Színre lépett egy új generáció, amely kész felvállalni a fiatal logisztikusok és a terület iránt érdeklődők összefogását és közös célok megvalósítását, megújítani és új pályára állítani még az elődeik által létrehozott tagozatot!

Újra munkálkodik az Ifjúsági Tagozat

Az elmúlt években már több főiskolai, egyetemi hallgató tett kísérletet a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság Ifjúsági Tagozatának beindítására, működtetésére, azonban a rövid, tevékeny időszakokat követően a résztvevők ? felsőoktatási tanulmányaik befejeztével ? tagozatbeli aktív közösségi szerepvállalása is megszűnt.

Most azonban színre lépett egy új generáció, amely kész felvállalni a fiatal logisztikusok és a terület iránt érdeklődők összefogását és közös célok megvalósítását, megújítani és új pályára állítani még az elődeik által létrehozott tagozatot!

MLBKT Ifjúsági Tagozat - újjáalakulás és öteletelés 2012 nyaránAz áttörést a Budapesti Corvinus Egyetem oktatói és hallgatói általi kezdő lökés jelentette, majd a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a győri Széchenyi István Egyetem, valamint a gödöllői Szent István Egyetem hallgatóival kiegészülve a tagozatban ismét aktív munka vette kezdetét.

2012 tavaszán lelkesedéssel és energiával töltötték fel az tagozat színeit, s egy új éra vette kezdetét történetükben. Az újjáalakuló ülésen a tagok egyhangúan, négy kiemelt célt választottak ki ? közösségépítés, az oktatás és szakmafejlesztés, a szakmai fejlődés, valamint az utánpótlás biztosítás -, s eme pillérek köré építik fel munkájukat és programjaikat.

Összefoglalva a logisztikai szakma különböző területein tanulmányaikat folytató, és az elméleti tudásanyagukat a gyakorlatban hasznosító fiatalok közössége, akik saját, illetve a Tagozat szakmai fejlődését tűzték ki céljuknak. Közösségük a szakmában bevett tudásanyagot gyűjtik, rendszerezik, valamint folyamatos szemléletbővítésben vesznek részt.

Az előbbieken túlmenően fontosnak tartják a hazai középfokú intézmények diákjai köreiben a logisztika, mint különálló szakma tudatosítását, annak szakterületeinek megismertetését, ezzel ösztönözve a fiatalságot az esetleges ilyen irányú továbbtanulásra. Jelenleg épp egy átfogó tudástár létrehozásán dolgoznak, hogy megkönnyítsék mindenki számára a hozzáférést a szakma legkiválóbb tudásanyagához!

Számítanak az MLBKT tagok támogatására, hogy vállalatlátogatásokon és más fórumokon keresztül megismerkedhessenek a szakmával és tapintható kapcsolatba kerüljenek a logisztikusok feladataival.

Érdemes lesz nyomon követni működésüket, s megfigyelni hogyan fogják felfrissíteni a szakma vérkeringését!

Lilli Ágnes
Csizmadia Gábor Bertalan
Edelényi Anna
Fésüs Norbert
Szabó Klára

Adjon visszajelzést!