Adóváltozások 2014-ben

Adóváltozások 2014-ben

A PwC Magyarország összefoglalót készített a 2014-es adóváltozásokról. A változtatások fő célja a korábbi években már megkezdett egyszerűsítés folytatása, valamint a feketegazdaság elleni küzdelem – foglalta össze a változásokat Lőcsei Tamás, a PwC Magyarország adó-tanácsadási üzletágának vezetője.

Exportértékesítések esetében, amennyiben az adómentesség kizárólag a 90 napos határidő túllépése miatt nem volt alkalmazható, az adózónak lehetősége lesz a fizetendő adóját csökkenteni az értékesítés után bevallott és megfizetett adó összegével, ha az értékesítéstől számított 360 napon belül a terméket mégis kiléptetik az Unió területéről.

Továbbá amellett, hogy a nyugtát a jövőben elektronikusan is ki lehet bocsátani, nem szükséges a kibocsátás keltének feltüntetése azokon a nyugtákon, amik a bennük megjelölt szolgáltatások igénybevételére is jogosítanak (pl. menetjegy).

A fordított adózás kiterjesztésre kerül olyan ingatlanhoz kapcsolódó építési-szerelési, bontási tevékenységekre, amelyeknél a hatóság általi tudomásulvétel is elegendő.

Egy elfogadott módosító javaslat alapján a jövőben 5%-os áfa mérték lesz alkalmazandó a sertéságazat bizonyos termékértékesítéseire.

Változások az vámigazgatásban: a vámigazgatási bírság intézményének módosítása és a korrekciós pótlék jogintézményének bevezetése

?A jövőben a vámhatóság nem szabhat ki mulasztás miatt vámigazgatási bírságot abban az esetben, ha egy gazdálkodó utólag vámáru-nyilatkozat módosítást kér és a vámkezelést kérőnek nem kell pótlólagos befizetést teljesítenie. Ez idáig amennyiben egy gazdálkodó egy önellenőrzés során vámáru-nyilatkozat módosítást kezdeményezett, aminek következtében pótlólagos befizetési kötelezettsége keletkezett, nem az általános adózási szabályok szerinti önellenőrzési pótlékot, hanem attól eltérő mértékű vámigazgatási bírságot kellett fizetnie. Jövőre ez úgy változik, hogy az általános önellenőrzési pótléknak megfelelő mértékű úgynevezett korrekciós pótlékot kell önellenőrzés esetén a vámkezelést kérőnek megfizetnie, amely a jelenlegi érvényes MNB alapkamatot figyelembe véve lényegesen alacsonyabb összegű pótlékot jelent, mint a korábban alkalmazott vámigazgatási bírság összege? – emelte ki Deák László, a PwC Magyarország adó-tanácsadási üzletágának igazgatója.

Környezetvédelmi termékdíj: bevezetik a termékdíjraktár jogintézményét

?2014. július 1-jétől bevezetésre kerül a termékdíjraktár jogintézménye, melynek két fajtája lesz: az ipari- és a kereskedelmi termékdíjraktár. A termékdíjraktár lehetőséget biztosít a gazdálkodók számára, hogy a termékdíj megfizetése nélkül (vagy a termékdíj visszatérítését követően) a termékdíj raktárban a termékdíjköteles termék tárolható (kereskedelmi termékdíjraktár) vagy előállítható és feldolgozható (ipari termékdíjraktár), illetve értékesíthető legyen? ? hangsúlyozta Deák László az új jogintézményre, a termékdíjraktárra vonatkozó főbb tudnivalókat.

A termékdíjraktári engedélyt az adóhatóság legfeljebb öt évre adhatja ki (ami meghosszabbítható) annak a gazdálkodónak a kérelmére, aki többek között:

  • a termékdíjraktár működésére szolgáló ingatlan jogszerű használója;
  • olyan nyilvántartási rendszert alkalmaz, amely alapján ellenőrizhető az termékdíjraktárban lévő termékek mennyisége;
  • nem rendelkezik tartozással az állami adó- és vámhatóság felé;
  • nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási, illetve kényszertörlési eljárás alatt;
  • olyan ügyintézőt foglalkoztat, aki termékdíj ügyintézői szakképesítéssel rendelkezik.

A termékdíjköteles termék termékdíjraktárból belföldre történő kiszállítása első belföldi forgalomba hozatalnak minősül.

További információk ?

Adjon visszajelzést!