A logisztikai tevékenység kockázatkezelése tréning

A logisztikai tevékenység kockázatkezelése tréning

Tréningünk segítségével a képzésben résztvevő kockázatkezelési szempontból is vállalatközpontúan tudja majd elvégezni munkáját, képes lesz egészében látni a logisztikai tevékenység biztosítással történő kockázatkezelési folyamatát.

A képzés célja

A képzés célja, hogy a résztvevők áttekintést nyerjenek a logisztikai tevékenység biztosítással történő kockázatkezelési folyamatáról. A képzés során a résztvevők megismerik az alapfogalmakat, a logisztikai folyamatok során felmerülő veszélylehetőségeket, azok biztosításának módjait, a szállítmány- és felelősségbiztosítási kérdéseket és a logisztikai folyamat biztosítással történő lefedését nemzetközi vonatkozásban is, valamint a kárigény és kárrendezés kérdéseit, módjait.

Oktatónk dr. Huczka Daisy, független biztosítási szakértő, aki sokéves gyakorlati szakmai és oktatói tapasztalattal rendelkezik a vállalati és nyílt, valamint egyetemi képzések terén.

Képzési információk

A logisztikai tevékenység kockázatkezelése
Időtartam24 óra
Képzési napokhétköznapok
Tervezett kezdési időpontCsoportlétszámtól függően (3 x 8 óra)
Jelentkezési határidőFolyamatos jelentkezés
Jelentkezés feltételeKözépfokú iskolai végzettség (érettségi bizonyítvány)
Helyszín1061 Budapest, Király u. 12.
LétszámMinimum 10, maximum 15 fő
Teljesítménymérésírásbeli vizsga
Igazoló irattanúsítvány
Képzési díj98 000 Ft+áfa*
Kedvezmények3-8%**
Kihelyezett képzési lehetőségegyedi árajánlat alapján
KapcsolatBenesch Anita, 1/267-8740

*A képzési díj tartalmazza az oktatás, a jegyzetek, az ebéd és frissítők, a teljesítménymérés és a tanúsítvány kiállításának költségeit.

**MLBKT tagoknak sávosan emelkedő kedvezmény. Amennyiben egy vállalat két vagy annál több főt iskoláz be, hallgatónként 5 % tandíj-kedvezményt biztosítunk.

A kedvezmények nem összevonhatók!

Jelentkezési lap letöltése

Tematika

A kockázat fogalma, kezelése, áthárítása biztosítással modul

A modul célja megismertetni a résztvevőt az alapfogalmakkal, a kockázatkezelés kérdéseivel, valamint annak biztosítással történő áthárításával.

 • A kockázat, és a biztosítható kockázat fogalma, osztályozása, jellemzők,
 • A biztosíthatóság kritériumai, a logisztikai kockázatok besorolása a pénzügyi- gazdasági rendszerbe, jogi környezetbe,
 • A “főszabályok”: Ptk. és Bit,
 • A kockázat menedzselése (Risk Management): felmérés, értékelés, finanszírozás, kockázat elkerülési, megelőzési és áthárítási technikák.

A logisztikai kockázatok biztosítása modul

A modul célja, hogy áttekintést adjon a logisztikai kockázatok biztosítási lehetőségeiről.

 • A logisztika folyamatának áttekintése, szakaszainak meghatározása,
 • Az egyes folyamatok veszélyei, és azok biztosítási lehetőségei,
 • Vagyon- jármű- és felelősségbiztosítások,
 • A személyekhez (döntésekhez) köthető biztosítások, munkáltatói juttatások biztosítás formájában.

A szállítmánybiztosítás modul

A modul célja a szállítmánybiztosítás kérdéskörének, folyamatának áttekintése.

 • A logisztika, mint tevékenységhez köthető biztosítások, és azok egymás közötti kapcsolati rendszere,
 • A szállítmánybiztosítás rövid története, a Lloyd?s intézményrendszere,
 • A szállítmánybiztosítás angol feltételei (Institute Caluses),
 • A szállítmánybiztosítási kötvény fogalmai, tartalma.

A szállítmányozó és a fuvarozó felelősségbiztosítása modul

A modul célja, hogy tisztázza a szállítmányozó és a fuvarozó felelősségbiztosításának körét, kizárásait, bemutassa hogyan lehet lefedni a teljes logisztikai folyamatot biztosítással nemzetközi és hazai viszonylatban.

 • Fogalmi meghatározások, a MÁSZF,
 • A szállítmányozói felelősségbiztosítás fedezeti tartalma és kizárásai,
 • A nemzetközi fuvarozói egyezmények, a fuvarozói felelősségbiztosítások tartalma és kizárásai,
 • A logisztikai folyamat teljes lefedése biztosítással, nemzetközi és hazai viszonylatban.

A kárigény benyújtása, kárrendezés modul

A modul célja, hogy tisztázza a kárigény benyújtásának legfontosabb fogalmait, a szükséges dokumentumok körét, ismertesse a kárrendezési folyamatot.

 • A kárigény benyújtásának legfontosabb alapfogalmai: jogalap, jogfenntartás, felelősség-elismerés, felelősségben tartás,
 • A kárigény benyújtásához szükséges okmányok, azok tartalmi elemzése,
 • A kárrendezési folyamat, a kárbiztos/kárszakértő szerepe, a káreljárás gyakorlati kérdései.
 • A visszkereset (regressz), és annak lebonyolítása.

Megszerezhető készségek, kompetenciák

 • a logisztikai tevékenység kockázatkezelésének megismerésével a képzésben résztvevő rendszerszemléletre tesz szert, és képessé válik teljes körűen elvégezni a különböző kockázatok felmérést, egy biztosítási folyamatot átlátni és elvégezni,
 • munkáját vállalatközpontúan tudja ellátni,
 • a különböző munkaterületek és folyamatok megismerése kapcsán kommunikációs és együttműködési készsége fejlődik.

Módszereink

A képzés során az ismeretek elsajátítását, valamint a megtanultak alkalmazhatóságának elmélyítését az alábbi képzési módszerekkel és munkaformák alkalmazásával segítjük elő:

 • előadás, magyarázat, megbeszélés, szemléltetés interaktív módon,
 • a résztvevők gyakorlati munkavégzése során felmerült problémáinak elemzése, lehetséges megoldásmódok keresése,
 • esettanulmány- egy valós vállalati példa bemutatása.
 • a bemutatott példa interaktív feldolgozása a risk manager szemszögéből.
 • a példa továbbfejlesztése- előnyök és hátrányok minden szereplő szemszögéből.

Oktató

Hutczka DaisyDr. Huczka Daisy független minisztériumi biztosítási szakértő, többéves szakmai és oktatói múlttal.

A több évtizedes oktatási gyakorlat főbb tárgyai a következők: biztosításgazdasági és üzemtan, biztosításelmélet, szállítmánybiztosítás, logisztikai és fuvarozói biztosítások, vagyon- és felelősségbiztosítások, Risk management, biztosítástechnika, kárrendezési elmélet és gyakorlat

Oktatói referenciák: Corvinus Egyetem, BGF Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar, BOI Biztosítási Oktatási Intézet, Perfekt Zrt. Nemzetgazdasági (volt Pénzügy-) minisztérium, PSZÁF, különböző cégek, társaságok.

Oktatói portré letöltése

További információ és jelentkezés

MLBKT Titkárság
1061 Budapest, Király u. 12.
Tel./Fax: 1/267-8740, 1/267-9619
E-mail: Benesch Anita, anita.benesch@logisztika.hu

Jelentkezési lap letöltése

Adjon visszajelzést!