Logisztikai Egyeztető Fórum: Egyet kérünk, vegyék figyelembe a magyar piac helyi sajátosságait, a magyar cégek tőkeérzékenységét és a magyar érdekeket. Nem lehet cél, hogy a vállalások teljesíthetetlensége miatt hamarosan több ezer munkahelyet szüntessenek meg a logisztikai cégek, mert a Magyar Fejlesztési Bank elvárásai a cégek tömeges bedöntését fogja eredményezni.

Komoly problémák a logisztikai pályázatokkal

Az Európai Uniós támogatással kiírt pályázatok között az előző ciklusban és a mostaniban is jelentős forrással szerepel a logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztésének támogatása.

E pályázatkiírások meghirdetésük előtt társadalmi egyeztetésen esnek át. Ezen egyeztetési időszakban a Logisztikai Egyeztető Fórum (LEF) a szakma gyakorlati tapasztalataira támaszkodva minden esetben részletes véleményeket és javaslatokat fűz a pályázatkiíráshoz, de sajnos ezeket az Irányító Hatóság nem veszi figyelembe.

Jelenleg a legsúlyosabb problémát az jelenti, hogy az előző pályázat-kiírási ciklusban az intermodális logisztikai központok által vállalt intermodális átterelés növekmény teljesítése lehetetlenné válik az időközben bekövetkezett tarifális változások miatt.

A közút-vasút közötti átterelés érdemi növekedésének akadálya, hogy a vasúti díjak jelenleg nem versenyképesek a közúti díjakkal. A szomszédos országok vasúti díjaival, vasúti díjak támogatási rendszerével történő összehasonlításban is komoly hátrányban vagyunk. A térségben az egyik legrosszabb díjstruktúrával rendelkező vasút a Magyar Államvasút, így nagyon nehéz (szinte lehetetlen) meglévő forgalmat átterelni közútról-vasútra. A vasút áruszállítási cégének eladásával gyakorlatilag megszűnt a magyar állam érdemi ráhatása a vasúti áruszállítási piacra. A logisztikai pályázatokban vállalt intermodális átterelések attól függnek, hogy az osztrák tulajdonú Rail Cargo Hungária milyen üzletpolitikai iránymutatást kap az anyavállalatától. Ez jelen esetben teljes mértékben szembe megy az intermodális logisztikai pályázatok elvárásaival.

A fenti állapotok miatt az intermodális vállalások teljesíthetősége (1-2 kivételtől eltekintve, pl. BILK) szinte teljesíthetetlen kihívást jelent a szolgáltatóknak, ez mind a korábban megnyert, mind a mostani, vagy jövőbeli pályázatok esetére igaz. Az intermodális forgalmat kiszolgáló vasúti infrastruktúra jelentős drágulása (2011. január 1-től történt egy markáns áremelés a kíséretlen forgalom tekintetében) negatívan hat a forgalom növelési igényekre/elvárásokra.

A fentiek miatt azt javasoltuk a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felé, hogy a már megnyert, illetve a most kiírt pályázatok esetében a forgalom átterelési növekmény elvárást változtassák meg forgalom megtartási elvárásra. Az Intermodális LSZK-ban megvalósuló fejlesztéseknél az, intermodális infrastruktúra és forgalom megtartását kellene legyen a pályázati célként meghatározni.

Amennyiben sikerül időközben érdemi fejlődést elérni a vasúti díjak versenyképessé tételében, akkor vissza lehet állítani a mostani paraméterrendszert.

Másik, már régóta észrevételezett probléma a vízi közlekedés támogatásának teljes hiánya. Más EU tagállamoknál például lehetséges a vízi áruszállításhoz kapcsolódóan támogatni a hajóbeszerzést, hajó felújítást, fődarabok cseréjét, (NAIADES program, Marco Polo II. program, hitelnyújtás állami kezességvállalással) nálunk az egyedileg értelmezett EU-s ajánlások miatt ez valamiért nem lehetséges. Örömmel fogadtuk az Új Széchenyi Terv stratégiai anyagában megjelenő hajópark-fejlesztésre, a fődarabok cseréjére vonatkozó célkitűzéseket, de a célok megvalósítására vonatkozó támogatási konstrukciókkal nem találkoztunk.

Sajnos azt tapasztaltuk, hogy a Kormány azon célkitűzései – hogy egyeztet a szakmai szervezetekkel a pályázati kiírások javítása, hatékonyságuk jobbítása érdekében ? a gyakorlatban nem sok eredményt hoz. A logisztikai fejlesztéseket támogató pályázatkiírásnál a LEF egyetlen javaslatát sem vették figyelembe.

Most még nem késő tenni annak érdekében, hogy a Kormány gazdaságélénkítő tervei megvalósuljanak. Nem azt kérjük, hogy a Magyar Állam menjen szembe az EU-s irányelvekkel, nem azt kérjük, hogy jogszabály ellenesen cselekedjen, nem azt kérjük, hogy jogtalan előnyöket biztosítson egyes érdekcsoportoknak. Egyet kérünk, vegyék figyelembe a magyar piac helyi sajátosságait, a magyar cégek tőkeérzékenységét és a magyar érdekeket. Nem lehet cél, hogy a vállalások teljesíthetetlensége miatt hamarosan több ezer munkahelyet szüntessenek meg a logisztikai cégek, mert a Magyar Fejlesztési Bank elvárásai a cégek tömeges bedöntését fogja eredményezni.

A Logisztikai Egyeztető Fórumról

A 2006-ban megalakult Logisztikai Egyeztető Fórum (LEF) azzal a céllal jött létre, hogy a logisztikai szakterület meghatározó civil szervezetei egységesen tudjanak javaslatokat kidolgozni és véleményt mondani a kormányzat számára azokban a kérdésekben, amelyek a logisztika szakterületének fejlesztéseivel kapcsolatosak. Jelenleg a Logisztikai Egyeztető Fórumnak 10 szakmai egyesület, köztük a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság a tagja.

Adjon visszajelzést!