Az alacsonyabb beosztásokban (például sofőrök, speditőrök, raktári munkatársak) az átlagosnál jobban fizetnek a cégek, míg a szakértői és legfőképpen a vezetői szinteken jóval elmaradnak a piactól.

Mennyit keres egy logisztikus?

Jakabos Tündét, a Hay Group Menedzsment Tanácsadók Kft. magyarországi vezetőjét kérdeztük, hogyan látja ő a logisztikai bérpiacot a Hay Group 2010-es jövedelemszint-felmérése alapján.

– A logisztikai területen dolgozók bérezése hol helyezkedik el az országos rangsorban?

A Hay Group 2010-es felmérése alapján a logisztika szektor a kevésbé jól fizető ágazatok közé tartozik. A tavalyi eredmények egyébként a válságból kilábaló ország képét tükrözik. A béremelések tekintetében a tavalyinál nagyobb bérmozgás tapasztalható szinte minden szektort tekintve. Ennek köszönhetően a különböző ágazatok helyzete egymáshoz képest nem sokat változott. Változatlanul a gáz- és olajipart találjuk az első helyen, amit az informatika illetve bankszektor követ. Ha a teljes országos képhez viszonyítunk, akkor a logisztikai cégek az átlag alatt helyezkednek el. Alapbért tekintve a körülbelül 8 százalékos elmaradás nem sokat változott az elmúlt években. Ha az ennél többet mutató (bónuszokat is tartalmazó) összjövedelmet vesszük górcső alá, akkor ennél egy fokkal kisebb, 5 százalék körüli elmaradást látunk az országos átlaghoz képest. Az eredmények önmagukban csalókák, hiszen a Magyarországi bérpiacot tekintve fontos kiemelni, hogy igen jelentősek a regionális különbségek. Az alapvetően Budapest centrikus gazdaság természetesen a fizetésekben is lecsapódik. Egy teljesen hasonló munkakörben dolgozó budapesti és nyíregyházi munkavállaló bére között akár 20-22 százalékos differencia is lehet. Ennek tekintetében nem meglepő tehát, hogy a szektorális versenyben főként azok az ágazatok jönnek ki győztesen, amelyek erősen a fővárosban vagy vonzáskörzetében tömörülnek. Sajnos a logisztikai ágazaton a regionális bontás sem segít, hiszen az adatbázisunkban található ügyfelek főként Budapest és környékén találhatóak. A budapesti régiós bérpiacot tekintve a logisztika ágazat 87 százalékon áll. Általános jellemző emellett a szektorra, hogy az alacsonyabb beosztásokban (például sofőrök, speditőrök, raktári munkatársak) az átlagosnál jobban fizetnek a cégek, míg a szakértői és legfőképpen a vezetői szinteken jóval elmaradnak a piactól. Ennek egyik magyarázata, hogy más szektoroktól eltérően külön figyelmet fordítanak a stabil és megbízható operációra, míg a támogató és vezető pozíciók kisebb figyelmet kapnak. Ennek a veszélye viszont a magas vezetői fluktuáció, ami akár radikális esetben a megfelelő működést is veszélyeztetheti.

– Milyen szempontok mentén vizsgálják a különböző ágazatokat, ami alapján a rangsort felállítják?
A Hay Group a szektorális összehasonlításokban az alapbér és ? a bónuszokat is tartalmazó ? összjövedelem tekintetében végzi el az összehasonlításokat. Viszont mindig érdemes a fentebb említett regionális különbségeket is figyelembe venni az eredmények értékelésekor.
– A vizsgálat kapcsán tudnak-e különbséget tenni a logisztikán belül munkakörök és pozíciók között?
A legfigyelemreméltóbb tendencia – ahogyan az korábban is elhangzott-, hogy a logisztikai szektorban az alacsonyabb beosztású emberekre nagyobb figyelmet fordítanak, mint a többi szektor. Igyekeznek az operációban dolgozó munkatársakat jól megfizetni, hogy megtartsák őket a cégnél, hiszen az ilyen, megfelelő tapasztalattal rendelkező szakembereket nehéz a piacról pótolni. Legtöbbször a cégek között vándorolnak ezek az emberek. Az egyes funkciókat összehasonlítva érdekes képet láthatunk. A szektor átlagához hasonlítva a legjobban az ügyfélszolgálat, illetve a marketing területei vannak megfizetve. Alapfizetésüket tekintve nagyjából 5-10 százalékkal többet keresnek, mint a többi terület a cégeken belül. Ezen kívül még a raktározási területen dolgozók kapnak többet kollégáiknál. Nem meglepő az sem, hogy az értékesítői kollégák alapfizetésüket tekintve jelentősen elmaradnak a többiektől, viszont a bónuszokat és jutalékokat is beleszámítva már átlag feletti jövedelmet vihetnek haza.
– Van-e jelenleg a bérezést, javadalmazást illetően pozitív vagy negatív tendencia a logisztikai szektorban?
Az elmúlt évben a logisztikai szektor nagyon megérezte a válságot és visszafogták a költségeket. A hazai gyakorlatban nagyon ritka a nyílt fizetéscsökkentés, a vállalatok inkább nem emelnek, vagy megválnak emberektől, hogy ezt elkerüljék. A tavalyi évben emiatt a logisztikai szektorban tapasztalt béremelés jelentősen elmaradt az átlagostól, főként a nagyszámú bérbefagyasztásnak köszönhetően. Az idei évben viszont a számok alapján várható egy kisebb konszolidáció. Most úgy látjuk, 2011-ben az átlagosnál nagyobb emeléssel számol a szektor, ezzel kárpótolva munkatársait az elmúlt évek szerényebb emeléseiért. Érdekes viszont rámutatni arra, hogy a béren kívüli juttatások szerepe egyre inkább felértékelődik a szektor cégeinél. A juttatások szerepe évről évre egyre fajsúlyosabb a teljes kompenzációs csomagot tekintve. Gyakorlatilag a teljes csomag közel negyedét a juttatások teszik ki, ami – a példa kedvéért – több mint kétszerese a bónuszok jelentőségének. Ennek a trendnek a fokozatos erősödésével számol a Hay Group; az eddigi kevés érdeklődés lassan megnő ezen elemek iránt is.
– Melyek azok a tényezők, amelyek várhatóan a logisztikai szektorra is nagy hatással lesznek 2011-ben a bérpiacot illetően?
Várhatóan a válságból való kilábalás miatt idén sokkal pozitívabb képet látunk majd, mint tavaly. A béremelési számokat tekintve is az átlagos feletti értékeket tapasztalunk az idén. Ez valószínűleg a gazdasági körülmények fokozatos javulásának tudható be, hiszen ekkor visszatérnek a korábbi ügyfelek megbízásai. Ezen kívül a béreket tekintve jelentős változást hoz a teljes magyar piacra a 16 százalékos egykulcsos adó bevezetése. A decemberi friss felmérésünk eredményei szerint az eddigieknél jóval nagyobb differenciálás tapasztalható a béremeléseket tekintve cégeken belül is. A nettó bérek növekedésének köszönhetően a magasabb jövedelmű menedzserek esetében kisebb emeléssel vagy fagyasztással reagálnak a cégek. Viszont ez a trend nem egy az egyben követendő a logisztikai szektorban ? nem is teljesen ez tapasztalható. A differenciálás az ágazatban kevésbé hangsúlyos, inkább egyforma emeléssel terveznek a cégek mindenkinek, egyfajta felzárkóztatási szándékkal.

A Hay Groupról

A Hay Group budapesti irodája már több mint 20 éve a javadalmazási tanácsadás elismert képviselője. 2010-ben már harmincadik jövedelemszint-felmérését készíti el ügyfelei számára. A felmérésben tavaly több mint 440 hazai és nemzetközi nagyvállalat vett részt 20 ágazatból, így itthon a legszélesebb és minőségileg legmegbízhatóbb, független adatbázissal rendelkezik. Szolgáltatásai palettáján a jövedelemszint-felmérés mellett javadalmazással kapcsolatos riportok készítése, javadalmazási tanácsadás, tréningek szervezése is megtalálható. A Hay Group munkakör-értékelési rendszere a világ legelterjedtebb módszertanán alapul.
További információ a témában: Túróczi Norbert, logisztikai területért felelős tanácsadó

Adjon visszajelzést!