A nagyobb cégek már évtizedek óta bevált gyakorlat alapján monitorozzák partnereiket. Ez a fajta biztonság a KKV-k körében eddig gyakorlatilag elképzelhetetlen volt, de a közeljövőben a kisebb hazai szállítmányozási vállalkozások számára is elérhetővé válik a Networksped hamarosan induló új szolgáltatása segítségével.

Új szolgáltatás a Networkspedtől a szállítmányozók biztonságáért

A nagyobb cégek már évtizedek óta bevált gyakorlat alapján monitorozzák partnereiket. Folyamatosan elemzik a megbízóik pénzügyi helyzetét jellemző adatokat, ezzel is növelve működési biztonságukat. Ez a fajta biztonság a KKV-k körében eddig gyakorlatilag elképzelhetetlen volt, de a közeljövőben a kisebb hazai szállítmányozási vállalkozások számára is elérhetővé válik a Networksped hamarosan induló új szolgáltatása segítségével.

A tervezett szolgáltatás az internet előnyeit felhasználva kifejezetten e szakmai kör kis és közepes vállalkozásait célozza, e cégek azon igényére alapozva, hogy rendelkezzenek a nagyoknak már szinte természetes céginformációs, követeléskezelési és hitelbiztosítási szolgáltatással.

Az eddigi gyakorlat szerint teljesen kizárt volt, hogy egy kis szállítmányozó ilyen szolgáltatást bármelyik szolgáltatónál egyedül képes legyen igénybe venni. A szolgáltatási feltételek ezt egyszerűen nem teszik lehetővé a kisebb cégek által elérhető árszinten.

A jelenlegi helyzetben minimum 120.000-150.000,-Ft/hó összeget számítanak fel az e területre specializált biztosítók a hitelbiztosítási szolgáltatásokért. A kis és középvállalkozások többnyire nem ismerik ezt a lehetőséget, és ha mégis, az ára miatt akkor sem elérhető számukra. Kutatásom alapján úgy tűnik, ezen szállítmányozási vállalkozások saját biztonságuk megteremtésére és folyamatos megőrzésére, a fenti összegnek maximum 12-14%-át fordíthatják havi szinten.

A másik nagy probléma az ilyen biztosítási lehetőségekről az információ hiánya. Jó eset, ha 10 cégből 1 hallott már ilyen szolgáltatásról. Ennek az egyik oka tapasztalatom szerint a hazai szállítmányozással kapcsolatos biztosítási piac rendkívül rossz megítélése. Erről elsősorban azok a biztosítók tehetnek, akik e piaccal napi kapcsolatban vannak szállítmánybiztosítási, fuvarozási és egyéb vonatkozásban, és sikerült magukról az elmúlt években meglehetősen negatív képet kialakítani. Ennek következménye, hogy a hazai piacon működő néhány hitelbiztosító ezt a már kialakult bizalomhiányt is kénytelen elszenvedni, pedig ezek a cégek csak hitelbiztosítással foglalkoznak, a hagyományos biztosítási területekhez semmi közük. Ezért nem csak az új szolgáltatást kell a szállítmányozási szakma számára kifejleszteni, hanem fel kell építeni egy megfelelő bizalmi szintet, amely biztos bázisa lehet az együttműködésnek.

Pedig ebből a kooperációból több előnye is származhat a szállítmányozónak. Ha az átvilágítást követően megfelelő minősítést szerez, ez azt jelzi, hogy az ő cége nem jelent kockázatot a vele üzleti kapcsolatba kerülő többi vállalkozásra, megjegyezzük, mindaddig, amíg mutatószámai ezt alátámasztják. Ezért a biztonság garantálása érdekében havonta néhány forgalmi adatot meg kell adni, és ezzel részévé válik egy olyan elit szakmai körnek, amelyikre jellemző a szakmai mellett a pénzügyi biztonság is.

A kisebb kockázat, nagyobb működési biztonság e szolgáltatáson belül egyszerűen megteremthető.

Nem kötelező a regisztrációt követően megrendelőire hitelbiztosítást kötni, és limiteket megállapítani, elegendő, ha saját cégét biztosítja.

Összefoglalva röviden, milyen előnyöket jelent, ha szállítmányozási vállalkozásunk megfelel egy ilyen szűrésen:

  • A megbízhatónak ítélt cégek nem kényszerülnek a perifériára. Számukra kedvezőbb feltételekkel tudnak megállapodásokat kötni, ellentétben azokkal a versenytársaikkal, akik nem tartoznak ebbe a körbe.
  • Nő a vállalkozás versenyképessége, ami ma a talpon maradáshoz nélkülözhetetlen.
  • Ennek következményeként olyan rendszeres megbízásokat lesz képes a cég magához vonzani, melyek profittartalma és fizetési biztonsága magasabb a korábbiaknak.

A jó hír, hogy az eddigi hazai tapasztalatok szerint azok a cégek, akik első körben nem feleltek meg e feltételeknek, rövid 1-2 hónapos mélyebb átvilágítás és néhány módosítást követően alkalmassá válhatnak a minősítésre. Ehhez a folyamathoz mindenképpen külső szakértő segítségére van szükségük, de ez a tanácsadási folyamat nem feltétlenül díjköteles. A kintlevőségek kezelésére és azok eredményes lezárására nincs semmilyen jó gyakorlati példa a kisebb cégek körében. Ha valaki tartozik, azt megpróbálják saját hatáskörben ?néha ügyvédet fogadva – behajtani. A legtöbbször siralmas eredménnyel, ha az adós külföldi cég. A fegyelmezett pénzügyi működés egyik fontos jellemzője, hogy az 1.000,-Euros kintlevőséget ugyanolyan átgondolt rendszerben kezelik, mint a 30-40.000,-Euros nagyságrendet. A baj az, hogy semmilyen rendszert nem használnak e kisebb cégek, miközben a nagyobbak egy következetesen felépített háttérrel rendelkeznek és az esetek jó részében az utolsó fillérig behajtják minden követelésüket.

Ezt a biztonságot jelentő hátteret egyenként hatékonyan megszervezni minden kisebb vállalkozásban képtelenség.

Úgy tűnik, egy új internetes megoldással már feloldhatóvá válik a piaci igény és a szolgáltatók lehetőségeinek eddigi ellentéte.

A kisebb szállítmányozási cégek üzleti kockázata is folyamatosan nő az ismeretlen új ügyfelek, megbízók felbukkanásával. Ahhoz, hogy ez a kockázat a cég pénzügyi lehetőségeit egy pillanatig se haladja meg, egy olyan háttér rendszert szükséges működtetni, mely folyamatosan gondoskodik az ellenőrzésről és mindezt a kis cégek által is elviselhető jogi és pénzügyi keretek között teszi.

A nyílt fuvarbörzék veszélyei

Kézenfekvő, sőt természetes, hogy egyre több cég fordul az interneten elérhető szolgáltatások felé. Az internetes piacon azonban nem csak az igények, sajnos a váratlan veszélyek és kockázatok is folyamatosan növekednek.

A nyílt fuvarbörzék eddigi és jelenlegi működése inkább az internet szabadságát, semmint a felhasználók biztonságát jelenti. Ennek egyik egyenes következménye a gombamód szaporodó kártérítési perek mindkét oldalról. Akár fuvarozói, akár megbízói pozícióból vizsgáljuk a kialakult helyzetet, megállapítható a kriminalizáció erősödő mértéke.

Mind gyakoribb eset, hogy a tisztességes szakmai színvonalon teljesített fuvarozási szolgáltatás ellenértékét a fuvarozó nem az előzetes megállapodás szerint kapja meg, mivel a megbízója különböző kifogásokkal, megalapozatlan állítások sorozatával vagy egyáltalán nem, vagy csak részösszeget fizet messze az eredeti esedékesség időpontja után.

A nyílt fuvarbörzék másik veszélye az értékesebb és könnyebben értékesíthető áruk biztonsága a fantom fuvarozók megjelenésével.

Ezen egyre gyakoribb jelenségek kiszűrésére a nyílt fuvarbörzék jelenlegi működési formájukban nem alkalmasak még akkor sem, ha csak egy kisebbség jelent ilyen jellegű veszélyt a tisztességes többségre.

Célom a most induló szolgáltatással olyan eszköz elindítása a szállítmányozási piacon, amely jogi és pénzügyi értelemben is csökkenti a szállítmányozással foglalkozó cégek kiszolgáltatottságát, számukra elérhető árszinten teremti meg a biztonságosabb fuvarszervezés piaci feltételeit.

Damásdi Tibor
ügyvezető
Networksped Kft.

Egy hozzászólás.

  1. MLBKT intézményi tagja, a TimoCom GmbH magyarországi képviselete tájékoztatja a cikk iránt érdeklődőket, hogy az általunk üzemeltetett, európában piacvezető TC Truck&Cargo fuvarbörze “zárt” fuvarbörze.

    TC Secure nevű biztonsági programunkról honlapunkon részletesebben is olvashatnak.

    TC Truck@Cargot 2010-ben a legjobb fuvarbörzének járó díjjal tüntették ki. (http://www.transaktuell.de/index.php?id=220)

Adjon visszajelzést!