Az MLBKT alapszabálya értelmében a 15 tagú Elnökség mandátuma 2 évre szól. A jelenlegi elnökséget 2008 novemberében választotta meg a tagság, így az idei évben új elnökséget kell választanunk.

Tisztújítás az MLBKT Elnökségében

Az MLBKT alapszabálya értelmében a 15 tagú Elnökség mandátuma 2 évre szól. A jelenlegi elnökséget 2008 novemberében választotta meg a tagság, így az idei évben új elnökséget kell választanunk. A kialakult hagyományokat követve a választás menete a következő:

  • 2010. október 1-ig minden egyéni és intézményi tag élhet a jelöltállítási jogával oly módon, hogy írásban (levél, fax, e-mail) megküldi az MLBKT titkárság címére (logisztika@logisztika.hu) az elnökségi tagságra alkalmasnak tartott személy(ek) nevét és elérhetőségét;
  • 2010. október 15-ig a Jelölőbizottság tagjai megkeresik a jelölteket annak érdekében, hogy megtudják, a megnevezett személy megszavazása esetén vállalja-e a tisztséget; 2010. október 27-ig minden jelölt kitölti és visszaküldi a főbb adatait, szakmai tevékenységét és az MLBKT-val kapcsolatos elképzeléseit bemutató választási kérdőívet, amely a választás alkalmával segítséget nyújthat a döntés meghozatalában;
  • 2010. október 28-tól a jelölteket és programokat az MLBKT honlapján tesszük közzé.
  • Az MLBKT 18. kongresszusának programjába illeszkedően 2010. november 10-ére az elnök összehívja a tisztújító közgyűlést, amely a jelöltek listájából megválasztja az új elnökséget.

Mint a fentiekből is látható, az egyéni tagok és az intézményi tagok képviselői is megnevezhetnek jelölteket, de ők is jelölhetők az elnökségi tagságra. (A jelölés és a jelölthetőség egyetlen feltétele az érvényes tagsági jogviszony.) Annak érdekében, hogy a tagság minél szélesebb körének véleménye megjelenhessen az elnökségben, szükség van minden egyes tag aktív közreműködésére már most, a jelöltállítás időszakában is. Ezért kérjük, éljen a lehetőséggel, és október 1-ig nevezze meg azokat a szakembereket, akiket alkalmasnak és méltónak tart arra, hogy az MLBKT vezető testületének tagjai legyenek.

A Jelölőbizottság tagjai:

  • Bácsi János
  • Horváth Annamária
  • Horváth Ferenc

Adjon visszajelzést!