Az MLBKT Tanácsadói Tagozatának tagjai - figyelembe véve a tanácsadói tevékenység sajátosságait ? elkészítették és elfogadták a logisztikai szakmai területeken végzett tanácsadói feladatok vállalására és végzésére vonatkozó Etikai Kódexet. A tagozat valamennyi tagja elkötelezte magát a lefektetett ajánlások betartása mellett.

Etikai kódexet fogadott el az MLBKT Tanácsadói Tagozata

Az MLBKT Tanácsadói Tagozatának tagjai – figyelembe véve a tanácsadói tevékenység sajátosságait ? elkészítették és elfogadták a logisztikai szakmai területeken végzett tanácsadói feladatok vállalására és végzésére vonatkozó Etikai Kódexet. A tagozat valamennyi tagja elkötelezte magát a lefektetett ajánlások betartása mellett.

Alapelvek

Az MLBKT TT tagjai

  • magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el az MLBKT általános Etikai Kódexében foglalt ajánlásokat és etikai normákat;
  • az egyes feladatok végrehajtásába bevont alvállalkozókkal ismertetik az MLBKT TT Etikai Kódexének ajánlásait, és törekednek arra, hogy azt az alvállalkozóik elfogadják, és alkalmazzák;
  • az egyes megbízások eredményeként létrejött megoldásoknál és ezek dokumentumaiban a szerzői jogok figyelembevételével járnak el, különösen belső munkatársaik, illetve a feladatokba bevont külső munkatársak esetében, és a Megbízókkal kötött szerződéseikben ezt igyekeznek érvényesíteni;
  • díjazásuk tekintetében az etikus piaci magatartás, illetve saját üzletpolitikájuk és lehetőségeik figyelembevételével járnak el, Megbízójukkal való vitás esetekben iránymutatásként elfogadják és ajánlják az MLBKT TT által az Etikai Kódex mellékletében feltüntetett díjtáblázatot;
  • vállalják, hogy alvállalkozóik tekintetében azok díjtételeit igyekeznek úgy kezelni, mintha azok saját díjtételeik lennének és ezeket ennek megfelelően érvényesítik;
  • a kifizetések tekintetében alvállalkozóikat folyamatosan és pontosan tájékoztatják, az adódó nehézségek esetében figyelembe veszik alvállalkozóik érdekeit.

Az Etikai Kódex letölthető innen!

Adjon visszajelzést!