Kiss Pétert az MLBKT képviseletében egyhangúlag újraválasztották az Európai Logisztikai Egyesület (ELA) két pozíciójára.

Magas pozíciókban Kiss Péter

Kiss Péter

Kiss Pétert az MLBKT képviseletében egyhangúlag újraválasztották az Európai Logisztikai Egyesület (ELA) két pozíciójára.

Újabb két évre szóló megbizatást kapott ELA igazgatósági (Board) tagként és az ELA Pénztárnokaként Kiss Péter, aki 12 éven át töltötte be az MLBKT elnöki tisztét. Péter Pénztárnokként az Executive Committee (azaz a végrehajtó bizottság) tagja, amelynek további tagjai az elnök, a három alelnök, a főtitkár.

Kívánunk sok sikert és jó munkát Péternek!

Adjon visszajelzést!