Megoldások a raktár- és készletgazdálkodás aktuális dilemmáira

Megoldások a raktár- és készletgazdálkodás aktuális dilemmáira

 • Hogyan válasszam ki a legjobb árutárolási módot?
 • Hogyan számoljam ki az optimális biztonsági készlet szintjét?
 • Hogyan tervezzem előre a beszerzéseket?
 • Hogyan egyszerűsíthetem a készletek tervezését?
 • Hogyan építsem be a napi feladatokba a költség-haszon szemléletet?

Ha ismerősek Önnek ezek a dilemmák, akkor érdemes csatlakoznia a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság aktuális tanulócsoportjába.

A hamarosan induló raktár- és készletgazdálkodás kurzusok célja, hogy az általános ismeretanyagon kívül olyan módszerekkel is megismertethesse a résztvevőket, amellyel hatékonyságukat, versenyképességüket növelhetik. A tanultak gyakorlati alkalmazását a készletezési modul esetén egy szimulációs játékkal is segítjük!

A képzést raktározási, készletezési, beszerzési rendelésütemezési folyamatok irányításában, illetve az ezekkel kapcsolatos döntések meghozatalában tevékenykedő szakembereknek ajánljuk. A képzés két modulja külön-külön, egymástól függetlenül is elvégezhető!

Aki a tréninget tartják

Dr. Bóna KrisztiánNémon ZoltánOktatóink, Némon Zoltán és Dr. Bóna Krisztián sokéves gyakorlati szakmai és oktatói tapasztalattal rendelkeznek, s hosszú évek óta oktatnak az MLBKT vállalati és nyílt, valamint másoddiplomás programjaiban is.

Képzési információk

Kezdési időpont:
2014 ősze

Képzés helyszíne:1061 Budapest, Király u. 12.

Csoportlétszám: minimum 7, maximum 12 fő / modul

Óraszám: 2+2 nap

Jelentkezés feltétele: minimum középfokú végzettséget igazoló érettségi bizonyítvány, valamint raktározás, készletgazdálkodás, anyagáramlási folyamatok területén megszerzett gyakorlat.

Teljesítménymérés: Tesztírás, illetve az oktatás folyamatába épített, a résztvevők órai aktivitására épül.

A képzés végén a sikeres teljesítők az MLBKT tanúsítványát kapják. Mindkét modul elvégzése esetén a teljes képzésre, egyéb esetben az adott modulra.

Képzési díjak és kedvezmények

Raktárgazdálkodás modul: 84 000 Ft+ÁFA
Készletgazdálkodás modul: 96 000 Ft+ÁFA

A két modul külön-külön is választható!

 • Amennyiben egy cégtől két vagy több kolléga jelentkezik ugyanarra a modulra, akkor 10 % kedvezményt biztosítunk.
 • Amennyiben egy cég mindkét modul iránt érdeklődik, akkor 15 % kedvezmény a teljes árból és a modulokra különböző kollégák is beírathatóak.
 • MLBKT tagoknak sávosan emelkedő kedvezményeket biztosítunk.

A kedvezmények nem összevonhatók!

Raktárgazdálkodás tematika (16 óra)

Képzésünk főbb fókusztémái:

1. Árutárolási módok megválasztása az árujellemzők figyelembe vételével.
2. A komissiózás korszerű módszerei.
3. Áru és egyéb azonosítási módszerek, mint a raktárirányítás eszközei.
4. Tárolóeszközök ellenőrzésének és karbantartásának követelményei.
5. A raktározás munkavédelmi és környezetvédelmi követelményei.

Készletgazdálkodás tematika (16 óra)

 

1. A készletezési folyamatok a vállalatban
 1. Készletezési feladatok megjelenési formái
 2. A kereslet-, valamint a gyártástervezés és készletezés kapcsolata
 3. Készletezés szervezeti háttere
 4. Készletezéshez kapcsolódó operatív feladatok
2. Az árucikkek klaszterezési logikái

Alapvetések

–       Dimenziók értelmezése

–       Módszertanok (ABC, XYZ, LTACC, SFACC)

 1. Időbeliség és dinamika
 2. Többdimenziós elemzések vizualizációja és eredményei
 3. A javasolt kategóriák felosztása és értelmezése
 4. A készletezési stratégiák bemutatása és értelmezése, kategóriákhoz rendelése
 5. Az eredményhez vezető út, a klaszterezési rendszerek bevezetése
 6. Gyakorlati példa bemutatása a klaszterezésre
3. Készletezési költségek ismertetése
 1. Az alkalmazható költségtényezők ismertetése
 2. Az állandó és változó költségek felosztása
 3. A költségmodell szerepe és felépítése
 4. Az EOQ modellekről
 5. Egy EOQ modell ismertetése
 6. Gyakorlati példa a készletezési költségek meghatározására
4. Megbízhatóság
 1. A megbízhatóság és a rendelkezésre állás értelmezése
 2. Mi ellen és milyen mértékben kell, illetve lehet védekezni a készletezésben
  1. i.      A mérhető folyamatok szerepe
  2. ii.      A statisztikailag jellemezhető bizonytalanság értelmezése
  3. iii.      A ?normálisnak? mondható ingadozások értelmezése
  4. Biztonsági tényező alkalmazása a készletezésben
   1. i.      Valószínűségelméleti kérdések
   2. ii.      Biztonsági tényező számítása
  5. A megbízhatóság ára, mibe kerül a megbízhatóság
  6. Egy megbízhatósági modell ismertetése
  7. Gyakorlati példa a megbízhatósági modellek alkalmazására
5. Szimulációs gyakorlat

 

A játék környezetének bemutatása, a játékszabályok ismertetése

 1. Játék, különböző szimulált helyzetekre
 2. Paraméterezési feladat a tréningen hallottak alapján
 3. Kiértékelés

További információ és jelentkezés

MLBKT Titkárság
1061 Budapest, Király u. 12.
Tel/Fax: 06-1/267-8740, 06-1/267-9619
E-mail: Hajas Gabriella: gabriella.hajas@logisztika.hu

Adjon visszajelzést!