A logisztika napjainkban a gazdaság működésénél meghatározó szerepet játszik. A mérnök és közgazdász képzésben minden hallgató számára szükséges lenne alapvető ismereteket szerezni a témakörben. Az úgynevezett nagyévfolyamos tantárgyak a logisztika tématerületén nem a gazdaság igényeinek megfelelő súllyal szerepelnek.

Vitafórum: Egyedül nem megy?

A magyar felsőoktatásban az oktatás struktúrájának és tartalmának folyamatosan követnie kellene a gazdaság részéről megfogalmazódó elvárásokat. Az ideális állapot az lenne, hogy az oktatás struktúrája kövesse a gyakorlatorientált képzést, megfelelő elméleti alapokkal alátámasztva. Az oktatás tartalmi része pedig rugalmasan kövesse a gazdaság napi igényeit, vagyis az egyes tantárgyak és ezek tananyagainak mennyiségi nagysága a gazdaság igényeihez igazodjon.
A logisztika napjainkban a gazdaság működésénél meghatározó szerepet játszik. A mérnök és közgazdász képzésben minden hallgató számára szükséges lenne alapvető ismereteket szerezni a témakörben. Az úgynevezett nagyévfolyamos tantárgyak a logisztika tématerületén nem a gazdaság igényeinek megfelelő súllyal szerepelnek. Természetesen a logisztika-orientált szakokon és szakirányokon a súlyuk már megfelelő.

A logisztika interdiszciplináris tudományterület. Ennek megfelelően a logisztikának vannak műszaki, informatikai, gazdaságtudományi és jogi ismeretekkel kapcsolatos részei. A logisztika oktatásánál ezeket az ismereteket komplex módon, egységesen lenne célszerű kezelni, azaz a logisztika számos aspektusával megismertetni a hallgatót, amelyek közül természetesen a hangsúlyt és részletességet mindig a képzés céljának megfelelő tudományterület hordozná.

A logisztika felsőoktatásban történő kezelésénél meghatározóak az oktatási intézmények ipari kapcsolatai. Az ipari kapcsolatok kétoldalúak:

  • egyrészt az oktatási intézmények a náluk meglévő tudásanyagot átadják a gazdaság, az ipar részére hasznosításra,
  • másrészt az ipar, a gazdaság a náluk alkalmazott modern anyag- és információ-áramlást biztosító rendszerekkel és berendezésekkel kapcsolatos gyakorlati és elméleti ismereteket továbbít az oktatás számára.

Természetesen ennek a kétoldalú, a kölcsönös információ-áramlásból mindkét fél számára előnyöket hordozó együttműködésnek a kiépítése rengeteg kapcsolatépítési feladatot ró a résztvevőkre, amelyeket hosszú távon fenn is kell tartani. Sok apró lépés (kapcsolatfelvétel, személyes találkozások, megbeszélések, majd kisebb-nagyobb kutatási feladatok elvégzése, stb.) révén jöhetnek csak létre olyan hosszú távú kapcsolatok az oktatási intézmények és az ipari szereplők között, amelyek már – a fentebb leírt kétoldalú partnerség szintjén ? a piaci igények irányába mozdítják elő az oktatási rendszert tartalmi és strukturális szempontból. Mindez igaz a logisztika területére is, az itt végzett kutatási ? fejlesztési tevékenységek meghatározó szerepet játszanak az adott felsőoktatási intézmény oktatási tevékenységének alakulásában, az oktatás minőségének növelésében. Fontos lépés lenne, hogy az oktatási rendszert is befolyásoló kapcsolati szint eléréséhez az élenjáró logisztikai tevékenységet, szolgáltatást végző vállalatok kiemelkedő logisztikai szakembereit be kell vonni a szakterületüknek megfelelő logisztikai felsőfokú oktatásba. Másik oldalról az egyetemeknek szervezni, fejleszteni kell olyan logisztikai felsőfokú szakirányú továbbképzéseket, amelyek konkrét ipari igényeket elégítenek ki. Optimális esetben a logisztikai jellegű intézetek mellett ipari vállalatoknál működő külső tanszékek is kialakulhatnak.
Prof. Dr. Illés Béla

Összegezve: a felsőoktatásban a logisztikai képzés megfelelő színvonalon csak az ipar, a gazdaság és a felsőfokú oktatási intézmény között kialakuló kölcsönös igények és előnyök figyelembevételével valósulhat meg.

Prof. Dr. Illés Béla
dékán
Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar

[stextbox id=”info”]

A témában az MLBKT idei, Felfelé a lejtőn című kongresszusán szeretnénk kerekasztal beszélgetést, értékes szakmai vitát generálni meghívott vendégeink segítségével. Nem titkolt célunk az érintett felek provokatív vitája, amely közönségünket is megmozgatja.

Kongresszusi kerekasztal-beszélgetés az oktatásról

Balatonalmádi, 2010. november 11., 18.00

Mennyit ér ma a logisztikai oklevél?

– avagy munkaadói kereslet és képzési kínálat Magyarországon

[/stextbox]

Adjon visszajelzést!