Magyarországon egyedülálló nemzetközi disztribúciós posztgraduális képzést indít 2012. szeptember 7-én a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) és a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT) disztribúciós logisztika területén dolgozó menedzserek számára. Az ősszel induló évfolyam hallgatói államilag elfogadott másoddiplomás disztribúciós képzettséggel rendelkeznek majd a kétféléves szakmai továbbképzés elvégzése után.

Nemzetközi disztribúció szakirányú továbbképzés indul a Budapesti Corvinus Egyetemen

bce

Magyarországon egyedülálló nemzetközi disztribúciós posztgraduális képzést indít 2013-ban a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) és a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT) disztribúciós logisztika területén dolgozó menedzserek számára. A tavasszal induló évfolyam hallgatói államilag elfogadott másoddiplomás disztribúciós képzettséggel rendelkeznek majd a kétféléves szakmai továbbképzés elvégzése után.

A PROGRAM CÉLJA

A nemzetközi disztribúciós logisztikai menedzser egyetemi szakirányú továbbképzés célja, hogy felkészítse a résztvevőket azoknak a feladatoknak az ellátásra, amelyek az integrált logisztikai, ellátási lánc folyamatok egy szűkebb, de még mindig igen összetett, kompakt részének, a disztribúciós logisztikának a hatékony és gazdaságos lebonyolításához szükségesek.

A képzés eredményeként a résztvevők képesek lesznek rendszer szinten átlátni a vállalat disztribúciós logisztikájának tevékenységeit, megtervezni és irányítani, valamint fejleszteni annak működését, és összehangolni azt a vállalat más tevékenységeivel, valamint az ellátási láncban együttműködő partnerek kapcsolódó folyamataival.

Budapesti Corvinus Egyetem

A szakhoz kapcsolódó speciális ismeretek keretében a disztribúciós logisztika a nemzetközi ellátási láncok összefüggésrendszerébe helyezve kerül bemutatásra. Külön tárgyak keretében ismerik meg a hallgatók az ellátási lánc menedzsmenttel, készletgazdálkodással, raktárgazdálkodással, disztribúcióval, szállítmányozással és globális logisztikával, a logisztikai informatikai menedzsmenttel, nemzetközi hálózati infrastruktúrával és végül, de nem utolsó sorban a logisztikai kontrollinggal kapcsolatos ismereteket. A kereslet-előrejelzés, a folyamatfejlesztés (benne folyamatábrázolás- és elemzés), a disztribúció és értékesítés kapcsolata, az aktuális vám és szállítmánybiztosítási ismeretek, közlekedéspolitika és logisztikai infrastruktúrával kapcsolatos prioritások, vállalaton belül és nemzetközi környezetben szintén szerves részét képezik a szakmai törzsanyagnak.

A képzés során elsajátítandó tudáselemek

Az integrált vállalati logisztikai rendszer disztribúciós alrendszerének mind stratégiai, mind a megvalósítás során felmerülő taktikai és operatív problémái, döntései és a döntés-előkészítést támogató elemzési módszerei, eljárásai; a disztribúciós logisztika, mint vállalaton belüli tevékenységi terület összefüggése más vállalati tevékenységekkel, illetve az ellátási lánc folyamataival.

A képzés során megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek

A képzés során a hallgatók rendszerszemlélete, folyamatszemlélete, problémafelismerő és elemző készsége, valamint a menedzsment feladatok ellátásához szükséges kompetenciái fejlődnek. A tárgyakhoz kapcsolódó esettanulmányokon és prezentációs feladatokon keresztül a problémamegoldás készségét is fejlesztjük. A program kiemelten fontosnak tartja a nemzetközi üzletkötés és menedzsment során a siker egyik legfontosabb tényezőjének, a vállalaton belül és nemzetközi környezetben együttműködő partnerekkel szembeni érdekérvényesítés képességének erősítését a hazai logisztikai szakembergárdában.

Jelentkezési határidő: 2013. április 30.

Jelentkezési lap letöltése

KÉPZÉSI INFORMÁCIÓK

Nemzetközi disztribúció szakirányú továbbképzési szak és Nemzetközi disztribúció szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak
Képzés óraszáma: 278 óra
A képzés elvégzéséhez szükséges átfutási idő: 2 félév
Képzési napok: pénteken (13:10-19:30)
Jelentkezési feltétel:A képzésben a bármely szakon megszerzett alap vagy mesterszintű oklevéllel rendelkezők vehetnek részt, akik legalább kétéves munkaviszonnyal rendelkeznek logisztikai területen, valamint a felvételi elbeszélgetésen megfelelnek (a felvételi bizottság a jelölt általános szakmai képzettsége, felkészültsége alapján dönt a felvételről).
A képzés kezdete: 2013. szeptember 6.
Költségtérítési díj*: 365 000 Ft/félév*
Képzési helyszín: Budapesti Corvinus Egyetem

A záróvizsgára bocsátás feltétele:

 • valamennyi vizsga letétele,
 • két bíráló által elfogadott szakdolgozat.

A záróvizsga komplex szóbeli vizsgából és a szakdolgozat megvédéséből áll.

A diploma megszerzésének feltétele: államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga
Az oklevélben szereplő szakirányú szakképzettség megnevezése:
 • Közgazdász alapvégzettséggel: Szakközgazdász nemzetközi disztribúció szakon
 • Nem közgazdász alapvégzettséggel:
  Nemzetközi disztribúciós logisztikai menedzser
Jelentkezési határidő: 2013. április 30.

* A költségtérítési díj az infláció mértékével emelkedhet. A díj tartalmazza a félévi vizsga költségeit. A kereskedelmi forgalomban kapható jegyzeteket a hallgatók egyénileg vásárolják meg, igény esetén könyvtár-látogatási igazolás ellenében a könyvek kikölcsönözhetőek a BCE könyvtárából. Az előadások prezentációi minden esetben letölthetők az MLBKT honlapjáról.

TÁRGYSTRUKTÚRA

Ssz.TantárgyÓraszám
Általános menedzsment
1.Nemzetközi stratégia20
2.Döntéselemzés és -támogatás16
3.Változásmenedzsment8
4.Vállalati pénzügyek20
5.Szakmai jogi ismeretek20
Disztribúciós logisztika szakismereti tárgyak
6.Ellátási lánc menedzsment24
7.Disztribúció24
8.Informatikai menedzsment8
9.Készletmenedzsment24
10.Raktározás32
11.Szállítmányozás és globális logisztika36
12.Logisztikai kontrolling24
13.Nemzetközi hálózati infrastruktúra16

Tematika letöltése

A vizsgákat nem vizsgaidőszakban, hanem a mindenkori operatív tanterv előírásainak megfelelően, az egyes tantárgyak befejezését követően kell teljesíteni.

OKTATÓK

A képzés oktatói bázisát az egyetem oktatói, különös tekintettel a Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék munkatársaira, valamint olyan gyakorlati vállalatvezetők képezik, akik oktatói tapasztalattal is bírnak.

Oktatóink portréit folyamatosan tesszük közzé oldalunkon:

Nemzetközi stratégia: Dr. Czakó Ezsébet

Döntéselemzés és- támogatás: Dr. Szántó Richárd

Változásmenedzsment: Dr. Kovács Beáta és Kelemen Zoltán

Vállalati pénzügyek: Csányi Tamás

Szakmai jogi ismeretek: Dr. Szatmári Csaba

Ellátási lánc menedzsment: Dr. Gelei Andrea , valamint a GS1 Hungary munkatársai, Krázli Zoltán és Vatai Krisztina

Disztribúció: Nagy Judit, Dr. Dobos Imre és Hergyó Zsolt

Informatikai menedzsment: Déri András

Készletmenedzsment: Dr. Bóna Krisztián és Dr. Dobos Imre

Raktározás: Dr. Prezenszki József és Somogyi Attila, az SSI Schafer ügyvezető igazgatója

Szállítmányozás és globális logisztika: Halászné Dr. Sipos Erzsébet, Dr. Huczka Daisy és Teleki József

Logisztikai kontrolling: Dr. Kazainé Ónodi Annamária és Nagy Zoltán, az

Art-of-Lean Solutions Kft. ügyvezetője

Nemzetközi hálózati infrastruktúra: Gecse Gergely

JELENTKEZÉS

Jelentkezni lehet írásban az MLBKT Titkárságán (1061 Budapest, Király utca 12.) az alábbi anyagok beküldésével:

 • kitöltött jelentkezési lap
 • érettségi bizonyítvány másolat
 • felsőfokú végzettséget tanúsító oklevél másolata
 • nyelvvizsga bizonyítvány másolat (nem a jelentkezés feltétele)
 • 2 db igazolványkép
 • 2 év munkaviszony igazolása

Jelentkezési lap letöltése

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

MLBKT Titkárság
1061 Budapest, Király u. 12.
Tel./Fax: 1/267-8740, 1/267-9619
E-mail: Csepely Krisztina: krisztina.csepely@logisztika.hu

TOVÁBBI HASONLÓ KÉPZÉS

Írjon nekünk!

Adjon visszajelzést!