A Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Államközi Szervezet (OTIF) rendkívüli közgyűlése jóváhagyta az Európai Unió csatlakozási szándékát a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezményhez (COTIF). A megállapodás feloldja az európai uniós jog és a COTIF Egyezmény, illetve Függelékei közötti különbségeket, létrejöttével egy 12 éves tárgyalási folyamatot sikerült lezárni a magyar elnökség utolsó előtti hetében.

A nemzetközi vasúti árufuvarozás versenyképességét erősítő megállapodást írtak alá Bernben

A Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Államközi Szervezet (OTIF) rendkívüli közgyűlése jóváhagyta az Európai Unió csatlakozási szándékát a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezményhez (COTIF) 2011. június 23-án, Bernben. Az EU részéről a magyar soros elnökség nevében Kovács Tamás Iván, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium európai uniós és nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára írta alá a hosszú évek óta tartó szervezetközi tárgyalásokat lezáró csatlakozási megállapodást.
A helyettes államtitkár beszédében kiemelte: a megállapodás létrejötte az egységes jogi keretek kialakítása, az Unió és a szomszédos országok vasútjai közötti kölcsönös átjárhatóság fejlesztése szempontjából is jelentős fejlemény. A dokumentumban foglaltak alapján megvalósuló együttműködés versenyképesebbé teszi a nemzetközi vasúti árufuvarozást, és a közlekedési módok közötti kiegyensúlyozottabb munkamegosztás megteremtéséhez járul hozzá. Kovács Tamás Iván az aláírás előkészítésében közreműködők elkötelezett munkáját és rugalmasságát megköszönve kijelentette: a megállapodás véglegesítése a magyar elnökség közlekedési szakpolitikai tevékenységét méltóképpen betetőző siker.

A 2011. június 22-23. között Bernben megrendezett rendkívüli közgyűlést az Európai Unió Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezményhez (COTIF) való csatlakozása tárgyában hívták össze. A találkozón 33 állam, köztük 23 EU tagállam képviselője vett részt. A Közgyűlés 27 szavazattal hagyta jóvá a csatlakozási megállapodást, amelyet az OTIF részéről Stefan Schimming főtitkár, az Európai Unió részéről a soros elnök Magyarország nevében Kovács Tamás Iván helyettes államtitkár írt alá. Az Európai Unió a jövőben közvetlenül képviseltetheti magát a szervezet munkájában. A megállapodás feloldja az európai uniós jog és a COTIF Egyezmény, illetve Függelékei közötti különbségeket. A csatlakozást az EU Közlekedési Tanácsának 2011. június 16-i ülése hagyta jóvá. A megállapodás létrejöttével egy 12 éves tárgyalási folyamatot sikerült lezárni a magyar elnökség utolsó előtti hetében.

A Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Államközi Szervezetet (OTIF) 1980-ban alapították meg a Bernben, május 9-én kelt Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezménnyel (COTIF), amelyet Magyarország 1986-ban hirdetett ki. Jogelődje az 1893-ban alapított Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Központi Iroda (OCTI). Az Egyezmény 1999-es módosítása tette lehetővé nemzetközi szervezetek csatlakozását. A kormányközi szervezet fő célkitűzése a nemzetközi vasúti személy- és árufuvarozás egységes szabályrendszereinek kidolgozása volt.

A berni székhelyű szervezetnek jelenleg 45 (európai, közel-keleti és észak-afrikai) tagállama és egy társult tagállama (Jordánia) van, ebből 25 európai uniós tagállam. A szabályozása alá tartozó infrastruktúra kiterjedése jelenleg mintegy 250.000 km. Az OTIF háromévente tartja rendes Közgyűlését.

(Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Kommunikációs Főosztály)

Adjon visszajelzést!