A Levegő Munkacsoport és a Közlekedés- és Fejlesztéspolitikai Intézet (ITDP) Európai Képviseleti Irodája a Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja, a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT), a Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya és a Pannon Egyetem támogatásával pályázatot hirdet ?Logisztikusok a levegő tisztaságáért? címmel.

Pályázati felhívás: Logisztikusok a levegő tisztaságáért

A Levegő Munkacsoport és a Közlekedés- és Fejlesztéspolitikai Intézet (ITDP) Európai Képviseleti Irodája a Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja, a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT), a Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya és a Pannon Egyetem támogatásával pályázatot hirdet

?Logisztikusok a levegő tisztaságáért?

címmel.

A pályázat célja a hazai nagyvárosok levegőtisztaságának javítása. Javaslatokat várunk arra, hogy az állam, illetve az önkormányzatok milyen intézkedéseket hozzanak, szabályokat alkossanak, ösztönzőket vezessenek be a városi teherszállítás által kibocsátott széndioxid és részecskeszennyezés csökkentésére.

Pályázhatnak: egyének vagy munkacsoportok (gyakorló szakemberek, mesterszakos hallgatók)

A javaslat bemutathat jó hazai és külföldi példákat, de lehet önálló elképzelés is. A pályázat a következőket tartalmazza:

  • a javaslat rövid leírása 3000-4000 leütés terjedelemben,
  • amennyiben releváns, a javaslat szempontjából követendő példaként hivatkozott város gyakorlatának ismertetése,
  • amennyiben szükséges, a javaslat részletesebb kifejtése indoklással,
  • a javaslat megvalósításának környezeti előnyei, különös tekintettel széndioxid-kibocsátásra és részecskeszennyezésre (ha nincs pontosabb adat, közelítő, nagyságrendi becslés),
  • javaslat megvalósításának várható nemzetgazdasági, illetve összvárosi gazdasági hatásai (ha nem állnak rendelkezésre a szükséges adatok, nagyságrendi, illetve kvalitatív becslés),
  • a javaslat megvalósításának várható hatása az államháztartásra, illetve önkormányzati költségvetésre (ha nem állnak rendelkezésre a szükséges adatok, nagyságrendi, illetve kvalitatív becslés)
  • a javaslat megvalósításának esetleges nehézségei, hátrányai,
  • hivatkozások,
  • a pályázó(k) neve, címe, telefonja, e-mail címe.

A pályázatot magyar vagy angol nyelven elektronikusan lehet benyújtani 2013. március 31-ig a következő címre: levego@levego.hu. Tárgy: logisztikai pályázat.

Az elfogadott pályázatok Radó Dezső Díjban részesülnek, pályázati anyaguk pedig felkerül az ITDP honlapjára a díjazott rövid ismertetésével együtt. Ezáltal a díjazott nemzetközi ismertségre tehet szert, illetve növelheti ismertségét.

A Radó Dezső Díjat a Levegő Munkacsoport alapította 2012-ben. Dr. Radó Dezső (1922-2001) közgazdász, kertészmérnök, a közlekedési tárca munkatársa, majd 22 évig a Fővárosi Kertészeti Vállalat igazgatója, nyugdíjazása után a Levegő Munkacsoport Szakértői Testületének elnöke és a Magyar Közlekedési Klub első elnöke volt. Tíz könyv és sok szakcikk szerzője. Kiemelkedő munkát végzett a levegőtisztaság védelmében.

A pályázat eredménye a Nagyvállatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Országos Konferenciáján kerül kihirdetésre 2013 májusában.

Logisztikusok a levegő tisztaságáért

Adjon visszajelzést!