Elkészült a KPMG beszámolója a Logisztikai outsourcing Magyarországon 2009 című kutatásról magyar és angol nyelven. A tanulmányok letölthetőek az MLBKT honlapjáról.

Logisztikai outsourcing Magyarországon 2009

Elkészült a KPMG beszámolója a Logisztikai outsourcing Magyarországon 2009 című kutatásról magyar és angol nyelven. (A tanulmányok a linkekre kattintva letölthetőek.)

A felmérésből kiderült, hogy a logisztikai feladatok kiszervezettségének foka Magyarországon megfelel a nemzetközi átlagnak, az elmúlt öt évben az outsourcing-piac konszolidálódott és jelentősen koncentrálódott. A kialakult kínálati piacon ma már nem az ár, hanem a minőség a legfőbb szempont. A kiszervezést végzők háromnegyede elégedett az eredményekkel, és bár a logisztikai outsourcing tartós tendenciának tűnik, a piac mára egyensúlyba jutott és további kiszervezési hullámra nem lehet számítani.
A tanácsadó cég a 2003-ban végzett kutatását frissítve arra a megállapításra jutott, hogy mára hazánkban a legtöbb cég működésében megtörtént a paradigmaváltás: a működésükhöz szükséges logisztikai szolgáltatásokat már a piacról veszik meg, és nem házon belül oldják meg. Ezért a piac további jelentős bővülésére nem lehet számítani, csak olyan mértékben, ahogy a kiszervezést végrehajtó cégek növekednek.

?A 2000-es évek első felét kemény piaci és árverseny jellemezte: az ár, mint elsődleges kiválasztási szempont negatívan érintette a minőségi szolgáltatókat, és sok esetben tisztességtelen piaci küzdelemre kényszerítette a logisztikai cégek egy részét. Ugyanakkor meghatározó piaci szereplők csődje és bizonyos olcsó szolgáltatók ingadozó szolgáltatási szintje arra sarkallta a megbízókat, hogy felülvizsgálják álláspontjukat, és napjainkban a kiválasztás fő szempontja a minőség lett? ? hangsúlyozza Teleki Károly, a KPMG felmérésének vezetője.

Ma a kiszervezést végzők 57%-a véli úgy, hogy sok logisztikai vállalkozás kínál magas színvonalú szolgáltatásokat, azaz a kínálati verseny már létezik ? 2003-ban 38%-uk vélekedett így. Az elmúlt években jelentősen nőtt a logisztikai outsourcing stratégiai fontosságának megítélése is: a 2003-as 18%-kal szemben ma a kiszervezést végrehajtók 38%-a mondja azt, hogy üzleti céljaikat nem lehet az outsourcing nélkül megvalósítani.

Bár az együttműködések 41%-a jelenleg Magyarországra korlátozódik, ez az arány folyamatosan csökken (2003-ban még 66% volt, és a megbízók várakozása szerint 3 év távlatában 33%-ra esik vissza.), azaz ezzel egyidejűleg nő a nemzetközi együttműködések aránya.

2003-ban a cégek harmadának volt egy logisztikai outsourcing-partnere, ma 13-13%-nak egy vagy kettő partner látja el logisztikai feladatait, azaz nő azok aránya, akik több logisztikai szolgáltató céggel dolgoznak együtt. Jellemző az is, hogy nő a határozott idejű megállapodások aránya (2003 óta 50%-ról 58%-ra), és ezzel egyidejűleg folyamatosan rövidül a szerződések futamideje (2003 óta 3,4 évről 2,4 évre). A szerződések 81%-a ma már tartalmaz úgynevezett ?szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodást? (SLA=Service Level Agreement) is.

A kiszervezést végzők a legnagyobb kockázatnak a logisztikai szolgáltató nem megfelelő teljesítését és az ebből fakadó károkat (pl. kilistázás, kötbérek, piacvesztés) tekintik. Második és harmadik helyen szerepel a szolgáltató esetleges csődje és a lopások.

A kiszervezést végzők háromnegyede elégedett az outsourcing nyújtotta eredményekkel. 80% feletti mértékben teljesültek a legfontosabb stratégiai és logisztikai célok, valamint a logisztikai szolgáltatókkal szembeni elvárások. Az outsourcing révén a vállalatok 55%-a ért el költségcsökkentést (ennek átlagos értéke 12,2% volt), és mindössze 10%-nál növekedtek a költségek (a többi válaszadó nem tudta vagy nem mérte a költségeket). Átlagosan 9-13%-os javulást mértek a minőségi mutatók, például az ?időben pontos szállítások aránya? és a ?rendelésteljesítési ráta? esetében is, és a megbízók 55%-a szerint az outsourcing után csökkent a ?menedzsmentráfordítási idő? is.Logisztikai outsourcing Magyarországon 2009

A felmérés főbb eredményei

A logisztikai outsourcing céljai, hazai helyzete

 • A logisztikai outsourcing legfontosabb stratégiai céljai a ?Költségcsökkentés?, ?Nagyobb rugalmasság?, ?Magasabb kiszolgálási szint?, ?Fő tevékenységre koncentrálás?.
 • A leggyakoribb kiszervezett tevékenységek a ?Belföldi fuvarozás? és ?Nemzetközi fuvarozás? (84%, illetve 81%), ?Raktározás? (69%), ?Belföldi szállítmányozás? (69%), ?Import/export vámkezelés? (63%). Ezen tevékenységek kiszervezettségi foka gyakorlatilag megfelel a nemzetközi átlagnak.
 • A logisztikai szolgáltató kiválasztása, szerződéskötés
 • Mind a megbízók, mind a logisztikai szolgáltatók azonosan látják a megrendelők outsourcing-partnerrel szembeni elvárásait. Eszerint a három legfontosabb szempont a ?Megbízhatóság?, ?Vevők kéréseinek gyors és hatékony kielégítése? és a ?Magas szintű vevőkiszolgálás?.
 • 2009-ben a logisztikai szolgáltató kiválasztásnál a legfontosabb szempont az ?Ajánlott kiszolgálási színvonal? (72%) volt. 2003-hoz képest ez érdemi elmozdulást jelent a minőség irányába, akkor ugyanis az alacsony költség/kedvező ár volt az elsődleges szempont.
 • A szerződések 81%-a tartalmaz szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodást (SLA=Service Level Agreement).
 • A szolgáltatási szintek elérésére ösztönző, leggyakrabban alkalmazott szankciók a ?Kötbér, büntetések? (61%) és a ?Szerződés felbontás lehetősége? (58%). A ?Szolgáltatási díj visszatérítés, jóváírás?(23%) a harmadik leggyakoribb büntetési mód, bár valamelyest visszaszorult, mivel nem eléggé hatékony szankcionálási eszköz.
 • A szolgáltató és megbízó közötti elszámolásban a két legelterjedtebb módszer a ?Tevékenység alapú költségszámításon alapuló árképzés? (97%), illetve az ?Open book? (17%).

Működési jellemzők

 • A logisztikai outsourcing kapcsolatok jelenleg alapvetően ?Magyarországra korlátozott?-nak tekinthetők (válaszok 41%-a). Ugyanakkor, a csak hazánkra korlátozott együttműködések aránya folyamatosan csökken (2003-ban még 66% volt), és 3 év távlatában a megbízók várakozása szerint 33%-ra esik vissza.
 • Ezzel összhangban növekszik a ?Regionális? (Közép-Európára vagy egy részére kiterjedő), ?Európára kiterjedő? és ?Globális? együttműködések aránya, melyek együttesen jelenleg 59%-ot képviselnek, és a jövőben várhatóan az outsourcing- kapcsolatok kétharmadát teszik ki.
 • A cégek 13-13%-nak logisztikai feladatait egy vagy kettő outsourcing-partner látja el. A cégek 26-26%-nak 3-5, illetve 6-10 partnere van. Tíznél több logisztikai szolgáltatóval működik a cégek 22%-a. Ezek az arányok némi eltolódást mutatnak a 2003. évi felméréshez képest, ahol a cégek egyharmadának volt egy logisztikai outsourcing-partnere.
 • A felmérésben szereplő cégek 39%-a 250 millió és 1 milliárd forint közötti összeget költ éves szinten az outsource-olt tevékenységekre.
 • Azon cégek esetében, ahol az outsourcing során létszámátadás is történt, az átlag 39 fő volt.
 • Az outsourcing partnerek teljesítmény mérésére leggyakrabban használt mutatók az ?Időben pontos kiszállítások aránya (On-time delivery)? (87%), ?Sérülések száma/értéke? (70%), ?Áruátvétel időbenisége? (63%), ?Szállítási költségek mértéke? (60%), ?Raktározási költségek? (50%), ?Mennyiségi teljesítési ráta (Volume fill rate)? (50%), ?Rendelés teljesítési ráta (Order fill rate)? (50%).
 • A logisztikai szolgáltatók által megadott kiszolgálási szintek a ?Mennyiségi teljesítési ráta? és a ?Rendelés teljesítési ráta? esetén meghaladta, ?Időben pontos szállítások aránya? esetén nem érte el a megbízói várakozásokat.
 • A kiszervezést végrehajtó cégek az ellátási lánc legnagyobb kockázatának a logisztikai szolgáltató nem megfelelő teljesítéséből fakadó kockázatokat sorolták. Szintén jelentős kockázatnak ítélték a logisztikai szolgáltató csődjét és a lopásokat.

Az outsourcing révén realizált előnyök, elvárások teljesülése

 • Az outsourcing négy legfontosabb stratégiai célja 80%-ot meghaladóan teljesült. Ugyancsak átlagosan 80% feletti mértékben realizálódtak a logisztikai célok is.
 • A partnerrel kapcsolatos elvárások nagymértékben teljesültek, jelezve a logisztikai szolgáltatók nagy részének vevőorientáltságát. A partnerekkel kapcsolatos 5 legfontosabb elvárás átlagosan 89%-ban teljesült.
 • Az outsourcing révén a vállalatok 55%-a ért el költségcsökkentést, és mindössze 10%-nál növekedtek a költségek (a többi válaszadó nem tudta vagy nem mérte a költségeket). A költségmegtakarítás átlagos értéke 12,2% volt.
 • A minőségi mutatók, például az ?Időben pontos szállítások aránya? és a ?Rendelésteljesítési ráta? esetében is a többség esetében javulás volt tapasztalható, ez átlag 9-13%-os javulást jelentett.
 • A megbízók 55%-a szerint csökkentek a menedzsment ráfordítási idők az outsourcing után.

Adjon visszajelzést!