A Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság a vállalatok és ezen keresztül a gazdaság fejlődése érdekében 2011-ben ismét meghirdeti a Logisztikai Kiválóság Díjat.

Logisztikai Kiválóság Díj 2011

Szabo_Zsolt_i-com__ugyvezeto_Kiss_Peter

A Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság mint a logisztikai szakterület egyik meghatározó szervezete, a komplex logisztikai szemlélet további erősítése, a logisztikával kapcsolatos tudásvagyon növelése és elterjesztése, a legjobb vállalati gyakorlatok hazai és nemzetközi szintű ismertté tétele, összességében a vállalatok és ezen keresztül a gazdaság fejlődése érdekében 2011-ben ismét meghirdeti a Logisztikai Kiválóság Díjat.

A magyar díj győztese jelölhető az ELA, Európai Logisztikai Szövetség évente meghirdetett The European Award for Logistics Excellence díjára, a szakmai kiválóság legmagasabb szintű nemzetközi elismerésére. A jelöléshez a győztesnek el kell készítenie az ELA követelménynek megfelelő angol nyelvű pályázati anyagot.

A Logisztikai Kiválóság Díj témáját illetően mérvadónak tekintjük a logisztikának a társaság által kialakított meghatározását, mely szerint a logisztika olyan tudományos és gyakorlati ismeretek, tapasztalatok és módszerek összessége, amelyek alkalmasak a rendszereken belüli és rendszerek közötti termékek, szolgáltatások, erőforrások és információk áramlásának tervezésére és koordinált megvalósítására, a folyamathoz illeszkedő optimális összköltség és a végfelhasználói elégedettség elérése érdekében.

A díj

A díj odaítélésének célja a kiváló szakmai teljesítmény elismerése a logisztika és ellátási lánc menedzsment területén. A lehetséges alkalmazásokat/megoldásokat bemutató pályázatok széles körből érkezhetnek: pl. a logisztikai tevékenység újratervezése vagy integrálása a vállalati folyamatokba, különböző technológiák innovatív alkalmazása, új szállítási vagy raktározási rendszerek bevezetése, információs vagy kommunikációs technológiák hasznosítása az ellátási láncban.

A díj nem korlátozódik a termelési vagy kereskedelmi ágazatban tevékenykedő vállalatokra; várjuk szolgáltatóvállalatok, illetve szervezetek, közintézmények pályázatait, valamint a mezőgazdaság vagy honvédelem területén megvalósított megoldásokat is. A pályázaton a nagyvállalatok jelentkezése mellett kifejezetten várjuk a kis-és középvállalatok, alkotóközösségek, csoportos szervezeti egységek, vagy akár kisebb teamek jelentkezését is. Célunk az innovatív, egyedi, előremutató logisztikai ötletek, megoldások, koncepciók díjazása. A lényeg, hogy a pályázatból egyértelműen kiderüljön: a vállalat elsődleges céljainak megvalósításához milyen mértékben járult hozzá a logisztika.

A pályázás menete

 1. lépés – A pályázónak be kell nyújtania egy 1 oldalas rövid ismertetőt a pályamunkának szánt megoldásról, projektről.
 2. lépés ? A bírálóbizottság értékeli az ismertetőket és kiválasztja azokat a munkákat, amelyek készítőit felkéri a teljes pályamunka elkészítésére és benyújtására.
 3. lépés ? A végleges pályamunkákat az 5 tagú bírálóbizottság bírálja el. Szükség esetén munkájában igénybe veheti külső szakértő véleményét, illetve személyes találkozásra is kérheti a pályázókat. A végső döntést a bírálóbizottság véleménye alapján az MLBKT Elnöksége hozza.

A díjazás módja

A bírálóbizottság egy alkalommal három helyezettet díjazhat. Az első helyezett az erre a célra terveztetett kisplasztikát, a második és harmadik helyezett az MLBKT által kiállított oklevelet és emléktárgyat kapja.

A pályázatok tartalma

A pályázati dokumentációk elvárt tartalmát kötelező és javasolt tartalmi elemek megadásával szeretnénk biztosítani. Kérjük, tanulmányozza át a pályázat felépítését és fejezeteit tartalmazó segédletet, amely letölthető az MLBKT honlapjáról (www.logisztika.hu).

A pályázatok formai követelményei

A pályázati dokumentációt egy nyomtatott példányban és elektronikus adathordozón kell benyújtani az MLBKT Titkárságára (1061 Budapest, Király u. 12.). Az elektronikus dokumentációt Pdf. formátumban kell beküldeni elektronikus adathordozón. A könnyebb kezelhetőség érdekében a pályázatok nem tartalmazhatnak videofelvételeket, vagy a szoftverekbe integrált képeket.

A pályázatok maximális terjedelme 20 A4-es méretű oldal mellékletekkel együtt.

[stextbox id=”download”]

Letölthető fájlok

Bírálati szempontok és pontozás

 • Stratégiai, innovatív, felhasználhatósági szempontok (80 pont)
 • A pályázat logisztikai megoldásai üzletpolitikai, gazdasági, versenyképességi,
  kereskedelmi szempontok szerint (70 pont)
 • Működési, szervezeti, szociális és társadalmi szempontok (25 pont)
 • Környezetvédelmi és fenntarthatósági szempontok (10 pont)
 • A pályázati anyag általános színvonala, érthetősége és áttekinthetősége (15 pont)
[stextbox id=”info”]

Határidők

 • Pályázati jelentkezési lapok (1 oldalas ismertetők) leadása: 2011. június 30.
 • Értesítés az első forduló eredményéről: 2011. július 20.
 • A teljes pályamunkák leadása: 2011. szeptember 10.
 • A pályázatok értékelése és döntéshozatal: 2011. október 15.
[/stextbox]
Az eredményhirdetés és a díjak átadása

A díj átadására 2011. novemberében,  az MLBKT 19. éves kongresszusának plenáris ülésén kerül sor.

A pályázati jelentkezési lapok benyújtási határideje:
2011. június 30.

A Logisztikai Kiválóság Díj korábbi győztesei

Az MLBKT 2005-ben hirdette meg először a Logisztikai Kiválóság Díjat, melyet eddig a következő vállalatok vehettek át:

2005
MATÁV Rt. Beszerzési Igazgatósága
?Az informatikai rendszer fejlesztésének hatása a MATÁV Beszerzési Igazgatóság logisztikai folyamataira?

2006
I. helyezett ? National Instruments Europe Kft.
?Európai Disztribúciós Központ létrehozása Debrecenben?

II. helyezett ? DHL Global Forwarding – DHL Exel Supply Chain – DHL Freight
?A DHL Logisztika Magyarország logisztikai együttműködése a Nokia Komárom Kft.-vel?

III. helyezett ? MOL Rt. Termékelőállítás és Kereskedelem Divízió
?Az üzemanyag-forgalmazás nagykereskedelmi hálózatának racionalizálása a MOL Csoport működési területén?

2007
I. helyezett ? Hungarorak Kft.
?Logisztikai szolgáltatói alkalmazkodás a folyamatos piaci változásokhoz új, értéknövelő szolgáltatásokkal?

II. helyezett ? Richter Gedeon Nyrt.
? Raktári folyamatok intenzifikálása a Richter Gedeon Nyrt. raktározási rendszerében?

2008
A díj nem került odaítélésre

2009
I. helyezett ? I-Com Kft.

?I-COM Partner Program – kommunikációs technológia hasznosítása az ellátási lánc menedzselésében?

2010
I. helyezett – Robert Bosch Power Tool Elektromos Szerszámgyártó Kft.
Lean logisztika, avagy Supply Chain fejlesztés a beszállítók besorolásával

Adjon visszajelzést!