A Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság 2001-ben alapította a Tanúsított Logisztikai Szakértői címet, és az eltelt bő évtizedben sok arra érdemes szakember nyerte el. Ugyanakkor az utóbbi két évben azt kellett tapasztalnunk, hogy gyakorlatilag nincs aspiráns a cím elnyerésére, és megítélésünk szerint (sajnos) a cím presztízse sem üti meg azt a mértéket, amit az MLBKT célként a cím alapításakor kitűzött.

Változások a tanúsított logisztikai szakértői cím viselésében

A Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság 2001-ben alapította a Tanúsított Logisztikai Szakértői címet, és az eltelt bő évtizedben sok arra érdemes szakember nyerte el. Ugyanakkor az utóbbi két évben azt kellett tapasztalnunk, hogy gyakorlatilag nincs aspiráns a cím elnyerésére, és megítélésünk szerint (sajnos) a cím presztízse sem üti meg azt a mértéket, amit az MLBKT célként a cím alapításakor kitűzött.


A Társaság Elnöksége, a helyzet alapos elemzése alapján úgy döntött, hogy a szakértői rendszert meg kívánja újítani, és ezzel új lendületet és elismertséget adni a címnek. Ezzel egy időben, a 2002 óta az MLE-vel közös működtetést is megszüntetjük, a rendszert az MLBKT, mint kitaláló és ötletgazda, egyedül fogja menedzselni.
Azt is szeretnénk elérni, hogy a szakértői cím egy valóban élő minősítés legyen, és ezért az új rendszerben a szakértő cím érvényessége az odaítéléstől számított öt év múlva lejár, és utána meg kell újítani. A megújításhoz benyújtott pályázatokban az eltelt öt éves időszak szakértői munkájáról kell majd számot adni.
A jelenleg kiadott és érvényes szakértői címek érvényessége terveink szerint 2013. április 30-án jár le. A szakértőknek, címük megújítása érdekében 2013. február 15. és március 31. között kell pályázatukat benyújtaniuk. Innentől kezdve a folyamatosan működő rendszerben a pályázatokat negyedévente, az aktuális negyedév végéig kell benyújtani, amelyeket a Bíráló Bizottság 30 napon belül bírál el.
A részletes szabályozást, a pályázás módját és követelményeit, az MLBKT Elnökségének jóváhagyása után, február elsejétől megtalálhatják az MLBKT honlapján.

Adjon visszajelzést!