Az Iparfejlesztési Közalapítvány Logisztikai Fejlesztési Központja szakmai együttműködést alakított ki ebben az évben a jelenlegi legnagyobb európai városellátási projekt szervezetével a C-LIÉGE-el. City logisztikai témákról november 17-én Siófokon, az MLBKT Hatékony logisztika erőforrás-korlátos környezetben című kongresszusán is szó lesz.

Városellátási logisztika

Az Iparfejlesztési Közalapítvány Logisztikai Fejlesztési Központja szakmai együttműködést alakított ki ebben az évben a jelenlegi legnagyobb európai városellátási projekt szervezetével a C-LIÉGE-el. City logisztikai témákról november 17-én Siófokon, az MLBKT Hatékony logisztika erőforrás-korlátos környezetben című kongresszusán is szó lesz.

A szervezet soros workshopjára 2011. október 21-én került sor Barcelonában, ahol 11 országból mind a 17 tagszervezet képviseltette magát. A szervezet célja, hogy pilot projekteken, konkrét megvalósításokon keresztül ajánlásokat tegyen az Európai Unió felé a probléma módszeres megoldásának előmozdítására.
Az eseményen az IFKA LFK-t az ügyvezető igazgató, Mondovics János képviselte, aki a korábbi, budapesti city logisztikai megoldások érdekében alakult konzorciumot is képviselte. E konzorcium Budapest esetében eddig nem érte el a célját. Számos egyeztetés folyt a főpolgármester alatti szinteken, illetve megkeresés történt az új főpolgármester-helyettes felé, azonban mindezek eredménytelenek voltak.
Érdemes megemlékezni arról, hogy a városellátási logisztika fontosságát a konzorcium meghatározó szervezetei a Magyar Logisztikai Beszerzési és Készletezési Társaság tavaly novemberi kongresszusán egy külön szekcióban emelték ki. A Barcelonában elhangzott prezentáció is e törekvést tükrözte és a reakciókból következően, igazolást kapott a gondolat, a magyar törekvés jó úton haladna.
Haladna, ha ebben elkötelezett magyar önkormányzatra találna, amelyet nem feltétlenül a magyar főváros jelentene, hanem annak akár egy, vagy több összefüggő kerülete, vagy más, ambíciózus vidéki város. Itt érdemes kiemelni Miskolc előremutató nemzetközi aktivitását (ATTAC) a közösségi közlekedés fejlesztésében, melynek nyitókonferenciáját éppen október 19-én tartották Miskolcon.
Egy-egy fővárosi kerülettel kialakítható együttműködés tapasztalatunk szerint tehát irányadó lehet. A konzorcium korábban éppen az V. kerületi főépítésszel az MLBKT kongresszusra kiérlelt gondolatok egyikét már egyeztette.
A konzorcium eddigi összegző tapasztalata az, hogy a képviselt szándék egyértelműen pozitív visszhangra talál, a döntéshozók szükségesnek ítélik, azonban nagyon nehéz ?jelen esetben lényegében lehetetlen- munkaprogramban megállapodni. A városellátási programban érdekelt szakmai közösség örömmel együttműködne az új városfejlesztési főpolgármester-helyettessel és továbbra is együttműködne a városüzemeltetési főpolgármester-helyettessel.

Programfüzet letöltése
Mondovics János
IFKA LFK ügyvezető igazgató


MLBKT kongresszus

Adjon visszajelzést!