Új alaptörvény, maja naptár szerinti világvége, olimpia: ezeket kaphatjuk 2012-től. A vicc szerint azonban csak két dolog biztos, az adók és a halál. Összegyűjtöttük a szakmát érintő adóváltozásokat.

Változások 2012. január 1-től

Új alaptörvény, maja naptár szerinti világvége, olimpia: ezeket kaphatjuk 2012-től. A vicc szerint azonban csak két dolog biztos, az adók és a halál. Összegyűjtöttük a szakmát érintő adóváltozásokat.

Útdíj-, környezetvédelmi termékdíj-, áfaváltozások

Január 1-től megszűnt a négynapos e-matrica, magasabb árakon lehet beszerezni az úthasználati jogosultságot, a pótdíjfizetés határideje pedig 15-ről 30 napra emelkedik.

Változások 2012. január 1-től

Változik a környezetvédelmi termékdíj szabályozás is. 2012-től

  • az akkumulátor;
  • a csomagolóeszköz és az egyéb csomagolószer;
  • az egyéb kőolajtermék;
  • az elektromos, elektronikai berendezés;
  • a gumiabroncs és
  • a reklámhordozó papír

termékkör termékdíjköteles. A környezetvédelmi termékdíj változásairól az MLBKT workshopot és konzultációt szervez januárban.

Az áfa szabályozás értelmében általános jelleggel az adóhatóság részére az áfa kiutalására nyitva álló határidő 75 napra módosul. A szabály alól azonban kivételt fognak képezni azon esetek, amikor az adózó a bevallásában kizárólag olyan ügyletek tekintetében él a visszaigénylési jogával, amelyeknek az adót is tartalmazó ellenértékét a bevallás benyújtásáig teljes mértékben kiegyenlítette. Ilyen esetekben ugyanis az adóhatóság a visszaigényelésre megjelölt általános forgalmi adót a bevallás beérkezésének napjától, de legkorábban az esedékességtől számított 30 napon belül, 1 millió forintot meghaladó visszaigénylési kérelem esetében pedig 45 napon belül utalja ki az adózó részére. Az új szabály nem a korábban meglévő korlátozást ? amely valamennyi beérkező számla megfizetéséhez kötötte az általános forgalmi adó visszaigénylését ? állítja vissza, hanem az az adó kiutalásának határidejét módosítja általános jelleggel, amellyel párhuzamosan további adminisztratív terheket is ró az adóalanyokra a visszaigényléssel kapcsolatosan.

Környezeti szempontok a közlekedéshez kapcsolódó adózásban

Átalakult a gépjármű adó, korábban a 1.600 köbcenti alatt 7 ezer, afelett 15 ezer forint volt az adó. Az új rendszer – négy lépcsőben – kilowattban méri a motor teljesítményét, és a környezetvédelmi osztály szerint is differenciál. Például egy 1.600 köbcentis, 80 kilowattos, legfeljebb 4-es környezetvédelmi besorolású kocsi adója 22 ezer forint, 6-os és 10-es besorolás között 11 ezer forint.

A regisztrációs adó csökkenését mutatja, hogy a 8-asnál jobb környezetvédelmi besorolású, legfeljebb 1.100 köbcentis benzines autó adója 250 ezer forintról 45 ezerre esik. Az autók átírási illetékének drágulását példázza, hogy egy 1.600 köbcentis, 80 kilowattos motorral szerelt 5 éves kocsi átírása a tavalyi 28.800 forintról 44 ezer forintra emelkedett. A változtatások ugyanakkor illetékmentességet határoznak meg az elektromos autókra.

baleseti adót a biztosítók fizetik a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás (kgfb) díja után, a kulcsa 30 százalék. A parlamenti tárgyalás során a 30 százalékos kulcs mellé bekerült egy napi 83 forintos maximális adó, amely a nagyobb teljesítményű, és nagyobb kockázattal járó kocsik tulajdonosainak kedvez.

A közúti közlekedésről szóló törvény módosítása kimondja, hogy gépjármű csak magyar hatósági jelzéssel vehet részt a forgalomban, kivéve, ha külföldi vagy belföldi flottaüzemeltető a tulajdonosa, és az a regisztrációs adót a jármű után megfizette. A gépjárműflotta-üzemeltetőnek az Európai Gazdasági Térségben kell székhellyel bírnia, és az év első napján legalább 100 darab, külföldi hatósági jelzéssel ellátott személygépkocsinak kell a tulajdonában lennie. További feltétel, hogy az árbevétele 75 százalékának gépjármű bérbe- vagy lízingbe adásából kell származnia.
Aki magyarországi lakóhellyel rendelkezik, az külföldi rendszámú járművet az eddigi 30 nap helyett legfeljebb csak egy napig használhat az országban, de a külföldi üzembentartónak ehhez is írásban hozzá kell járulnia.
A kgfb törvény módosítása nyomán az állami gépjárművek mentesíthetők a kötelező felelősségbiztosítás megkötése alól. Az érintett gépjárművek körét a kormány határozza meg (eddig a HM mentesítése jelent meg).

Kötelező kamarai regisztráció, növekvő eva

A cégbejegyzést követően 5 napon belül be kell jelentkeznie a társaságnak a területileg illetékes gazdasági kamaránál. A kamarai hozzájárulás évi 5 ezer forint lesz.

Az eva kulcsa 30-ról 37 százalékra emelkedik, de az adónem választhatóságának összeghatára is változik: a korábbi 25 millióról 30 millió forintra nő.

A jövedéki adótörvényben a bioetenol adója – ezer literre vetítve – 40 ezer forintról 70 ezerre emelkedett.
népegészségügyi termékadó (chips-adó) törvényből kikerülnek azok a termékek, amelyek legalább 50 százalékban tejet tartalmaznak.

Forrás: MTI, Deloitte, Termekdijinfo.hu

Köszönjük a pontosító észrevételt a BME Lean Logisztika csoportjának!

Adjon visszajelzést!