2011. szeptember 21-én az idén megalakulásának 20. évfordulóját ünneplő Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság a Budapesti Corvinus Egyetemmel együtt találkozóra hívta nagy múltú és presztízsű szakirányú továbbképzésének egykori hallgatóit és oktatóit. Az alumni (öregdiák) találkozó célja az volt, hogy élő közösség alakuljon ki a szakma elitképzésén végzettekből.

Másoddiplomás logisztikusok és beszerzők találkozója a Corvinus Egyetemen

2011. szeptember 21-én az idén megalakulásának 20. évfordulóját ünneplő Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság a Budapesti Corvinus Egyetemmel együtt találkozóra hívta nagy múltú és presztízsű szakirányú továbbképzésének egykori hallgatóit és oktatóit. Az alumni (öregdiák) találkozó célja az volt, hogy élő közösség alakuljon ki a szakma elitképzésén végzettekből.A kezdeményezést folytatni kívánjuk a jövőben is, ahol évről évre újabb és újabb végzettekkel bővül majd a meghívottak listája, így szélesítve a kapcsolatépítési lehetőségek és értékes szakmai beszélgetések körét.
A találkozón körasztalok és logisztikát érintő témák mentén egy témavezető segítségével indítottuk a beszélgetéseket, ami kiváló átvezetést biztosított az azt követő kötetlen eszmecserékhez. Külön értéke a találkozónak, hogy a részt vett oktatók arról számoltak be, a beszélgetéseken elhangzottak segítenek majd a tananyagok frissebbé, élőbbé tételében, sikerült jobban megérteni a képzésben részt vevő hallgatók motivációit, napi problémáit.

Ezúton szeretnénk egy kis összefoglalót adni az egyes asztaloknál elhangzott értékes gondolatokból:

Üzleti kapcsolatok, kapcsolattartás témakör

Dr. Gelei Andrea (tanszékvezető, BCE Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék) vezetésével a kapcsolattartás, üzleti kapcsolatok témakörét boncolgatták a résztvevők.
Nagyon egyértelmű visszajelzés volt a résztvevők részéről, hogy az alumni (öregdiák) találkozó jó kezdeményezés, és a részvételben döntő motivációs tényező a szakmai kapcsolatok erősítése. Ez a szakmai kapcsolattartás számos elemből tevődik össze, pl. álláslehetőségekről való informálódás, jó munkaerő megtalálása, szakmai problémák megbeszélése, benchmarking lehetőségek. A mostani találkozón is számos olyan résztvevő volt, akit ezek a találkozó által nyújtott lehetőségek nagyon erősen motiváltak. Többen hangsúlyozták, hogy az alumni közösségben, illetve a mögötte álló Corvinus Egyetemben és az MLBKT-ban is megbíznak, ezért a fenti érzékeny kérdések megoldásában szívesen fordulnak a közösséghez, képviselőihez.
A kapcsolattartás mindazonáltal az egyes évfolyamok között is megvan, bár intenzitása különböző. Az intenzitás függ egyrészt az idő múlásától – frissen végzettek gyakrabban e-maileznek, találkoznak, mint a korábban végzettek-, de természetesen az egyes évfolyamokon belül kialakult közösség erőssége, összetartó ereje is eltérő, s ez is befolyásolja a kapcsolattartás intenzitását. Vannak olyan szoros baráti kapcsolatok is, melyek a képzés során alakultak ki, s azóta is élnek, fontosak.
Az alumni erősítésében a találkozók rendszeres (konkrét javaslat szerint pl. kétévente történő) megrendezése mellett más eszközöknek is fontos szerepük lehet. Ebben a különböző social media eszközök, kiemelten a Facebook fontos szerepet játszhatna.
Pozitív fogadtatásra talált az a felvetés, hogy a Corvinus Egyetem jelenlegi, és a nappali képzésben végzett hallgatók számára létrehozott Corvinus Logisztikai Klubot a posztgraduális képzésben végzett hallgatók számára is megnyissuk, hiszen így a munkaerőpiacra lépő friss, képzett kollégákkal is közvetlenül felvehetnék a kapcsolatot. A jó munkaerő megtalálása és az álláshirdetésekről való gyors információszerzés nagyon fontos. Említésre került, hogy az MLBKT honlapján elérhető álláshirdetések folyamatos frissítése is hozzájárulhat ehhez a segítséghez.

Logisztika és versenyképesség témakör

Dr. Chikán Attila (egyetemi tanár, az MLBKT társelnöke) vezetésével a logisztika és versenyképesség témájában indítottunk beszélgetést.
Többször is megállapításra került, hogy a logisztika jelentőségének megítélése még napjainkban is sokszor kérdéses, nem mindenütt ismerik fel a jelentőségét, különösen a kisebb vállalatoknál. Gyakran nem jelenik meg önálló funkcióként, bedarálódik például az értékesítés, vagy akár a termelés alá. A multinacionális vállaltoknál általában azért mindenütt nagyra értékelik. A beszélgetők szerint összességében jól érzékelhető, hogy nő a logisztika súlya a vállalati működésben. A válság sok helyütt hívta fel erre a figyelmet azzal, hogy megnőtt a költséggazdálkodás jelentősége, s a logisztika képes volt rugalmasan reagálni. Ez persze több helyen járt kapacitás- és teljesítménycsökkenéssel. A tömegáruk piacán sajátos jelentősége van a logisztikának, itt piacmeghatározó szerepe lehet, s különösen lényeges a szállítási ág megválasztása. Az informatika igen fontos szerepet tölt be, sok helyütt gond van azonban az adatfeldolgozás hatékonyságával. Vannak vállalatok, ahol a beszerzés hatékonyabbá tételének igénye is segítette, elengedhetetlenné tette azt, hogy a logisztikáról komplexebben kezdjenek el gondolkodni.
Többek szerint sajnálatos módon az utóbbi években más (környező) országok logisztikája versenyképesebbé vált, mint a miénk (pl. Románia), vagyis a szakmának ezen a téren is újabb kihívások elé kell néznie, miközben a válság kapcsán a logisztika is válságba került. A válságnak azonban voltak pozitív hatásai is, hiszen szükségessé tette, hogy a vállalatok új utakat keressenek, vagyis ez elősegítette a fejlődést is.

A pályán megtett első lépésekről, munkakezdésről és újrakezdésről

Dr. Bóna Krisztián (egyetemi adjunktus, a BCE Logisztika és ellátási lánc menedzsment szakirányú továbbképzésének oktatója) vezetésével a logisztikai pályán megtett első lépésekről, munkakezdésről, valamint a munka újrakezdéséről volt szó.
A beszélgetés fókuszában a munkakezdés, illetve a munka újra kezdése volt. A második gondolat a sors furcsa pikantériájaként került be a témák közé, hiszen az asztaltársaságban több kisgyermekes anyuka is helyet foglalt, akiknek az MLBKT diplomája bár új utakat nyitott, de a cégek munkába visszatérő anyukákhoz való hozzáállási morálján ez sem tudott változtatni. Többek tanulságként fogalmazták meg, hogy korábban kellett volna kezdeni a tanulást, így a kezdés is könnyebb lehetett volna.
A korábban (az MLBKT diploma előtt) már a logisztikai területen dolgozók közül sokan deklarálták azt a tényt, hogy korábban, amihez elég volt egy érettségi, ahhoz ezen a területen rövid idő alatt megjelent a diplomához való kötöttség, amely a munkakezdés, vagy újrakezdés esetében problémákat okozott többek esetében.
Ami azonban az egyik leginkább fájó pontja volt minden résztvevőnek, az a szemléletmódbeli problémák. Valamilyen formában szinte mindenki szájából elhangzott, hogy a legtöbb vállalat esetében kritikus méreteket öltenek azok a problémák, amelyek a szemléletmódbeli hiányosságokból fakadnak. Ezek megnehezítik az újonnan jött munkavállalók beilleszkedését a rendszerbe, hiszen legtöbbjük friss ismeretekkel kikerülve, a tenni akarástól buzogva nem érti, hogy miért az állóvíz, miért nem képesek a társaik hasonló módon gondolkozni, mint ők, s ennek a vége csak konfliktus lehet, vagy az értékes emberek távozása, vagy távozásra késztetése.

 

Adjon visszajelzést!