Magyarországon egyedülálló posztgraduális képzés indul ősszel beszerzési menedzserek számára. A Budapesti Corvinus Egyetem és az MLBKT közös képzése.

Beszerzési menedzsment szakirányú továbbképzés

Magyarországon egyedülálló posztgraduális képzést indít 2013. szeptemberében, negyedik alkalommal a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) és a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT) beszerzési menedzserek számára. Az ősszel induló évfolyam hallgatói államilag elfogadott másoddiplomás beszerzési képzettséggel rendelkeznek majd a kétféléves szakmai továbbképzés elvégzése után.

A PROGRAM CÉLJA

bceA hazai vállalati gyakorlatban az ellátási lánc szemléletének erősödésével a vállalati működésben egyre jelentősebb szerepet töltenek be a modern beszerzési szervezetek. A vállalati igények kielégítésére ezért fontos a korszerű szemlélettel, széleskörű szakmai ismeretekkel és jó képességekkel rendelkező beszerzési szakembergárda képzése.

Ezt az űrt hivatott betölteni a Beszerzési menedzsment szakirányú továbbképzés, melynek célja olyan vállalati gyakorlattal rendelkező szakemberek szakmai továbbképzése, akik már rendelkeznek beszerzői tapasztalatokkal.

A képzés keretében elmélyítjük és rendszerezzük a gyakorlatban megszerzett tapasztalatokat, szélesítve a résztvevők tudását a beszerzés környezetére (igénylők, beszállítók, vállalati folyamatok) vonatkozó ismeretek tárgyalásával. A képzés szakmai tartalmában és oktatói hátterében ötvözi az elméleti és gyakorlati tudást, törekedve arra, hogy a képzés gyakorlati orientációját fenntartva széles elméleti alapokra építsen, és a nemzetközileg elfogadott ismeretanyagról is adjon átfogó tudást.

Jelentkezési határidő: 2013. április 30.

Jelentkezési lap letöltése

KÉPZÉSI INFORMÁCIÓK

Beszerzési menedzsment szakirányú továbbképzési szak és Beszerzési menedzsment szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak
Képzés óraszáma: 264 óra
A képzés elvégzéséhez szükséges átfutási idő: 2 félév
Képzési napok: pénteken (13:10-19:30)
Jelentkezési feltétel: A képzésben a gazdaságtudományok, informatika, jogi és igazgatási és társadalomtudomány, műszaki és orvosi képzési területen szerzett alapszintű oklevéllel rendelkezők vehetnek részt, akik legalább kétéves munkaviszonnyal rendelkeznek beszerzési területen, valamint a felvételi elbeszélgetésen megfelelnek (a felvételi bizottság a jelölt általános szakmai képzettsége, felkészültsége alapján dönt a felvételről).
A képzés kezdete: 2013. szeptember 6.
Költségtérítési díj*: 365 000 Ft/félév*
Képzési helyszín: Budapesti Corvinus Egyetem
A záróvizsgára bocsátás feltétele:
 • valamennyi vizsga letétele,
 • két bíráló által elfogadott szakdolgozat.

A záróvizsga komplex szóbeli vizsgából és a szakdolgozat megvédéséből áll.

A diploma megszerzésének feltétele: államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga
Az oklevélben szereplő szakirányú szakképzettség megnevezése:
 • Közgazdász alapvégzettséggel: Szakközgazdász beszerzési menedzsment szakon
 • Nem közgazdász alapvégzettséggel:
  Beszerzési menedzser
Jelentkezési határidő: 2013. április 30.

* A költségtérítési díj az infláció mértékével emelkedhet. A díj tartalmazza a félévi vizsga költségeit. A kereskedelmi forgalomban kapható jegyzeteket a hallgatók egyénileg vásárolják meg, igény esetén könyvtár-látogatási igazolás ellenében a könyvek kikölcsönözhetőek a BCE könyvtárából. Az előadások prezentációi minden esetben letölthetők az MLBKT honlapjáról.

TÁRGYSTRUKTÚRA

Ssz.TantárgyÓraszám
1.Vállalati stratégia20
2.Gazdasági jog20
3.Döntéselmélet20
4.Üzleti teljesítménymenedzsment20
5.Beszerzési alapismeretek20
6.Ellátási folyamatok elemzése20
7.Beszerzési stratégia28
8.Beszerzés operatív kérdései24
9.Beszerzési jog20
10.Teljesítménymérés a beszerzésben20
11.Beszerzés informatikai támogatása20
12.Termelés és szolgáltatás menedzsment16
13.Logisztikai szolgáltatások menedzsmentje16

A vizsgákat nem vizsgaidőszakban, hanem a mindenkori operatív tanterv előírásainak megfelelően, az egyes tantárgyak befejezését követően kell teljesíteni.

Tematika letöltése

OKTATÓK

A program előadói többéves oktatói és gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek; a Budapesti Corvinus Egyetem oktatói, vállalati szakemberek és a Beszerzési Vezetők Klubjának (MLBKT tagozata) tagjai alkotják tanári gárdánkat.

Oktatóink portréit folyamatosan tesszük közzé oldalunkon:

Vállalati stratégia: Dr. Könczöl Erzsébet

Gazdasági jog: Dr. Bodzási Balázs

Döntéselmélet: Dr. Zoltayné Dr. Paprika Zita

Üzleti teljesítménymenedzsment: Dr. Wimmer Ágnes

Beszerzési alapismeretek: Dr. Vörösmarty Gyöngyi, Gábor Zsolt, az Ericsson Magyarország beszerzési igazgatója, Kemendy Nándor, a Chinoin Zrt. beszerzési vezetője és Werle Zoltán, a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. társasági szolgáltatás igazgatóságának igazgatója

Ellátási folyamatok elemzése: Dr. Dobos Imre

Beszerzési stratégia: Dr. Vörösmarty Gyöngyi, Gábor Zsolt, az Ericsson Magyarország beszerzési igazgatója, Südy György, Deli Péter, Bocsárdi László és Bali Gabriella

Beszerzés operatív kérdései: Dr. Vörösmarty Gyöngyi, Südy György és Gábor Zsolt, az Ericsson Magyarország beszerzési igazgatója

Beszerzési jog: Dr. Tátrai Tünde és Dr. Krausz Zsuzsanna

Teljesítménymérés a beszerzésben: Dr. Wimmer Ágnes, Werle Zoltán, a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. társasági szolgáltatás igazgatóságának igazgatója és Sebestyén László

Beszerzés informatikai támogatása: Dr. Tátrai Tünde és Szabó Ákos, az Electool Hungary Kft. ügyvezető igazgatója

Termelés és szolgáltatás menedzsment: Jenei István

Logisztikai szolgáltatások menedzsmentje: Halászné Dr. Sipos Erzsébet

A KÉPZÉSRŐL MONDTÁK

A beszerzés területén dolgozó szakemberek eddig csak konferenciákon és egy-két napos tréningeken képezhették tovább magukat Magyarországon. A szak indulása ugyanakkor azt jelzi, hogy a beszerzést egyre inkább önálló szakterületként tartják számon. A társaság keretei között működő Beszerzési Vezetők Klubja jelentős szerepet vállalt a képzési program kialakításában. A tanterv összeállításakor a munkaadói elvárásokat és a legfrissebb nemzetközi tapasztalatokat is figyelembe vették, ennek köszönhetően számos gyakorló nagyvállalati szakember is csatlakozott az oktatói gárdához.”

Werle Zoltán, az MLBKT elnökségi tagja

“A hiánypótló képzés elindítására az adott apropót, hogy a vállalatok felismerték, a működési költségek csökkentésében jelentős szerepet játszanak a beszerzésekért felelős munkatársak, és a munkaerőpiacon egyre növekszik az igény a jól képzett szakemberek iránt. Az oktatási program tartalmaz közbeszerzésekkel kapcsolatos ismereteket, ugyanakkor a jogi tananyagon túl szélesebb gazdasági összfüggésekre is figyelmet fordítanak az oktatók.”

Gelei Andrea, a BCE Logisztika és ellátási lánc menedzsment tanszékének vezetője


JELENTKEZÉS

Jelentkezni lehet írásban az MLBKT Titkárságán (1061 Budapest, Király utca 12.) az alábbi anyagok beküldésével:

 • kitöltött jelentkezési lap
 • érettségi bizonyítvány másolat
 • felsőfokú végzettséget tanúsító oklevél másolata
 • nyelvvizsga bizonyítvány másolat (nem a jelentkezés feltétele)
 • 2 db igazolványkép
 • 2 év munkaviszony igazolása

Jelentkezési lap letöltése

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

MLBKT Titkárság
1061 Budapest, Király u. 12.
Tel./Fax: 1/267-8740, 1/267-9619
E-mail: Csepely Krisztina: krisztina.csepely@logisztika.hu

TOVÁBBI HASONLÓ KÉPZÉS

Írjon nekünk!

Adjon visszajelzést!