Több mint száz vállalkozás töltötte ki a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT) év eleji kérdőívét. A nem reprezentatív felmérés célja az volt, hogy a szakmai szervezet azonosíthassa a 2012-es év várható trendjeit.

Optimistábbak a cégek, mint 2009-ben

Felkészültek a cégek az újabb recesszióra

Ami nem öl meg, az megerősít ? tartja a mondás. De vajon igaz az állítás a magyar cégekre is?

Több mint száz vállalkozás töltötte ki a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT) év eleji kérdőívét. A nem reprezentatív felmérés célja az volt, hogy a szakmai szervezet azonosíthassa a 2012-es év várható trendjeit. Az adatközlők ? cégmérettől és iparágtól függetlenül ? a költségcsökkentést, a meglévő ügyfelek magtartását és a gyorsan változó környezethez való alkalmazkodást tartják az év legfontosabb feladatainak. Az új jogszabályokhoz való alkalmazkodás és a kintlévőség kezelés is előkelő helyen végzett a 2012-es kihívások rangsorában.

Még mindig van miből lefaragni

A költségcsökkentés és a hatékonyságnövelés még mindig rejteget tartalékokat, bár az elmúlt hónapokban egyre többször merült fel a kérdés a cégek életében, hogy vajon meddig lehet faragni a költésekből és hol a határa a vállalati működés optimalizálásának, a válaszadók szerint még messze nem használtak ki minden belső tartalékot. Ugyanakkor inkább a működés optimalizálása, a folyamatfejlesztés felé billen a mérleg a kiadáscsökkentéssel szemben.

Ezzel párhuzamosan határozottan erősödött a bevételek növelésére való fókuszálás. Az ügyfelek megtartását különösen a szolgáltatóiparban és a kereskedelemben működő cégek tartották fontosnak. A válaszadók 62 százaléka szerint van szükség az értékesítési tevékenység és a marketing erősítésére. Három évvel korábban ez az érték csak 21 százalék volt.

Ugyanakkor az MLBKT 2009-es válságfelméréséhez képest optimistább a cégek ? derült ki az adatelemzéskor. A következő három hónap üzleti kilátásait a válaszadók egy hétfokú skálán értékelték. Míg 2009 áprilisában átlagosan 3,5 pontra, addig idén 4,7 pontra értékelték a vállalkozások rövid távú lehetőségeiket. Egyedül a 10 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató mikro- és kisvállalkozások szegmensében figyelhető meg, hogy a három évvel ezelőttihez képest pesszimistábban látják a következő hat hónap üzleti kilátásait.

A vállalatok 7 fokú skálán értékelték kilátásaikat.

Aligha kerülhető el az áremelés

Egyértelműen változnak az árképzési trendek 2009-hez képest. Míg korábban akciókkal, árcsökkentéssel próbált túlélni a cégek közel egyharmada, addig 2012-re ez az arány 14 százalékra csökkent. Árat emelni három évvel ezelőtt a cégek 7 százaléka tervezett, most 23 százalékuk gondolja azt, hogy nem kerülhető el az áremelés.

Az előremenekülés eszközei: technológiai fejlesztés, képzés, összefogás

A válságkezelési módszerek gyakorlati alkalmazása során értékes tapasztalatokkal gazdagodtak a cégek az elmúlt években. A felmérés szerint kikristályosodtak a sikeres stratégiák. A cégek például egyre kevésbé terveznek hitelfelvételt, létszámleépítést és árcsökkentést a túlélés érdekében. Helyette a korábbinál hangsúlyosabbak lettek az ügyfélkapcsolati tevékenységek és a fejlesztések, legyen szó technológiáról vagy humán erőforrásokról.

Az együttműködések, az új szövetségek kialakítása szintén sikeres válságkezelő módszernek bizonyult, hiszen idén a válaszadók több mint a fele tervez összefogást más cégekkel.

Mivel küzdenek a cégek a válság ellen?

A felmérésről további részleteket a Logisztikai Híradó következő számában közlünk.

Köszönjük társszervezeteink segítségét a felmérés lefolytatásában!

Adjon visszajelzést!