Völner Pál infrastruktúráért felelős államtitkár a magyar elnökség közlekedéspolitikai eredményeiről számolt be az Európai Parlament szakbizottsága (TRAN) előtt 2011. július 12-én, Brüsszelben. A bizottsági értékelés szerint az elmúlt félév az egyik legsikeresebb elnökségi időszak volt a közlekedéspolitikában.

Uniós közlekedéspolitikai döntések a magyar elnökség alatt

Völner Pál infrastruktúráért felelős államtitkár a magyar elnökség közlekedéspolitikai eredményeiről számolt be az Európai Parlament szakbizottsága (TRAN) előtt 2011. július 12-én, Brüsszelben.
A bizottsági értékelés szerint az elmúlt félév az egyik legsikeresebb elnökségi időszak volt a közlekedéspolitikában.

TEN-T

Völner Pál elmondta, hogy az elnökség legfontosabb közlekedési rendezvényén, a TEN-T felülvizsgálatról szóló februári, gödöllői miniszteri találkozón a tárcavezetők megfelelő kiindulási alapként fogadták el az új TEN-T szakpolitika tervezési és végrehajtási kérdéseiről szóló bizottsági munkaanyagot. A TEN-T transzeurópai közlekedési hálózat jelentősége a közlekedéspolitikai szempontokon túl finanszírozási szempontból is kimagasló. Kizárólag az e hálózaton tervezett közlekedési projektek kaphatnak támogatást az Európai Unió TEN-T költségvetéséből. A Kohéziós Alap közlekedési beruházásokra szánt forrásainak felhasználása során a vasúti és vízi közlekedési alágazatban előnyben részesítik a TEN-T elemeket. Közúti fejlesztéshez pedig kizárólag TEN-T elemekre adható finanszírozás.

Fehér Könyv a jövőről

Az elnökség az európai közlekedéspolitika következő évtizedének fő irányait rögzítő Fehér Könyvről intenzív előkészítő tárgyalásokat követően irányadó vitát folytatott a tagállamokkal a júniusi tanácsülésen. A tagállami felszólalók a legsürgősebb feladatok között említették:

  • az európai közlekedési kutatási és innovációs politika megerősítését,
  • a közlekedési hálózatok hatékony összekapcsolását,
  • az Egységes Európai Közlekedési Térség befejezését,
  • a közlekedési infrastruktúra fejlesztését és fenntartását szolgáló új finanszírozási mechanizmusok és koherens társfinanszírozási keretek kifejlesztését,
  • további helyi és nemzeti szintű akciók indítását a közúti közlekedésbiztonság javítása érdekében,
  • és az intelligens közlekedési rendszerek kiterjesztését.

Eurovignette – “a szennyező fizet”-elv

A magyar elnökség alatt zárult le eredményesen a több mint két éve húzódó tárgyalássorozat a nehéz tehergépjárművek infrastruktúra-használati díjairól szóló (?Eurovignette?) irányelv módosításáról. A szakterület egyik legfontosabb szabályozása ?a szennyező fizet? elv alkalmazását teszi lehetővé a közúti közlekedésben. A módosítást az Európai Parlament 2011. június 7-i ülése megszavazta.

Vasútfejlesztés

Az első vasúti csomag átdolgozását célzó bizottsági javaslat az eddigieknél hatékonyabban segíti az európai vasúti piac integrációját és fejlődését. A belső piac megteremtése versenyképesebbé teszi a vasúti személy- és áruszállítást, amely az egyéb közlekedési módokhoz viszonyítva így nagyobb szerephez juthat. A júniusi tanácsülésen elfogadott általános megközelítés alapján már zajlanak az egyeztetések az Európai Parlamenttel a tervezet véglegesítéséről.

SES, COTIF, GNSS, EDS

Völner Pál a magyar elnökség teljesült vállalásai között említette továbbá az

  • Egységes Európai Égbolt (SES) létrehozásáról szóló magas szintű konferenciát,
  • az Európai Unió nemzetközi vasúti fuvarozási egyezményhez (COTIF) való csatlakozását,
  • az európai GNSS (globális helymeghatározó műhold rendszerek) programok végrehajtásának félidei felülvizsgálatáról,
  • valamint a biztonságos, hatékony és környezetbarát belvízi közlekedés további támogatásáról elfogadott tanácsi következtetéseket.

A minisztérium közleményében nem tért ki rá, de a magyar elnökség alatt fogadták el azt az Európai Duna Stratégiát, amelytől a logisztikai ágazat is sokat várt.

Forrás: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Kommunikációs Főosztály

Adjon visszajelzést!