Megszerezte az ?Ipari Oscar Díj? második fokozatát a budaörsi Tetra Pak gyár.Két év alatt 25%-kal kevesebb gyártási hulladék, 14%-kal csökkenő üzemi költségek, 7%-kal mérsékelt fajlagos áramfelhasználás és CO2 kibocsátás, nulla baleset és 75,3%-ra növelt gépkihasználtság ? ez az eredménye annak a karbantartási rendszernek, amelynek második fokozatát a magyarországi csomagolóanyag gyártók közül elsőként a budaörsi Tetra Pak gyár vehette át Kyoto-ban.

Ipari Oscar kaizennel

Megszerezte az ?Ipari Oscar Díj? második fokozatát a budaörsi Tetra Pak gyár

Két év alatt 25%-kal kevesebb gyártási hulladék, 14%-kal csökkenő üzemi költségek, 7%-kal mérsékelt fajlagos áramfelhasználás és CO2 kibocsátás, nulla baleset és 75,3%-ra növelt gépkihasználtság ? ez az eredménye annak a karbantartási rendszernek, amelynek második fokozatát a magyarországi csomagolóanyag gyártók közül elsőként a budaörsi Tetra Pak gyár vehette át Kyoto-ban. Az ?Ipari Oscar Díj?-ként is ismert Teljeskörű Hatékony Karbantartás (TPM) díjat a Japán Üzemi Karbantartási Intézet (Japan Institute of Plant Maintenance, JIPM) ítéli oda.

A Teljeskörű Hatékony Karbantartás (Total Productive Management) díjat olyan vállalatok kaphatják meg, melyek gyártási, vállalatirányítási és adminisztrációs folyamataik minden elemére kidolgoztak és működtetnek olyan programot, amely révén a gyártási idő, energia- és alapanyag-veszteség valamint a balesetek száma minimalizálható, miközben a hatékonyságuk és környezetvédelmi teljesítményük javul. A japán szemlélettel fejlesztett hatékonyságjavulást összesen 350 fejlesztő csapat és több mint 12.000 ún. ?Kaizen?, azaz ?kis fejlesztési javaslat? megvalósításával érte el a budaörsi Tetra Pak üzem, ezek révén pedig a harmadik leghatékonyabb italoskaron gyártóegységgé vált a világon a svéd anyavállalat hálózatán belül.

Nulla baleset, nulla hiba, nulla géphiba

A világon hozzávetőleg 1.000 külföldi ? nem japán – vállalat rendelkezik azzal a tanúsítással, amely a tekintélyes Japán Üzemi Karbantartási Intézet (Japan Institute of Plant Maintenance, JIPM) által kidolgozott Teljeskörű Hatékony Karbantartás rendszer bevezetését és működtetését igazolja. A ?japán rendszer? működésének alapja a munkatársak bevonása a gépek, berendezések hatékonyságának javításával kapcsolatos fejlesztő munkába, döntések delegálása a dolgozók szintjére, valamint az ő ötleteiknek és javaslataiknak integrációja a berendezések javításába és fejlesztésébe. A módszer célja az, hogy a dolgozók segítségével a veszteségek előfordulásának megakadályozása révén maximalizálja a termelési rendszer hatékonyságát, a termelési rendszer teljes életciklusában.

Japán szemlélet Budaörsön

A Tetra Pak budaörsi gyára 2001-ben kezdte meg a felkészülést a Teljeskörű Hatékony Karbantartás rendszer bevezetésére. Az összesen 5 fokozatból álló rendszer első, a JIPM által tanúsított szintjét, egy átfogó fejlesztési program megvalósításával 2009-ben érte el és tanúsíttatta a vállalat.
A rendszer eddigi működése során a budaörsi Tetra Pak gyárban 350, néhány főből álló fejlesztési csoport alakult, amelyek nemcsak a gyártás, de a logisztika, a tervezés, az adminisztráció és a beszerzés területén is működtek, és saját maguk határozták meg azokat a feladatokat, amelyek egységük veszteségeinek, hibáinak, selejt termelésének és munkaidő kiesésének minimalizálásához, nullára csökkentéséhez szükségesek voltak. A fejlesztési csoportokat és az újító dolgozókat a gyár vezetése díjakkal ösztönözte. Pénzjutalom járt a ?legjobb fejlesztő? csoportnak, a legtöbb ?egyéni újítást? beadó, a ?legjobb rendellenesség jelző és elhárító? dolgozóknak, valamint a ?legjobb oktatónak? is. A fejlesztési csoportok eddig összesen mintegy 44.000, kisebb-nagyobb, a gépek működését hátráltató rendellenességet azonosítottak. Csak a tavalyi évben több mint 1350, azaz fejenként 10 ?Kaizen?-t, azaz ?kis fejlesztési javaslatot? dolgoztak ki és adtak be a dolgozók.
?A világszínvonalú gépek és rendszerek hatékony működtetésének záloga maga az ember. Hatékony termelés, illetve a hatékonysági tartalékok kiaknázása nem valósulhat meg a dolgozók motivációja és bevonása nélkül ? mondta Eric Schmid, a Tetra Pak magyarországi leányvállalatának vezérigazgatója. ?A japán karbantartási modell bevezetése révén gyakorlatilag belső erőforrásaink mozgósításával vagyunk képesek jobb minőségű csomagolóanyagot, kevesebb veszteséggel, kisebb ráfordítás mellett, rövidebb idő alatt és a környezeti szempontból fenntarthatóbb módon előállítani? – tette hozzá a vezérigazgató.
A Teljeskörű Hatékony Karbantartás rendszer második fokozatának auditjára a budaörsi szakemberek egy 260 oldalas összefoglalót állítottak össze a JIPM Budaörsre látogató szakértői számára. Emellett, az audit során 22 fejlesztési csoport munkája került bemutatásra a dolgozók által. A japán auditorok elismerték a jól végrehajtott és eredményes csoportmunkákat és kiemelték a vállalat munkatársainak látható elkötelezettségét a fejlesztésekkel kapcsolatban.
A Teljeskörű Hatékony Karbantartás díj második (?Következetesség a TPM alkalmazásában?) fokozatát elismerő plakettet a budaörsi Tetra Pak gyár képviselője 2012. március 22-én vette át Kyotóban, ahol 2011-es teljesítménye alapján, a JIPM összesen 76 külföldi vállalatnak, köztük egyetlen magyarországi cégként, a budaörsi Tetra Pak üzemnek adta át a Teljeskörű Hatékony Karbantartás díjat.

A Japán Üzemi Karbantartási Intézetről

A Japán Üzemi Karbantartási Intézet a Japán Gazdasági Minisztérium közhasznú szervezete. Az intézet 1961-ben történt megalapításakor a japán cégek termékeinek minősége még messze elmaradt a konkurens amerikai és európai vállalatok termékeinek minőségi színvonalától, a japán vállalatok számottevő veszteségekkel és időkieséssel működtek. Az intézet ezért a ?Toyota Production System? alapján kidolgozta a Teljeskörű Hatékony Karbantartás módszerét, benne a dolgozói csoportmunkát támogató vállalatvezetési módszertannal. A Teljeskörű Hatékony Karbantartás rendszer célja az, hogy a dolgozók segítségével maximalizálja a termelési rendszer hatékonyságát, a veszteségek előfordulásának megakadályozása révén. ?Nulla baleset, nulla hiba, nulla géphiba a termelési rendszer teljes életciklusában?: összegzi a JIMP a Teljeskörű Hatékony Karbantartás jellemző célkitűzéseit. A világon eddig kétezer vállalat részesült Kiválósági Díjban, az általuk elért érdemi sikerek alapján.

Adjon visszajelzést!