logos szóból származik és már az ókorban is alapvetően a hadseregek ellátásáért felelős ?Logistikas? névre hallgató tisztekhez kötődött. Nem tagadható az sem, hogy pld. az Oxford English szótár logisztikai definíciójában is katonai tudományként definiálja a logisztikát, beleértve a vásárlást is. Más szótárak definíciója pedig egyértelműen az erőforrások időhöz kötött pozicionálásáról beszél.

Nézzük meg, hogy a praktizáló és elméleti szakemberek közösségének véleménye a logisztika és a beszerzés kérdéséről miként jelenik meg. Két kísérletet tettem. Az egyik a Wikipédia angol és magyar oldalán megkerestem, hogy a ?logistics? ill. ?logisztika? kereső szóra mi jelenik meg. Az angol oldalon azt látjuk, hogy  a logisztikát  áruk, információk és egyéb erőforrások, beleértve az energiát és az embereket is azok keletkezési pontjától a felhasználásig történő eljuttatásának, a felhasználó elvárásainak megfelelően  történő menedzselésével azonosítják. Amikor azt is lekérdeztem, hogy hány ?szerkesztő? véleményének összegzését látom itt akkor ez a szám 1050 volt. Az 1050-ből, 944 az utóbbi négy évben született. A magyar  oldalon már nem ennyire markáns a logisztika megfogalmazása és a ?szerkesztők? száma is lényegesen kevesebb, mégpedig 125. A másik kísérlet, amit végeztem az volt, hogy egy igen népszerű internetes kereső motor segítségével rákerestem a ?logisztikai szolgáltatók? kifejezésre, a magyar weben. 1410 találatot kaptam és az első néhány tucatot megnézve gyakorlatilag árutovábbítással, raktározással foglalkozó cégek ajánlkozásait láttam. Ahogy Péter fogalmaz ?beszerzéssel foglalkozó szakemberek (és sajnálatos módon a társadalom igen nagy része  velük együtt) logisztikát kifejezetten az áru mozgatással és tárolással összefüggésben lévő tevékenységnek tekintik, és emiatt  igyekeznek elkülönülni.?

Nézzük, mit mondanak ugyan ezek a források a beszerzésről. Az angol Wikipédia  a beszerzést áruk és vagy szolgáltatások a legjobb  teljes élettartam költség melletti megfelelő minőségben és mennyiségben megfelelő időben a megfelelő helyen  a megfelelő forrásból való megszerzéseként definiálja, az adott cég személy vagy akár kormányzat számára közvetlen előnyt jelentő módon általában szerződés keretében. Majdnem minden beszerzési döntés olyan tényezőket is figyelembe vesz, mint szállítás és kezelés, addicionális előnyök és áringadozások. A beszerzés foglalkozik gazdaságossági számításokkal, mint költség haszonelemzés és költség felhasználási elemzések. Ezt olvasva látható , hogy   azért markáns a különbség a logisztika és a beszerzés értelmezésében mindazok között akik véleményüket hozzáadták ezen két fogalom értelmezéséhez. A már említett keresőmotor a beszerzés kulcsszóra 76200 találatot hoz fel a magyar weben. Természetesen itt keveredik az egyszerű vásárlás fogalom körébe tartozó  ajánlat illetve ajánlkozás, valamint a komplex stratégiai beszerzést leíró és kínáló website.

Mindezen, a világban való ?körülnézés? után a cikk elején mondottakat csak megerősíteni tudom, vagyis megítélésem szerint a beszerzés is egy önálló szakma és a logisztika is az.

Persze mondhatja valaki, hogy a ? Baily Farmer szerzőpáros művén kívül ? a többi példa nem igazán releváns, hiszem akárki szerkeszthet a Wikipedia-n. Igaz. Akkor vegyünk egy rangos szakmai cikket is. Vegyük a Supply Chain management Institute  honlapját. Az első mondat így szól: ?Az ellátási lánc menedzselése mindenki munkája. Az ellátási lánc menedzsment nem egy üzleti funkció, hanem egy a szervezet üzleti sikeréhez szükséges üzleti modell, amiben mindenki involvált a szervezetben? ? összecseng Baily és Farmer gondolatával. De vegyük Douglas M. Lambert könyvét , Supply Chain Management, Processes, partnership, performance, 3rd edition. Az ellátási lánc folyamatáról igen szemléletes ábrával mutatja be, hogy a beszerzés és a logisztika egymás mellett önállóan létező és (együtt)működő funkciók.

beszerzes_folyamata
Természetesen lehetne még több szakirodalmi feldolgozást, értelmezést hozni ? erre azonban most nem válllakoztam.

Még egy gondolat. Mindkét szakmának van  történelme fejlődésének különböző stációi, amelyeknél kétségtelen, hogy a beszerzés  mai értelemben vett jelentősége rövidebb múltra tekint vissza. Az együttműködés a beszerzés és a logisztika között ?ugyanúgy mint az élet számos más területén- mindenképpen segíti egy adott vállalat érdekében biztosítható előnyöket. Az, hogy beszélünk ma már stratégiai és operatív beszerzésről, az hogy a készletgazdálkodás, raktározás, a kiszállítás milyen formában történik szintén egy kölcsönös egymásra hatás és együttműködés révén alakult ki. Például a beszerzés köti meg azt a szerződést egy adott vállalat életében, amellyel egy külső szolgáltatót vesz igénybe logisztikai szolgáltatások nyújtására. De fordítva is igaz,     a készletgazdálkodónak és a raktárosnak is van  illetve lehet szerepe egy beszerzési szerződés kialakításában.

?Együtt működünk!? ? az 1998-as MLBKT Kongresszus jelmondata volt ez. Ez a két szó már akkor is nagy jelentőséggel bírt, de megítélésem szerint ma még fontosabb. Egy vállalat sikerének kulcsa – nem csak a beszerzés és a logisztika tekintetében, hanem általános értelemben is – az EGYÜTTMŰKÖDÉS.

Werle Zoltán
MLBKT- elnökségi tag

Adjon visszajelzést!