December 8-án mutatták be az Európai Duna Stratégia (EDS) akciótervét, amely hozzáférhető az EDS uniós honlapján. A hivatalosan közzétett kommunikációs anyagok logisztikát érintő részeiből szemléztünk az alábbiakban.

Európai Duna Stratégia – Eddig jutottunk

December 8-án mutatták be az Európai Duna Stratégia (EDS) akciótervét, amely hozzáférhető az EDS uniós honlapján. A hivatalosan közzétett kommunikációs anyagok logisztikát érintő részeiből szemléztünk az alábbiakban.

Mi is az az Európai Duna Stratégia?

Nem használjuk ki maradéktalanul azokat a lehetőségeket, amelyeket a Duna mint közlekedési útvonal nyújt: a Rajna vizén szállított rakománymennyiségnek mindössze 10-20%-át szállítják a Dunán.

A virágzó gazdaság másik fontos eleme az energia: az ellátás bizonytalansága és a létfontosságú infrastruktúrának, illetve karbantartásának hiánya vezet el azokhoz az időszakosan jelentkező energiaválságokhoz, amelyek újra és újra lesújtanak a régióra.

A stratégia három olyan prioritást határoz meg, amelyek hozzá fognak járulni a változások megvalósításához.

Ezek:

  • a személyszállítás és árufuvarozás körülményeinek javítása a közúti, vasúti, légi és vízi közlekedési hálózatok fejlesztése által;
  • a fenntartható energia felhasználásának ösztönzése;
  • az emberek közötti érintkezések elősegítése a kultúra átadása és a turizmus révén.

Az EU stratégiája a hajóroncsok és fel nem robbant fegyverek eltávolításától kezdve a Duna partján fekvő nagyvárosokat összekötő folyamibusz-vonalak kialakításáig számos olyan lépést tartalmaz, amely a projektek széles körének elindítását fogja segíteni, és amely hozzájárul a régió jövőjének megalapozásához.

Mária Valéria hídA Vidint és Calafatot összekötő közúti és vasúti híd

A Duna több mint 400 km hosszú szakaszán csupán egyetlen híd található, így ma a kompok jelentik a folyón Romániából Bulgáriába történő átkelés elsődleges módját. A romániai Calafat és a bulgáriai Vidin között épülő új híd igen fontos kapcsot fog alkotni a két ország között, amely ösztönzi majd a turizmust, és segíteni fogja a helyi vállalkozásokat abban, hogy minél jobban élni tudjanak azzal a lehetőségükkel, hogy hozzáférnek a nemzetközi piacokhoz. A híd építésének 2012-re kell befejeződnie, a munkálatokat mintegy 106 millió euróval támogatta az EU.

Biztonságosabb és helyesen kormányzott régió

Az ötletek között szerepel a régió hatóságainak történő segítségnyújtás a kis- és nagyvárosok tervezésére vonatkozó iránymutatások kidolgozása terén, azzal a céllal, hogy a lehető legsikeresebben egyensúlyba tudják hozni az infrastruktúrát, a környezetet, a szociális szükségleteket és a rendelkezésre álló költségvetést.

A biztonsági problémák megoldásához hozzátartozik, hogy hatékonyabban kell gyűjteni és egymással megosztani a bűnelkövetőkről szóló információkat. Jobban működő határellenőrzést kell kialakítani térfigyelő kamerák, biometrikus útlevélolvasók, csúcstechnológiájú megfigyelő felszerelés, valamint a vízi járműveknek a folyón való mozgásáról készülő nyilvántartás igénybevételével.

Virágzó gazdaság ? foglalkoztatás, innováció, növekedés

A növekedés alapvető elvei közé tartozik, hogy a régióban mindenkit be kell vonni a képzési lehetőségekbe, és gondoskodni kell arról, hogy a munkaerő-piaci kínálat összhangban álljon a rendelkezésre álló munkahelyekkel. Ha szorosabb kapcsolatok épülnek ki az üzleti világ és a kutatás között, ez hozzájárul ahhoz, hogy erősödjön az innováció és javuljon a foglalkoztatás. Végül fontos, hogy mindenki élvezze a gazdasági jólétből származó előnyöket: Európa legerőteljesebben a társadalom peremére szorult közösségének, a romáknak 80%-a ebben a régióban él, rendkívül rossz életkörülmények között és társadalmi kirekesztettségben. Róluk sem feledkezhetünk meg.

A stratégia három olyan prioritást határoz meg, amelyek segítségével csökkenthetők a szakadékok.

Ezek:

  • a tudásalapú társadalom fejlesztése a kutatás, az oktatás és az információtechnológiák révén;
  • a vállalkozások versenyképességének javítása;
  • az emberekbe és tudásukba történő befektetés.

A tervek között olyan tevékenységek szerepelnek, mint például a versenyszféra, az országos és regionális kormányzatok, valamint a tudomány képviselői közötti kapcsolatteremtés; a balti-tengeri régióra vonatkozó európai uniós stratégia tapasztalatainak hasznosítása és a jó ötletek egymással való megosztása; illetve a lehetőségek megnyitása romák számára saját közösségeiken kívül.

Korrupcióellenes platform

A Szakértői Platform (EPE) összefogja a rendvédelmi és a korrupció ellen küzdő országos és helyi szintű hatóságok szakértőit annak érdekében, hogy gyakorlatias, politikamentes megközelítést alkalmazva tudjanak küzdeni a korrupció ellen. Támogatni fogja a munkanormák kidolgozását, valamint a közbeszerzésről és a pályázati felhívásokról szóló tájékoztatást. A projekt lényeges elemei az üzleti és a közigazgatási tevékenység átláthatóságának javításáról szóló minőségi képzések.

Adjon visszajelzést!