A Logisztikai Egyeztető Fórum ez év januárjában második ízben rendezte meg workshopját, amelynek célja volt áttekinteni a logisztikai szakma elmúlt évben szerzett tapasztalatait, illetve előre vetíteni a logisztikai ágazatot leginkább befolyásoló irányokat és jellemzőket. A Logisztikai Egyeztető Fórum nemcsak Magyarországon, de nemzetközi viszonylatban is szinte egyedülálló szerveződés, amely a logisztikában érdekelt hazai szakmai szervezetek közötti együttműködésre épül.

A logisztika jelene és közeljövője Magyarországon

A Logisztikai Egyeztető Fórum ez év januárjában második ízben rendezte meg workshopját, amelynek célja volt áttekinteni a logisztikai szakma elmúlt évben szerzett tapasztalatait, illetve előre vetíteni a logisztikai ágazatot leginkább befolyásoló irányokat és jellemzőket.

A Logisztikai Egyeztető Fórum nemcsak Magyarországon, de nemzetközi viszonylatban is szinte egyedülálló szerveződés, amely a logisztikában érdekelt hazai szakmai szervezetek közötti együttműködésre épül.

Az elhangzott helyzetértékelések alapján a Logisztikai Egyeztető Fórum, fontossági sorrend nélkül, ajánlásokat fogalmazott meg. A szövetség ezen ajánlások mentén kívánja folytatni egyeztető és véleményformáló tevékenységét a logisztikai szakmán belül, az állam- és közigazgatás kompetens szervezeteivel, a piaci szereplőkkel és az érintett, meghatározó civil szervezetekkel.

Összefoglaló ajánlások

 • Szükséges az adó-és járulékpolitika versenyképessé tétele, mivel versenyhelyzetben vagyunk a környező országok gazdaságpolitikájával.
 • Erőfeszítéseket kell tenni a logisztika, és ezen belül a különböző érintett ágazatok fejlesztésében a rendszerszemléletű koordináció érdekében, mind nemzetgazdasági (állami), mind lokális (önkormányzati) szinten, a piaci szereplők bevonásával, érdekeik figyelembevételével. Célszerű lenne egy koordináló funkció, valamint egy koordinációs tanács felállítása, amelynek lehetőséget kellene biztosítani a fejlesztési koncepciók előzetes, időben történő megvitatására.
 • A környező országok európai uniós csatlakozásával Magyarország földrajzi szerepe, a logisztikai rendszerek szempontjából, megváltozott: az elosztó központ szerepet felváltja a tranzit forgalom. Az éghajlat védelméről szóló törvény elfogadása esetén, valamint hazánk megváltozott nemzetközi szerepével összefüggésében fel kell tárni, hogy az így kialakult helyzetnek mennyiben felel meg az ország logisztikai profilja, az infrastruktúra használatának szabályozása, a nemzetközi forgalomban a hozzáadott értéket képviselő szolgáltatások piaci és földrajzi pozicionálása, a belföldi forgalomban a különböző térségek elérése, és ennek kapcsán a LEF kezdeményezi a Logisztikai Stratégia felülvizsgálatát is.
 • A logisztikai élet szereplőivel összehangolt közlekedéspolitikai koncepció kialakítására van szükség.
 • A következő időszak egyik meghatározó eleme lesz az Európai Duna Stratégia. Eben a stratégiában kellő hangsúlyt kell biztosítani a logisztikai aspektusoknak, figyelembe véve, hogy ez egyfelől próbaköve lehet a nemzetközi együttműködésnek, és nem szűkíthetők le a folyami hajózás kérdéseire. Komplex módon kell kezelni a logisztika mellett a Dunával összefüggő más gazdasági ágazatok (vízgazdálkodás, mezőgazdaság, turisztika, stb.) és az ezekhez kapcsolódó logisztikai tevékenységeket. Az EDS kidolgozása során a LEF hangsúlyozottan ajánlja a Duna menti országokkal való folyamatos konzultációt és koordinációt.
 • A logisztikai ágazat természeténél fogva terheli a környezetet. Folyamatos egyezetésre van szükség országos és helyi szinten, a piaci szereplők és a civil szervezetek bevonásával a logisztikai rendszerek fejlesztésénél és ?kiegyezésre? ezek bevezetésénél és működtetésénél.
 • Várhatóan az elkövetkezőkben a foglalkoztatottság lesz majd a magyar gazdaságpolitika egyik alapkérdése. Meg kell vizsgálni a logisztikai ágazat lehetőségeit a foglalkoztatottság növelésére, egyfelől a megfelelő technológiai színvonallal, másfelől az ún. atipikus foglalkoztatással (pl. távmunka).
 • A kis- és középvállalkozások jelentősége, számos tényező miatt, a közeljövőben sem fog csökkeni. Hatékony működésük és versenyképességük egyik alapfeltétele logisztikai képességeik növelése és üzemszerű fenntartása. Ehhez elő kell segíteni a hálózatok kiépülését a megfelelő üzleti modellekkel és az ezekhez kapcsolódó, a termékek és/vagy szolgáltatások piacra juttatását szolgáló logisztikai klaszterekkel, és ezek nagyságrendjéhez igazítani a támogatási rendszert.
 • A nemzetközi példákhoz hasonlóan integrálni kell a logisztikai ágazatba és a rendszerekbe a városi logisztikát. Ennek integráló hatása messze túlmutat a városi áruellátáson, és kiindulópontja lehet számos innovatív megoldás kialakulásának illetve meghonosításának.
 • A válság miatt szükségessé vált a logisztikai pályázatok intermodális vállalási kötelezettségeinek csökkentése.

A workshopról készült teljes összefoglaló ide kattintva letölthető.


A Logisztikai Egyeztető Fórum munkájában résztvevő szervezetek

Alapító tagok:
 • Magyar Logisztikai Beszerzési és Készletezési Társaság
 • Magyar Logisztikai Egyesület
 • Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége
 • Magyar Szállítmányozói és Logisztikai Szolgáltatók Szövetsége
 • Magyar Vámügyi Szövetség
Csatlakozott tagok:
 • Magyar Logisztikai Klaszter
 • Magyar Közgazdasági Társaság
 • Magyar Hajózási Országos Szövetség
 • Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
 • HUNGRAIL Magyar Vasúti Egyesülés
Megfigyelők:
 • Iparfejlesztési Közalapítvány
 • Logisztikai Fejlesztési Központ
 • ITD Hungary

Adjon visszajelzést!