Miért nem veszünk venezuelai csokoládét? Mit jelent a kórházaknak az ingyengyógyszer? Elolvad-e fagyi a szállítás közben? Ízelítő a Logisztikai Híradó jövő héten megjelenő számából. A Sajtószemle rovat aktuális szerzője Losonci Dávid.

Sajtószemle

Miért nem veszünk venezuelai csokoládét? Mit jelent a kórházaknak az ingyengyógyszer? Elolvad-e fagyi a szállítás közben? Ízelítő a Logisztikai Híradó jövő héten megjelenő számából. A Sajtószemle rovat aktuális szerzője Losonci Dávid.

Miért nem veszünk venezuelai csokoládét?

Harvard Business Review, magyar kiadás, 2011. 3 szám

A származási paradoxon magyarázza, hogy a termék származási országa meghatározza a hitelességet. A fogyasztók bizonyos termékeket meghatározott földrajzi területekhez kötnek. A más országokból ? főleg fejlődő piacokról ? származó termékek kevésbé hitelesek a szemükben. Ezért ezen termékekért ? a hagyományosokhoz képest ? alacsonyabb ár kérhető, amely tovább erősíti az áru minőségéhez és a származási helyhez kapcsolódó előítéleteket. A 22-es csapdája lehetetlenné teszi a globális növekedés feltételeit megalapozó árképzést. Az indiai és kínai cégek ma pont azokkal a problémákkal küzdenek, amelyekkel a japán fél évszázada, a koreaiak 30 éve. A japán és koreai példák arra utalnak, hogy a származási paradoxon feloldásának folyamata a sikeres vállalatoknak is hosszú ideig tart, mert a sztereotípiák lassan évülnek el.

Különböző beszerzői magatartásminták a magyarországi kórházak körében

Vezetéstudomány, 2011. 2. szám

A szerzők (Simon Judit ? Mandják Tibor ? Szalkai Zsuzsanna) a magyar kórházak gyógyszerbeszállítókkal kapcsolatos magatartását elemezték. A kutatásból kiderül, hogy a kórházak többsége képtelen lenne a túlélésre a magas arányt képviselő ingyengyógyszerek nélkül. A közbeszerzéssel kapcsolatban megállapítják, hogy a nagyobb és fontosabb (súlyponti) kórházak nem értékelik túlzottan negatívnak, sőt jobb ajánlat lehetőségét látják benne. A kisebb kórházak és a speciális szükségletű intézmények a közbeszerzéssel nem tudnak hasonlóan kedvező kondíciókat elérni. A beszállítók menedzselésére is kiható leggyakoribb konfliktus forrása a kórház likviditási problémáiból eredő fizetésképtelenség, elhúzódó kifizetés. A beszerzési központ tagjai közötti konfliktust a drága gyógyszer beszerzése és a kiadások féken tartása közötti döntés okozza.

The cold logistics supply chain

Logistics Business magazine, 2011. május

A szabályozott hőmérséklet követelményét támasztó iparágak számos kihívás között működnek, a vevők gyakran nagyon gyors reagálást követel. Nyár közeledtével elég, ha a fagylalt szezonális jellegére vagy időjárásnak való kiszolgáltatottságára és az ezzel járó logisztikai kihívásokra gondolunk. Az igények kielégítésében a technológiai fejlesztést (és a technológia kihasználását) tekinti kulcsnak a DHL szakértője. Információs rendszerek és a flottakövetést támogató megoldások valós idejű nyomon követést és a céloknak megfelelő azonnali döntéshozatalt tesznek lehetővé. Az üzleti megoldások is fejlődnek, amit jól jelezi, hogy például a gyógyszeriparban szállítható hűtőkocsikat is komplex szolgáltatáscsomag (tárolás, szállítás, rendelés, információmenedzsment) részeként kínálják. A versenyképesség megőrzésének fontos feltétele az életciklusra tervezett összköltség csökkentése.

Adjon visszajelzést!