Széles körű társadalmi egyeztetést sürget a Transparency International Magyarország (TI) és az MLBKT Beszerzési Vezetők Klubja az új közbeszerzési törvénnyel kapcsolatban. A BVK szerint százmilliárdok múlnak a rendszer hatékonyságán.

Mik lesznek az új közbeszerzési törvény alapelvei?

A Transparency International Magyarország (TI) sajtótájékoztatón mutatta be két kutatásának eredményét, hogy felhívja a figyelmet a közbeszerzések intézményrendszerét érintő kihívásokra és a tisztességes versenyt ösztönző szabályok fontosságára, ezzel is hangsúlyozva az új közbeszerzési törvény széles körű társadalmi egyeztetésének fontosságát. A sajtótájékoztatón a MLBKT Beszerzési Vezetők Klubjának képviselői is felszólaltak.

AA BVK a Transparency International Magyarország sajtótájékoztatóján korrupcióellenes szervezet a Tanács 2006 és 2009 közötti tevékenységét vizsgálta. ?A kezdeti elzárkózás után a Tanács adatigényléseinkre időben és kielégítően válaszolt? ? mondta Földes Ádám, a TI ügyvezető igazgatója. A kutatás ugyanakkor számos problémára hívta fel a figyelmet, miszerint több helyen hiányoznak az átláthatóságot és elszámoltathatóságot biztosító garanciák, illetve nem egyértelműek a döntési jogkörök. A Tanács feladatai kapcsán megállapított hiányosságok legfőbb oka, hogy a törvényben foglalt kötelezettségeit kifejezetten szűken értelmezte és nem lépett fel proaktív módon a jogfejlesztés és a jogalkalmazás elősegítése érdekében. Az intézményrendszer azonban nem tehető önmagában felelőssé a rendszer korrupciós mechanizmusaiért, hiszen a problémák mögött egy összetettebb államigazgatási problémakör húzódik meg.

?Az intézmény újragondolásakor a legfontosabb feladat a jogorvoslati fórum Kormánytól való függetlenségének biztosítása, a jogegységesítési folyamatok támogatása, az ellenőrzési rendszer felülvizsgálata és a piac igényeihez igazodó, a jogalkalmazást elősegítő szolgáltatások nyújtása, illetve az elektronikus közbeszerzés bevezetésének felgyorsítása. Az egyes feladatokat külön-külön megvizsgálva kell eldöntenünk, hogy azokat milyen intézményi struktúra segíti a leghatékonyabban és ahhoz kell a megfelelő jogköröket kialakítani, illetve a szükséges kapacitást biztosítani ? ? mondta Tausz Péter, a kutatás vezetője.
A kutatás több garanciális intézményt is vizsgált, melynek keretében 24 ajánlatkérő 2009. évi közbeszerzéseit tanulmányozta a szervezet. Az ajánlatkérők számos esetben nem tartották be nyilvánosságra hozatali kötelezettségeiket és több esetben rendszerszintű visszaéléseket lehetett kimutatni. A kutatás szerint a vizsgált ajánlatkérők átlagban a költségvetésük közel 10%-át költik el a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzéseken keresztül. Ezek a nemzetgazdasági szinten igen jelentős összegű beszerzések egy teljesen szabályozatlan eljárás keretében valósulnak meg, ami komoly korrupciós kockázatot jelenthet. ?Erre ugyanakkor az értékhatár csökkentése és az eljárás túlszabályozása helyett betartható nyilvánossági szabályok előírásával és szigorúbb ellenőrzési rendszer kialakításával érdemes válaszolni?- tette hozzá Tausz Péter.
Sajtótájékoztató: Morvayné dr. Vígh Katalin, Korszerű Közbeszerzésért Alapítvány és dr. Gajdos Róbert, a Közbeszerzések Tanácsának elnökeA TI a Korszerű Közbeszerzésért Alapítvánnyal együttműködve kigyűjtötte a hatályos törvényből azokat a szabályokat, amelyek a versenyt hátrányosan befolyásolják, így a közpénzek hatékony felhasználását veszélyeztetik. ?A verseny tisztasága a közbeszerzési eljárás kulcseleme?- mondta Morvayné dr. Vígh Katalin, az Alapítvány kuratóriumának tagja. A piacért folytatott tisztességes versenyben alakulhat ki a versenyár, amely alacsonyabb a verseny hiányában elérhető árnál. A tisztességes verseny az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának a záloga is. Az új törvénnyel kapcsolatos alapvető elvárás tehát, hogy a szabályozás az ajánlatkérőt versenyeztetésre késztesse, és racionális beszerzői magatartás irányába terelje. A két szervezet a verseny torzítására vagy annak befolyásolására alkalmas szabályok összegyűjtésén túl azok kiküszöbölésére is javaslatokat tett.

Horváth Ferenc, Székely Attila és Szabó Ákos képviselte a BVK-t a sajtótájékoztatónA sajtótájékoztatón a Beszerzési Vezetők Klubjának közbeszerzési munkacsoportja nevében Horváth Ferenc, Szabó Ákos és Székely Attila mintegy öt perces felszólalásban fejtette ki nézőpontját. A munkacsoport tagjai arra hívták fel a figyelmet, hogy az új szabályozást a beszerzés korszerű módszereire kell építeni. Napjainkban az erős jogi hatás és a gyakran torzult jogalkalmazás következményeként a közbeszerzési szférában a beszerzés stratégiai hozzáadott értéke nem érvényesül. A beszerzésszakmai ismeretek hiánya, tervezési, szervezési, szabályozási hiányosságok, a beszerzési tárgyak piaci ismeretének jellemző hiánya és a gyenge informatikai háttértámogatás meggátolja a költséghatékony közbeszerzés kiépülését. Stratégiai gondolkozással, megfelelő szervezéssel, erőforrásainkkal történő felelős gazdálkodással, naprakész szaktudással, korszerű beszerzési módszerek és eszközök alkalmazásával, valamint az ezt támogató szabályozási környezettel nemzetgazdasági szinten százmilliárdos megtakarítás érhető el.

A sajtótájékoztatón elhangzottak azt támasztották alá, hogy az új közbeszerzési törvénynek számos kihívásra kell választ adnia és egymástól eltérő érdekeket összeegyeztetnie, ezért elengedhetetlen az új törvény széles körű társadalmi egyeztetés.

A témával kapcsolatos további háttéranyagok megtalálhatóak a BVK honlapján.

Adjon visszajelzést!