A jelenleg 10 szakmai szervezet együttműködési platformjaként működő Logisztikai Egyeztető Fórum (LEF) 2010-ben működésének ötödik évét zárta. A Fórum munkájáról folyamatos tájékoztatást adtunk a Logisztikai Híradó hasábjain, és most a 2010. év befejezéséhez közeledve összefoglaljuk az idei évfontosabb akcióit, tevékenységeit.

A Logisztikai Egyeztető Fórum 2010-es éve

A jelenleg 10 szakmai szervezet együttműködési platformjaként működő Logisztikai Egyeztető Fórum (LEF) 2010-ben működésének ötödik évét zárta. A Fórum munkájáról folyamatos tájékoztatást adtunk a Logisztikai Híradó hasábjain, és most a 2010. év befejezéséhez közeledve összefoglaljuk az idei évfontosabb akcióit, tevékenységeit.

Idén januárban rendeztük meg azt a workshop-ot, amelynek témája a Kormány által 2009-ben elfogadott ?Logisztikai akcióterv? kapcsán az egyes közlekedési alágazatok helyzetének, aktuális programjainak áttekintése volt. Ezzel kapcsolatban a logisztika fejlesztésében érintett civil szakmai szervezetek és az államigazgatás megjelent képviselői megismerhették a széles szakmai bázist képviselő Fórum álláspontját és megvitathatták az aktuális problémákat és tennivalókat.
Az egész évi tevékenységet átfogta az aktív és folyamatos véleményalakítás a Duna stratégia tárgyában. Ennek koncepciójával kapcsolatban az év elején a LEF levelet intézett a miniszterelnökhöz, négy miniszterhez és hat országgyűlési bizottsághoz, amelyben kifejtette álláspontját. Ennek fő mondanivalója, hogy a LEF hiányolja azt, hogy az Európai Duna Stratégia adós marad a fő feladatok meghatározásával és nem ezekből indul ki, hanem egy mesterséges, mindent magában foglaló célrendszert teremt, amely egyúttal a legfontosabb problémák megoldását kerüli. Az első tervezetben megfogalmazott javaslat a környezetvédelmi konfliktusveszélyt jelentő projektek kizárására nem elfogadható. Az év második felében, amikor Barsiné Pataki Etelka személyében a Duna stratégia hazai koordinálására kormánybiztos került kinevezésre egy részletes anyagot adtunk át, amelyben LEF kifejtette álláspontját és megtette javaslatait.

Az már említett ?Logisztikai akcióterv? két pontja célul tűzte ki a logisztikai oktatás helyzetétének, valamint a Magyarországi kis és középvállalkozások logisztikai gyakorlatát felmérő tanulmányok kidolgozását.
Az NSZFI-vel kötött szerződés alapján a hazai logisztikai oktatás helyzetét feltáró tanulmányt a LEF-ben megfigyelői státussal rendelkező Iparfejlesztési Közalapítvány (IFKA) készítette el. Ennek fontos megállapítása volt, hogy a szakértelem, végzettség, gyakorlat mellett szükséges a munkavállaló által elvárt kompetenciák megléte. Ez valószínűsíti a későbbi megfelelősséget az elvárt és nyújtott teljesítmény között. A foglalkoztatók leggyakrabban a gyakorlati tudást hiányolják a pályakezdő fiataloknál, tehát nem csupán szaktudással, hanem munkavégzési képességekkel, az eljárások gyakorlati ismeretével is kell rendelkezniük. A tanulmányt LEF az április 13-i ülésén megtárgyalta és fontosnak tartja, hogy a felmérés eredménye kerüljön beillesztésre a kormányzati szakképzés és felsőfokú oktatás fejlesztési programjaiba.
A logisztikai ismeretek középfokú oktatásában meghatározó szerepet játszanak az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakoktatások. Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján a LEF szükségesnek tartja, hogy a logisztikai tárgyú oktatások struktúrája és tananyaga módosításra kerüljön. Ezzel kapcsolatos észrevételeit megküldte Nagy Lászlónak, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet főigazgatójának, felajánlva a LEF közreműködését.

A kis- és középvállalkozások logisztikai helyzetének feltárásával foglalkozó tanulmányt a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériumban Gecse Gergely logisztikai referens koordinálta. A LEF véleménye az anyagról, hogy annak ellenére, hogy a statisztikai adatokban több torzító adat is szerepelt ? elsősorban a mikro-vállalkozások miatt ? számos olyan következtetés is levonható, amely a következő időszak teendőit meghatározhatja annak érdekében, hogy ez a szektor is megfelelő súllyal tudja alkalmazni a logisztika versenyképességet meghatározó eredményeit
A LEF a tanulmányból egy rövidebb változatot készített és publikált az időszakosan kiadott ?Logisztikai Körkép? sorozatban.
Július végén tette közzé a Nemzeti Gazdasági Minisztérium az elkövetkező időszak gazdaságfejlesztési irányait tartalmazó stratégiai tervezetet ?Új Széchenyi Terv? címmel. A LEF észrevételezte, hogy a logisztika, mint a gazdasági versenyképesség egyik meghatározója nem kellő súllyal szerepel az anyagban. Az észrevételeken kívül javaslatait is megküldte a terv kidolgozói felé.
A fentiekben leírt, hosszabb időszakot átfogó főbb tevékenységek mellett a havonta ülésező LEF számos operatív témát tárgyal meg, tájékozódik az aktuális fejlesztési témákról és teszi meg javaslatait különböző államigazgatási szervek felé.

Némon Zoltán

Adjon visszajelzést!