A világ megváltozott, az értékrend még nem

A világ megváltozott, az értékrend még nem

Szubjektív gondolatok a KÖVET Egyesület Jövőképzés című nyári egyetemének margójára.

Az elmúlt években mást sem csináltunk, mint a hatékonyságot növeltük. Jelszavaink voltak a kaizen, a matematikai optimalizálás, az automatizálás, a low-cost country sourcing, a költségcsökkentés, a szervezeti átalakítás, hol centralizálás, hol decentralizálás, mikor melyik. Mennyit lehet még kisajtolni a vállalati rendszerekből? Ennyire pazarlóak voltunk eddig? Van-e különbség a hatékonyság és a hatásosság között?

Ha nagyon igyekszünk, elképzelhető hogy zseniális hatékonysággal tudunk majd termelni. De mi lesz, ha a termékeinkre többé nem lesz fizetőképes kereslet? Minél kevesebb ember munkájára lesz szükség a javak megtermeléséhez, annál kevesebben fognak dolgozni, adót fizetni, és nem utolsó sorban fogyasztani. Minél kevesebben keresnek, annál nagyobbak a jövedelemkülönbségek, annál nagyobbak a társadalmi feszültségek. Kiszámíthatatlan a politikai és a szabályozási környezet, hitel nincs. Jókora pácban vagyunk akkor is, ha a reálgazdaságnál tízszer nagyobb pénzügyi szféra bizonytalanságait nem számoljuk ide.

Ördögi kör.

Képesek vagyunk rá, hogy megkérdőjelezzük és megvizsgáljuk az állandó gazdasági növekedés iránti vágy jogosságát? Milyen az a növekedés nélküli fejlődés?

A gazdaságosság mániája

Az ökonomizmus kifejezés azt a jelenséget írja le, amikor a gazdaságosság mánia lesz, a hatékonyság növelése öncélúvá válik, eltávolodik a valóságtól és többé már nem más, mint mutatószámok versenye.  Tipikus példa amikor a vállalati vezető üzleti döntéseinek szavatossági idejét az üzleti év zárásához igazítja. Hogy mi lesz december 31. után, vagy mekkora a kockázata egy halogatott karbantartásnak, azt nehéz belátni, amíg az éves prémiumot a költségcsökkentés mértékéhez szabják.

Tóth Gergely A Valóban Felelős Vállalat című könyvében idézi Ernst Schumachert, aki 1973-ban írta le a legtalálóbban az ökonomizmus jelenségét, mára klasszikussá vált A kicsi szép című művében: ?Az elmarasztaló ítéletek mai tárházában kevés szónak van olyan lesújtó és döntő jelentősége, mint a ?gazdaságtalannak?. Ha egy tevékenységre rásütötték a gazdaságtalanság bélyegét, nemcsak hogy kérdésessé vált a létezéshez való joga, de egyszer s mindenkorra el is vesztette azt. Amiről egyszer kiderült, hogy gátolja a gazdasági növekedést, az szégyenletes dolog, és ha valaki mégis ragaszkodik hozzá, azt szabotőrnek, vagy őrültnek tekintik. Mondd azt egy dologról, hogy erkölcstelen vagy csúf, hogy lélekölő vagy lealacsonyítja az embert, hogy veszélyezteti a világbékét vagy az eljövendő nemzedékek jólétét ? nos, addig, amíg nem bizonyítottad be, hogy ?gazdaságtalan?, valójában nem kérdőjelezted meg a létezéséhez, a növekedéshez és a gyarapodáshoz való jogát.?

A növekedés azt jelenti, hogy nagyobbak leszünk, a fejlődés pedig azt, hogy jobbak.

Pénzért mindenki megvehető ? hangzott el nemrég egy tagozati ülésen, amikor a vállalati motivációs rendszerekről beszélgettünk az MLBKT tagjaival.  Lehetséges, hogy ez igaz. De ez nem jelentheti azt, hogy akinek pénze van, az bármit megvehet. A vállalatnak és vezetőinek erkölcsi felelőssége van. Ha egy vállalatvezető a saját családtagjait zsákmányolná ki azzal, hogy hétköznapokon estig és hétvégéken is dolgoztatná őket, valószínűleg kegyetlennek és gonosznak tartanák őt. Ha a menedzsereivel teszi ugyanezt, akkor ma üzleti körökben elismerik, mennyire hatékony a humánerőforrás menedzselésében.

on_mit_gondol

Jó hír, hogy vannak, akik másként gondolkodnak. Vannak, akik szerint a hatékonyság, a növekedés és a verseny szentháromsága helyett a hatásosság, a stabilitás és az együttműködés lesz az egyre erősödő ellentrend, később pedig a fősodor a gazdaságban. A másként gondolkodók kritikus tömege már megvan, de a strukturális átalakulások nehezen zajlanak le. ? mondta Tóth Gergely a KÖVET Egyesület Jövőképzés című nyári egyetemén, aki a most zajló változásokat bor készítéséhez hasonlítja. A friss szőlőlé erjedni kezd, zavaros és fortyogó must lesz belőle, majd átfejtik, letisztul, míg bor lesz belőle: minőségi változáson megy át.

A struktúráknak változniuk kell, mert a struktúra meghatározza a viselkedésünket.

Holics Szilvia
szilvia.holics@logisztika.hu

A cikk a Logisztikai Híradó 2012. augusztusi számában olvasható. A lap az MLBKT tagjainak szóló, zárt terjesztésű szaklap.

Adjon visszajelzést!