stratégia a 2014-2020-as időszakra, a következő európai költségvetési periódussal összhangban határozza meg azokat a tennivalókat, amelyek lehetővé teszik a logisztikai szakterület fejlődését, összhangban a nemzetgazdaság fejlesztését körvonalazó más stratégiákkal.

Szakmai egyeztető konferenciát tartottak a Középtávú Logisztikai Stratégiáról

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. (IFKA), valamint a logisztikai szakma jelentősebb szakmai szervezeteit tömörítő Logisztikai Egyeztető Fórum szakemberei részletes előkészítő munkát követően, a Nemzetgazdasági Minisztérium megbízása alapján elkészítették a Középtávú Logisztikai Stratégia vitaanyagát. A stratégia a 2014-2020-as időszakra, a következő európai költségvetési periódussal összhangban határozza meg azokat a tennivalókat, amelyek lehetővé teszik a logisztikai szakterület fejlődését, összhangban a nemzetgazdaság fejlesztését körvonalazó más stratégiákkal.

A stratégiák kialakításának és elfogadásának általános szabályai szerint 2013. május 13-án az IFKA és a LEF szervezésében zajlott le a stratégiát értékelő szakmai egyeztetés, egy félnapos konferencia keretében.

A konferenciát Dr. Lenner Áron Márk, az NGM belgazdaságért felelős helyettes államtitkára nyitotta meg, beszédében kiemelve a logisztika iparágon túlnyúló jelentőségét, és ennek megfelelően a logisztikai stratégia kidolgozásának fontosságát. Ezt követően Chikán Attila professzor, a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság társelnöke foglalta össze a logisztikai stratégiák kialakításának történetét, 2004-től, az első ilyen jellegű dokumentum elkészültétől napjainkig.

Dr. Bárdos Krisztina, az IFKA ügyvezető igazgatója előadásában áttekintést nyújtott a KLS kialakításának menetéről, jelentőségéről, alapvető céljairól. Külön kitért a véleményezési folyamatra, az ún. ?ex ante? értékelésre, illetve nemzetközi környezetbe helyezte el a stratégia különböző vonásait. Dr. Ludányi Andor ezt követően összefoglalta a Középtávú Logisztikai Stratégia (KLS) szakmai alapjait rendszerbe foglaló ún. pillérszerkezetet, kiemelve annak fontosságát, hogy ez a szerkezet határozza meg és teszi áttekinthetővé a stratégiát, és a megvalósításhoz szükséges feladatokat.

A stratégiák egyik legfontosabb mozzanata a végrehajtásukhoz szükséges ?beavatkozási területek? meghatározása. A kidolgozásban résztvevő szakemberek összesen 25 beavatkozási területet határoztak meg. Ezeket ? a szerkesztés során ? 7 fontosabb akcióterv-csoportba vonták össze, hozzájuk kapcsolva a logisztikához hasonló horizontális infokommunikációs akciókat. A beavatkozási területek ismertetése rövid korreferátumok keretében zajlott le.

Az előadások ide kattintva tekinthetők meg, illetve tölthetők le.

Az előadásokat több mint egy órás szakmai vita követte. A hozzászólók egyértelműen elismerően nyilatkoztak a stratégia tartalmáról, és alapvetően értékes és érdekes kiegészítések hangoztak el, elsősorban az oktatás, a környezetvédelem, a külkapcsolatok, a logisztikai tevékenységek monitorozása témakörökben. A hozzászólások és a megfontolandó kiegészítések a KLS következő, véglegesnek tekinthető 3.0 verziójába kerülnek beépítésre.

Dr. Bárdos Krisztina
IFKA, ügyvezető igazgató

Déri András
LEF/MLBKT elnökségi tag

Adjon visszajelzést!