Az MLBKT 2000 óta minden évben meghirdeti diplomamunka pályázatát, amelynek célja, hogy felkutassa az év legtehetségesebb pályakezdőit a logisztika és az ellátási lánc menedzsment területein.

Diplomamunka pályázat 2010

A Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság idén 11. alkalommal hirdeti meg diplomamunka pályázatát.

Dr. Lőrincz PéterAz MLBKT 2000 óta minden évben meghirdeti diplomamunka pályázatát, amelynek célja, hogy felkutassa az év legtehetségesebb pályakezdőit a logisztika és az ellátási lánc menedzsment területein.

A pályázat gondozásában a kezdetektől fogva jelentős szerepet vállalt a tavaly váratlanul elhunyt dr. Lőrincz Péter. A tanár úr emléke előtti tisztelgés jeleként az MLBKT elnöksége úgy határozott, hogy 2010-től kezdve a pályázatot az MLBKT Lőrincz Péter Diplomamunka Pályázat címmel hirdeti meg.

Dr. Lőrincz Péter hosszú éveken át aktív szerepet töltött be az MLBKT életében. Több évig az elnökség soraiban, később a szakmai szövetség tagjaként tevékenykedett. Életének utolsó napjaiig oktatott a társaság képzésein, színes, élvezetes előadásaival, kitűnő szakmai ismeretek átadásával öregbítette az MLBKT hírnevét.

MLBKT Lőrincz Péter Diplomamunka Pályázat

2009/2010-es tanévben diplomázó egyetemi és főiskolai hallgatók számára

  Pályázhatnak azok a végzős hallgatók, akik
  • a nappali tagozatos képzésben vettek részt;
  • logisztikai, illetve a logisztikához szorosan kapcsolódó területről (ellátás, ellátási lánc, szállítási lánc, készletezés-raktározás, elosztás, újrahasznosítás, beszerzés, termelés, informatika, kontrolling, minőségbiztosítás, stb.) írták szakdolgozatukat;
  • magyar nyelven vagy hazai felsőoktatási intézményben angol vagy német nyelven készítettek diplomamunkát (diplomatervet, szakdolgozatot);
  • diplomamunkájukra legalább jó (4) minősítést kaptak;
  • legalább jó (4) eredménnyel záróvizsgát tettek a 2009/2010-es tanévben.
  A pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

  1. A diplomamunka (diplomaterv, szakdolgozat) 2 nyomtatott és 1 elektronikus példányban, legalább egy opponensi véleménnyel.

  2. A pályázó által kitöltött információs lap a következő adatok megadásával:

  2.1. a pályázó neve, értesítési címe (postai cím, telefonszám, email cím);

  2.2. a felsőoktatási intézmény megnevezése (egyetem/főiskola, kar, tanszék, szakirány) és címe;

  2.3. a képzés jellege, amelyben a dolgozat készült (főiskolai illetve BSc vagy egyetemi illetve MSc);

  2.4. a diplomamunka védésén a diplomamunkára kapott érdemjegy, és a diploma minősítése (a leckekönyv záróvizsgával kapcsolatos oldal fénymásolatának beküldésével).

  3. A pályázat szöveges része, mely röviden összefoglalja a diplomamunka lényegét, a kidolgozás módszerét, és utal a gyakorlati alkalmazhatóság lehetőségére. Az összefoglaló terjedelme 1-2 gépelt oldal legyen.

  A pályázaton csak a fenti feltételeknek mindenben megfelelő pályázók vehetnek részt!

  Jelentkezés

  A pályázatokat az MLBKT Titkárságára (1061 Budapest, Király u. 12., Tel./fax: 1 267 8740, 1 267 9619,  email: edit.horvath@logisztika.hu)

  2010. AUGUSZTUS 25-IG

  lehet benyújtani 2 nyomtatott példányban és elektronikus formában CD-n.

  A pályázatokat felkért bizottság bírálja el, melynek eredményéről a pályázót október közepéig értesítjük.

  A diplomamunkák az elbírálás után személyesen átvehetők a titkárságon.

  Kategóriák és díjak

  A győztes és a helyezést elérő pályázók pénzdíjban (bruttó összeg) részesülnek:

  HelyezésEgyetemi illetve MScFőiskolai illetve BSc
  I. díj80.000,- Ft60.000.- Ft
  II. díj60.000.- Ft40.000.- Ft
  III. díj40.000.- Ft30.000.- Ft

  A díjakat ünnepélyes keretek között az MLBKT elnöke adja át az év logisztikai eseményén, az MLBKT 18. éves kongresszusán, 2010. november 10-én.

  Minden helyezett meghívást kap az MLBKT éves kongresszusának ideje alatt megrendezésre kerülő hallgatói konferenciára, ahol a győztesek lehetőséget kapnak diplomamunkájuk bemutatására. A rendezvény helyszínén a helyezést elért pályamunkák poszterelőadás formájában is bemutatásra kerülnek. Kivonatukat megjelentetjük az MLBKT szakmai folyóirata, a Logisztikai Híradó későbbi számaiban. Ezen felül a győztesek meghívást kapnak az MLBKT éves kongresszusának teljes időtartamára, a további helyezettek pedig az első két szakmai napra.

  Adjon visszajelzést!