2010. január 7-én délután három óra után néhány perccel megalakult a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT) Lean Tagozata. A tagozat megalapítását a tavalyi MLBKT konferencia lean szekcióinak nagy sikere hívta életre. A felfokozott érdeklődés a mai napig kitart, amit jól jelez, hogy az alakuló ülésen is több mint harmincan vettek részt.

Megalakult az MLBKT Lean Tagozata

  1. január 7-én délután három óra után néhány perccel megalakult a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT) Lean Tagozata. A tagozat megalapítását a tavalyi MLBKT konferencia lean szekcióinak nagy sikere hívta életre. A felfokozott érdeklődés a mai napig kitart, amit jól jelez, hogy az alakuló ülésen is több mint harmincan vettek részt.

Az MLBKT felkérésére Demeter Krisztina, a Budapesti Corvinus Egyetem docense hívta össze a tagozat alapító ülését. A közel egy órás alapító ülés legfontosabb feladata ? az alapítás mellett ? az elkövetkező egy év szakmai programjának megtervezése volt. Az alapítók jóváhagyták, hogy a tagozat munkáját elnökként Demeter Krisztina, titkárként Losonci Dávid segítse.

Demeter Krisztina felvezető szavai után Déri András, az MLBKT elnökségi tagja vázolta az MLBKT tagozatok működésének legfontosabb jellemzőit. Törvényszerűnek nevezte a ?tagozatosodást?, lévén a logisztika egy nagyon szerteágazó terület, rengeteg mindent lefed. A tagozat kiváló szervezeti keretet ad az egy-egy szakmai terület iránt érdeklődő MLBKT tagok kisebb, önszerveződő programjainak.  Ezeket a törekvéseket az MLBKT is támogatja, amit jól mutat, hogy számos tagozat működik a szervezet szárnyai alatt.

Ezt követően az elnök az alapító ülés előtt kitöltött kérdőívek eredményeinek bemutatásával rövid áttekintést adott a tagság szakmai érdeklődéséről:

  • A tagok kétharmada átlagos, illetve mélyebb lean ismeretekkel bír. Kiemelkedőek a termelés és a logisztika területén szerzett tapasztalatok, de a lean iroda területén szerzett ismeretek is kiterjedtnek mondhatók.
  • A tagság minden leannel kapcsolatos terület (iroda, logisztika, termelés, szolgáltatás) iránt érdeklődik.
  • Programtípusok terén a legnagyobb érdeklődésre a tanácsadói, illetve egymás tapasztalatainak megismerése tart számot. A tagság 80 százaléka a vállalatlátogatásokra és a tematikus vitafórumokra is nyitott.
  • Az előzetes felmérés alapján a 2-3 órás programok legnépszerűbb időpontja a szerda és a csütörtöki délután (15-18 óra) lehet.
  • A tagok évi nyolc-kilenc program látogatását, megszervezését javasolták. A mindenkori programszervezők munkáját segítheti, hogy gyakorlatilag minden tagja igény esetén hajlandó megosztani tapasztalatait.

Az ülés a jelenlévők bemutatkozásával folytatódott. Néhány gondolat erejéig mindenki szót kapott. Miközben a többség a leannel kapcsolatos tapasztalatairól, illetve a csatlakozás motívációjáról beszélt, páran programszervezésre is ajánlatot tettek. Mindenképpen köszönet jár nekik!  A tagság az elkövetkező egy évre a következő oldalon szereplő programtervet hagyta jóvá. Ki kell még emelni, hogy nagyon nagy egyetértés övezte a 2010-es konferenciára tervezett egész napos lean szekciót.

Az alapító ülést azzal zártuk, hogy egy év múlva, 2011 elején újra összegyűlünk értékelni, programot alkotni.

Írjon nekünk!

Adjon visszajelzést!