A Magyarországi Kommunikációs Ügynökségek Szövetségének (MAKSZ) egyik legfontosabb projektje a hazai marketingkommunikációs tenderek hatékonyabbá tétele. A szakmai érdekvédelmi szervezet 2010. november 1-jén adta ki első ízben Részvételi és Eljárási Szabályzatát (RÉSZ), amelyben az ügynökségi tenderekre vonatkozó minimum elvárásait fogalmazta meg. A Beszerzési Vezetők Klubja múlt év közepén tárgyalássorozatot kezdeményezett a MAKSZ-szal, melynek keretében az Útmutató továbbfejlesztésre és pontosításra került, illetve immár a beszerzési szakma kritériumrendszere alapján került újrafogalmazásra.

Közös tenderútmutatót készített a MAKSZ és a BVK

A MAKSZ az MLBKT Beszerzési Vezetők Klubja támogatásával továbbfejlesztett Részvételi és Eljárási Útmutatót dolgozott ki.

Megszületett a MAKSZ kezdeményezésének Beszerzési Vezetők Klubja által is támogatott eredménye, a Részvételi és Eljárási Útmutató továbbfejlesztett, a megbízói oldal tenderezési eljárásaihoz illeszkedő változata. A két szervezet célja a versenytárgyalási folyamatok átláthatóságának, valamint hatékonyságának javítása.

A Magyarországi Kommunikációs Ügynökségek Szövetségének (MAKSZ) egyik legfontosabb projektje a hazai marketingkommunikációs tenderek hatékonyabbá tétele. A szakmai érdekvédelmi szervezet 2010. november 1-jén adta ki első ízben Részvételi és Eljárási Szabályzatát (RÉSZ), amelyben az ügynökségi tenderekre vonatkozó minimum elvárásait fogalmazta meg.

Aczél László és Gábor Zsolt a MAKSZ és a BVK képviseletében idén tavasszal írtak alá együttműködési megállapodástA Beszerzési Vezetők Klubja – a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT) 10 éve működő, aktív tagozata – múlt év közepén tárgyalássorozatot kezdeményezett a MAKSZ-szal, melynek keretében az Útmutató továbbfejlesztésre és pontosításra került, illetve immár a beszerzési szakma kritériumrendszere alapján került újrafogalmazásra. A kezdeményezők bíznak benne, hogy az ajánlással javul a tenderfolyamat színvonala is.

Aczél László, a MAKSZ elnöke elmondta, a BVK-val való együttműködés nagy hozadéka volt, hogy a két fél megismerte egymás nyelvezetét és így közösen fogalmazta meg a kommunikációs tenderek alapvető kritériumrendszerét. Aczél elmondta: “Az első megbeszélés során nagyjából rájöttünk, hogy hasonló dolgokat mondunk, de egészen más kontextusban és folyamat szerint látják a beszerzők a tendereket. Innentől alakult ki az új ajánlás formája, mely már az ismert RFI, RFP és RFQ rendszerre épült, tulajdonképpen ebbe a folyamatba ágyaztuk bele a konkrét ajánlásokat.”

Gábor Zsolt, a BVK elnökségi tagja elmondta: “A beszerzési folyamatok generális javítása, e szakmát övező vegyes kép tisztábbá tétele, s a beszerzés elismertségének növelése az elmúlt tíz évben is elkötelezett célunk volt. Az idevonatkozó etikai kódexünk kiadása, a 2 éve a Corvinus Egyetem és az MLBKT együttműködésében beindított egyetemi posztgraduális beszerzési képzésünk, illetve tréningek hosszú sora mellett, mostantól még konkrétabb területeken, bizonyos szakmák értékesítési-beszerzési folyamatainak javításában is együtt kívánunk működni az arra nyitott szakmai szervezetekkel, elsősorban közös ajánlások kiadásával, közös vitafórumok megszervezésével. Ennek egyik első és jó példája a MAKSZ-szal való együttműködés.”

A részvételi és eljárási útmutatót egy ajánlásként kell értelmezni, amely a megbízók számára végső soron a piaci versenyből adódó legjobb minőségű és árú szolgáltatást, az ügynökségek számára pedig a fair versenyfeltételeket szándékozik biztosítani azzal a céllal, hogy az együttműködésből mindkét fél a lehető legtöbbet tudja kihozni.

Az ajánlás – mely megkülönböztet ATL, BTL, online és médiatendereket – a versenytárgyalási folyamatot három nagy részre osztja: 1. az információkérés, 2. az ajánlatkérés és 3. a végső egyeztetés szakasza. Újdonságnak számít, hogy ezek a szakaszok illeszkednek a beszerzési folyamatok menetéhez, így a legmesszebbmenőkig szem előtt tartják a megbízók érdekeit.

A MAKSZ és a BVK is bízik benne, hogy az útmutató segítségével mind a megrendelői, mind az ügynökségi oldalon lényegesen transzparensebbek és eredményesebbek lesznek a kommunikációs tenderek. A dokumentum minden jövőbeni kommunikációs és beszerzési folyamat alapjául szolgálhat, amelyet a MAKSZ és a BVK félévente felülvizsgál és szükség szerint a piaci trendek és tender-tapasztalatok függvényében módosít.

Az útmutató a második lépése annak a folyamatnak, ami már májusban elindult – akkor a MAKSZ volt az MLBKT vendége a szervezet 10-ik születésnapi rendezvényén. A párbeszéd folytatásának érdekében az elkészült anyag kiemelt téma lesz a MAKSZ New Business konferencia délutáni blokkjában is, az idei Reklámfeszt zárónapján, szeptember 21-én, ahol az útmutató részleteinek bemutatása, megvitatása mellett a BVK vezetőségi tagjai is szót kapnak majd.

Adjon visszajelzést!