A Beszerzési Menedzser Index (BMI) szezonálisan kiigazított augusztusi értéke: 51,9. Megállt a feldolgozóipar májusban és júniusban tapasztalt enyhe összehúzódása, és július után tovább bővült a feldolgozóipar, noha ennek üteme lelassult.

Majdnem minden téren lassult a növekedés üteme

A Beszerzési Menedzser Index (BMI) szezonálisan kiigazított augusztusi értéke: 51,9. Megállt a feldolgozóipar májusban és júniusban tapasztalt enyhe összehúzódása, és július után tovább bővült a feldolgozóipar, noha ennek üteme lelassult. A szezonálisan kiigazított index az idei nyolc hónapból hatszor jelzett növekedést, és a két összehúzódó hónapban alig maradt az index értéke el az 50,0 ponttól ? a későbbi szezonális kiigazítások fényében még ez is változhat (a júniusi index pl. már 0,1 pontot emelkedett). Az augusztus havi index 1,6 százalékponttal alacsonyabb a júliusi értéknél (53,5). Augusztus jellemzően kedvező hónap volt a korábbi években, csak 1997-ben, 1998-ban és 2009-ben volt 50,0 pont alatt az index értéke (rendre: 48,9; 49,3; 46,1), de azokban az években sem sokkal. A nyers BMI érték csökkent júliushoz képest, és változatlanságot jelez.

Augusztusban kettő kivétellel a többi részindex pozitív tartományban tartózkodott, de az indexértékek többsége csökkent júliushoz képest (csak a beszerzési árak, a szállítási átfutási idő és az export indexei mutattak növekedést). A júliusi emelkedés után 2,1 százalékponttal lett alacsonyabb az új megrendelések indexe (54,4), és ezzel már nyolcadik hónapja mutatja a rendelésállomány növekedését. A beszerzési mennyiség indexe (50,7) jelentősen esett (6,8 százalékponttal) júliushoz képest. A termelési mennyiség indexének (55,4) folyó havi értéke 2,4 százalékponttal kisebb az előző hónaphoz viszonyítva. A beszerzési árak indexe (69,2) ezúttal enyhén növekedett júliushoz képest, és továbbra is az árak dinamikusabb emelkedésére utal. A trend a szezonális kiigazításnak köszönhetően immár tizenötödik hónapja tart. A szállítási átfutási idő indexe (45,0) némileg javult, értéke 4,1 százalékponttal magasabb a júliusinál, és az átfutási idők kisebb mértékű hosszabodására utal. Augusztusban tovább nőtt a vásárolt készletek mennyisége, ami az elmúlt időszakban a legkevésbé sem volt jellemző. A késztermékkészletek alacsonyabbak lettek az elmúlt hónapban. A vásárolt készletek szintje (50,5) augusztusban az előző hónapinál 3,8 százalékponttal alacsonyabb. A késztermékkészletek indexe (49,3) 0,5 százalékponttal lett kisebb, és ezzel a készletmennyiség rendkívül enyhe csökkenésére utal. A külpiaci mutatók júliushoz képest vegyesen alakultak. Az importindex (51,9) 7,8 százalékponttal lett alacsonyabb, de továbbra is növekedést jelez. Az öt hónapja még erős ütemben csökkenő exportindex értéke (62,9) ismét emelkedett, és ezúttal  4,3 százalékponttal lett nagyobb, továbbra is az export növekedésére utalva. A foglalkoztatási index (51,0) kilencedik hónapja jelzi folyamatosan a foglalkoztatottság bővülését a feldolgozóiparban, és a múlt havihoz képest 1,7 százalékponttal alacsonyabb lett az értéke.

Módszertani információk

A felmérés módszertanát az Egyesült Államok Ellátási Lánc Menedzsment Intézete (Institute for Supply Management (ISM)) dolgozta ki. A beszerzési vezetők körében végzett felmérés a tapasztalatok szerint jó alapja a gazdasági konjunktúra vagy recesszió jelzésének, mivel a vállalatok először beszerzési döntéseikkel reagálnak a piaci környezet változásaira.

Az Üzleti Jelentések 100 feldolgozóipari vállalat beszerzésért felelős vezetői körében végzett havi rendszerességű kérdőíves információgyűjtésen alapul. A vállalati minta összeállításakor a KSH által javasolt árbevétel szerinti megoszlást vettük alapul. Az ágazati és regionális felosztásnál a KSH által alkalmazott osztályozást használtuk.

A vállalatok által adott válaszok az előző hónaphoz viszonyított változást jelzik. Valamennyi kérdés esetén közöljük a ?nőtt?, a ?változatlan? és a ?csökkent? válaszok százalékos arányát; a nettó változás mértékét, mely a ?nőtt? és a ?csökkent? válaszok különbsége; valamint a változások irányát mutató indexet. Az index kiszámítása a válaszok százalékos megoszlásán alapul: a pozitív válaszok százalékos arányához hozzáadjuk a változatlan válaszok felét.

Beszerzési Menedzser Index (BMI) öt egyedi index súlyozott átlaga: új rendelések ? 0,3; termelési mennyiség ? 0,25; foglalkoztatás ? 0,2; szállítási átfutási idő ? 0,15; vásárolt készletek ? 0,1. A BMI 50% feletti értéke a feldolgozóipari tevékenységek fellendülésére, 50% alatti értéke a visszaesésre utal.

Az Üzleti Jelentések Beszerzési Menedzser Indexének és alapindexeinek szezonális kiigazítása a Központi Statisztikai Hivatal által használt TRAMO-SEATS módszerrel, a Demetra szoftver segítségével történik. A szezonális kiigazítás év elején rögzített paraméterekkel, az ünnepnapok figyelembevételével történik. A havonta elvégzett szezonális kiigazítással a teljes adatsor minden hónapban változik. A részmintákat jellemző indexszámok nem szezonálisan kiigazított adatok, így tükrözik az egyes évközi időszakok szezonális hatásait.

Adjon visszajelzést!