A Bizottság a múlt héten hozta nyilvánosságra annak a kilenc fő közlekedési folyosónak a térképét, amelyek az EU egységes piacának alapjául fognak szolgálni, és létrejöttük nyomán gyökeresen átalakulnak a kelet?nyugati összeköttetések: ez az EU 1980-as években létrehozott infrastrukturális politikájának eddigi legátfogóbb reformja.

Közlekedés: az EU új infrastrukturális politikája

A Bizottság a múlt héten hozta nyilvánosságra annak a kilenc fő közlekedési folyosónak a térképét, amelyek az EU egységes piacának alapjául fognak szolgálni, és létrejöttük nyomán gyökeresen átalakulnak a kelet?nyugati összeköttetések: ez az EU 1980-as években létrehozott infrastrukturális politikájának eddigi legátfogóbb reformja. Tekintettel e reform jelentőségére, a 2014?2020 közötti időszakban háromszorosára, azaz 26 milliárd euróra növekszik a közlekedési infrastruktúrára szánt finanszírozás.

Összességében véve az új uniós infrastruktúra-politika egységes transzeurópai közlekedési hálózattá (TEN-T) fogja összekapcsolni a jelenleg még szétszabdalt európai köz- és vasutakat, repülőtereket és belvízi utakat.

Siim Kallas, az Európai Bizottság alelnöke, közlekedésért felelős biztos így nyilatkozott: ?A közlekedés létfontosságú Európa számára. Jó összeköttetések nélkül az európai gazdaság nem növekedhet, és nem virágozhat. Az új uniós infrastruktúra-politikának köszönhetően huszonnyolc tagállamra kiterjedő, jó teherbírású európai közlekedési hálózat jön létre, amely elősegíti a növekedést és növeli a versenyképességet. A hálózat összekapcsolja Európa keleti és nyugati részét, és a közlekedési hálózatot ma jellemző, egymástól elszigetelt útvonalak helyett egy valódi összeurópai hálózat jön létre.?

Az EU új infrastrukturális politikája

Az új politika keretében első alkalommal kerül létrehozásra egy kilenc folyosóból álló közlekedési törzshálózat: a folyosók közül 2 észak-dél, 3 kelet-nyugat, 4 pedig átlós irányú lesz. Az új törzshálózat létrehozása nyomán átalakulnak a kelet-nyugati összeköttetések, megszűnnek a szűk keresztmetszetek, korszerűsödik az infrastruktúra, és az utasok és a vállalkozások számára szerte az EU-ban egyszerűsödik a határkeresztező személy- és áruforgalom. A hálózat emellett javítani fogja a különböző közlekedési módozatok egymáshoz való kapcsolódását, valamint hozzájárul az EU éghajlatvédelmi célkitűzéseinek teljesítéséhez. A törzshálózatot 2030-ig kell létrehozni. A finanszírozás rendelkezésre állása az EU 2014?2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretére vonatkozó tárgyalások sikeres lezárultának függvénye.

A 2014-2020 közötti időszakban háromszorosára, azaz 26 milliárd euróra növekszik a közlekedési infrastruktúrára szánt finanszírozás. Az uniós támogatás szigorúan a közlekedési törzshálózat azon részeire irányul majd, amelyek az EU számára a legnagyobb hozzáadott értékkel bírnak. Mivel az elsődleges prioritást a kelet-nyugati összeköttetések képezik, a közlekedési infrastruktúrára szánt uniós támogatás csaknem felét (az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből 11,3 milliárd eurót) a Bizottság a kohéziós politika keretében támogatásban részesülő országok részére különíti el.

Az új közlekedési törzshálózatot ki fogja egészíteni egy, a törzshálózat igénybevételét regionális és nemzeti szinten megkönnyítő úgynevezett átfogó hálózat. Az átfogó hálózat az egész EU-t teljes körűen le fogja fedni, és biztosítja, hogy valamennyi régió elérhető legyen. A kitűzött cél szerint 2050-ig fokozatosan el kell jutni oda, hogy az európai polgárok és vállalkozások nagy többségének ne kelljen 30 percnél többet utaznia, ha ezt az átfogó hálózatot igénybe kívánja venni.

Összességében véve az új közlekedési hálózat:

  • biztonságosabb és torlódásoktól mentesebb utazást,
  • valamint gördülékenyebb és gyorsabb célba érést fog biztosítani.

A többéves pénzügyi keret Európai Hálózatfinanszírozási Eszköze keretében a közlekedésre elkülönített (jelenlegi árakon számolt) 26 milliárd euró hatékony ?magvető tőke? lesz ahhoz, hogy a tagállamok további befektetéseket eszközöljenek az olyan, határokon átnyúló, bonyolult összeköttetések befejezésére, amelyek egyébként talán nem épülnének meg. Becslések szerint a törzshálózat első finanszírozási szakaszának (2014?2020) végrehajtása 250 milliárd euróba fog kerülni (lásd a projektek mellékelt listáját). A törzshálózat kiépítését 2030-ig kell befejezni.

Az új törzshálózat számokban

A törzshálózat:

  • 94 fontos európai kikötőt fog ellátni vasúti és közúti kapcsolatokkal,
  • 38 kulcsfontosságú repülőteret fog a nagyvárosokba vezető vasutakhoz csatolni,
  • 15 000 km vasútvonalat fog nagysebességű vasúti közlekedésre alkalmassá tenni,
  • 35 határon átnyúló projektet fog megvalósítani a szűk keresztmetszetek enyhítésére.

Mindez gazdasági szempontból létfontosságú az egységes piac számára, és lehetővé teszi az áruk és a személyek valóban szabad mozgását szerte az Unióban.

kozlekedes

Adjon visszajelzést!