A Beszerzési Menedzser Index (BMI) szezonálisan kiigazított júniusi értéke: 49,5. Megállt a feldolgozóipar év elején kezdődött bővülése, és májushoz képest enyhén tovább szűkült a feldolgozóipar, a szezonálisan kiigazított index már negyedik hónapja csökken zsinórban.

Tovább tart a rendkívül enyhe szűkülés a feldolgozóiparban

A Beszerzési Menedzser Index (BMI) szezonálisan kiigazított júniusi értéke: 49,5. Megállt a feldolgozóipar év elején kezdődött bővülése, és májushoz képest enyhén tovább szűkült a feldolgozóipar, a szezonálisan kiigazított index már negyedik hónapja csökken zsinórban. A június havi index 0,1 százalékponttal alacsonyabb a májusi értéknél (49,6), és 2010-ben ez már a második 50,0 pont alatti érték. Június jellemzően kedvező hónap volt a korábbi években, csak 1998-ban, 2005-ben és 2009-ben volt 50,0 pont alatt az index értéke (rendre: 47,7; 47,7; 46,6). A nyers BMI érték kissé emelkedett májushoz képest, a szezonális kiigazítás következtében a kiigazított index is majdnem megegyezik a múlt havival. Legalább négy egymást követő hónapban utoljára 2008 nyarán bővült a feldolgozóipar, még a válság kitörése előtt (akkor egy 12 hónapos bővülési periódus ért véget, mely 2007 augusztusától 2008 augusztusáig tartott), ez az év eleji lendület tört most meg.

Júniusban három kivétellel a többi részindex pozitív tartományban tartózkodott, bár az indexértékek többsége csökkent májushoz képest. A májusi stagnálás után 1,4 százalékponttal lett magasabb az új megrendelések indexe (51,4), és ezzel már hatodik hónapja nem csökkent. A beszerzési mennyiség indexe (51,4) valamelyest tovább csökkent (0,8 százalékponttal) májushoz képest. A termelési mennyiség indexének (50,2) folyó havi értéke 3,8 százalékponttal kisebb az előző hónaphoz viszonyítva. A beszerzési árak indexe (67,8) enyhén csökkent májushoz képest, és továbbra is az árak dinamikusabb emelkedésére utal. A trend a szezonális kiigazításnak köszönhetően immár tizenharmadik hónapja tart. A szállítási átfutási idő indexe (42,6) némileg nőtt, értéke 0,1 százalékponttal magasabb a májusinál, és az átfutási idők kisebb mértékű hosszabodására utal. Júniusban tovább csökkent a vásárolt készletek mennyisége, de a folyamat lassult májushoz viszonyítva. A késztermékkészletek alacsonyabbak lettek az elmúlt hónapban. A vásárolt készletek szintje (47,8) júniusban az előző hónapinál 3,8 százalékponttal magasabb. A késztermékkészletek indexe (47,7) 2,5 százalékponttal lett kisebb, és ezzel a készletmennyiség enyhe csökkenésére utal. A külpiaci mutatók májushoz képest kicsit kedvezőtlenül alakultak. Az importindex (51,3) 1,9 százalékponttal lett alacsonyabb, de továbbra is növekedést jelez. A három hónapja még erős ütemben csökkenő exportindex értéke (56,3) tartja magát, és ezúttal csak 0,8 százalékponttal lett kisebb, továbbra is az export növekedésére utalva. A foglalkoztatási index (52,8) hetedik hónapja jelzi folyamatosan a foglalkoztatottság bővülését a feldolgozóiparban, és a múlt havihoz képest 0,4 százalékponttal magasabb lett az értéke.

Módszertan

A felmérés módszertanát az Egyesült Államok Ellátási Lánc Menedzsment Intézete (Institute for Supply Management) dolgozta ki. A beszerzési vezetők körében végzett felmérés a tapasztalatok szerint jó alapja a gazdasági konjunktúra vagy recesszió jelzésének, mivel a vállalatok először beszerzési döntéseikkel reagálnak a piaci környezet változásaira. Az Üzleti Jelentések 100 feldolgozóipari vállalat beszerzésért felelős vezetői körében havi rendszerességgel végzett kérdőíves információgyűjtésen alapul. A havi rendszerességgel végzett megkérdezéseket az MLBKT megbízásából az EU VIP Consulting Kft. végzi.

A vállalatok által adott válaszok az előző hónaphoz viszonyított változást jelzik. Az index kiszámítása a válaszok százalékos megoszlásán alapul: a pozitív (nőtt) válaszok százalékos arányához hozzáadjuk a változatlan válaszok felét. Az így kapott index 100%-os értéke azt jelzi, hogy valamennyi vállalat növekedésről, fellendülésről számolt be.

A Beszerzési Menedzser Index (BMI) egy összetett mutatószám, öt egyedi index súlyozott átlaga: új rendelések – 0,3; termelési mennyiség – 0,25; foglalkoztatás – 0,2; szállítási átfutási idő – 0,15; vásárolt készletek – 0,1. A BMI 50% feletti értéke a feldolgozóipari tevékenységek fellendülése, 50% alatti értéke a recesszió irányába való elmozdulásra utal.

Az Üzleti Jelentések Beszerzési Menedzser Indexének és alapindexeinek szezonális kiigazítása a KSH által használt TRAMO-SEATS módszerrel, a Demetra szoftver segítségével történik. A szezonális kiigazítást az év elején rögzített paraméterekkel, az ünnepnapok figyelembevételével végezzük. A havonta elvégzett szezonális kiigazítással a teljes adatsor minden hónapban változik.

Megrendelés

Adjon visszajelzést!