Siim Kallas, az Európai Bizottság alelnöke, közlekedési politikáért felelős biztos a közúti fuvarozásra vonatkozó uniós szabályok egyszerűsítésére és pontosítására szólított fel. Azt követően nyilatkozott így, hogy közzétették a közúti fuvarozás belső piacának integrációjáról szóló jelentést.

Javítani kell a közúti fuvarozás szabályait az ágazat, a járművezetők és a környezet érdekében

Siim Kallas, az Európai Bizottság alelnöke, közlekedési politikáért felelős biztos a közúti fuvarozásra vonatkozó uniós szabályok egyszerűsítésére és pontosítására szólított fel. Azt követően nyilatkozott így, hogy közzétették a közúti fuvarozás belső piacának integrációjáról szóló jelentést. A jelentés következtetése szerint sikerült ugyan némi előrehaladást elérni, de a még meglévő korlátozások felszámolása segítséget jelentene az európai gazdaságnak, és javítaná a környezet állapotát.

Az európai utakon lévő összes teherautó mintegy negyede ? vissza a telephelyre tartva vagy két fuvar között ? nap mint nap üresen közlekedik. A jelentés szerint csökkentené az üresjáratok számát és növelné az ágazat hatékonyságát, ha a tagállami közúti fuvarozási piacokon fokozódhatna a verseny.

Kallas alelnök a következőket nyilatkozta: ?A jelenlegi szabályok pazarlásra kényszerítik az európai vállalatokat, a közlekedés valamennyi résztvevőjére kihatnak, és károsak a környezetre. Az ágazat és a járművezetők számára világos szabályozást, illetve jó munkakörülményeket kell teremtenünk. Remélem, hogy a következő Bizottság továbbhalad ezen az úton.?

A jelentés főbb megállapításai

 • A tagállamok végrehajtó hatóságainak fokozniuk kell a meglévő jogszabályok eredményesebb és következetesebb végrehajtására irányuló erőfeszítéseiket.
 • A Bizottság és az EU ehhez azzal nyújthat segítséget, hogy pontosítják a szabályokat, amelyeket a tagállamok jelenleg eltérően értenek, értelmeznek és hajtanak végre.
 • Hatékonyabban kell alkalmazni a szociális szabályokat a közúti fuvarozás területén, hogy az ágazat vonzó legyen az új járművezetők számára, és ki tudja elégíteni az árufuvarozás iránt a jövőben várható keresletet.
 • Az EU-nak lehetősége van arra, hogy javítsa a gazdaság hatékonyságát, és csökkentse a közlekedésből származó üvegházhatású gázok kibocsátását.

Tények és számok:

 • Az EU-ban a szárazföldön szállított áruk közel háromnegyedét (72 %-át) közúton fuvarozzák; az ágazat éves forgalma 300 milliárd euró, így mintegy 2 %-ban járul hozzá az EU GDP-jéhez.
 • A szárazföldi fuvarozás, amelynek része a közúti fuvarozás, az egyetlen olyan közlekedési mód, amelyben 2001 óta csökkent a munka termelékenysége (?0,2%).
 • Az Európai Unióban a tagállamok fuvarozási tevékenysége teszi ki a közúti fuvarozás 67 %-át. Ugyanakkor a külföldi fuvarozók továbbra is nagyon korlátozott mértékben tudnak belépni más tagállamok piacára.
 • A nehéz tehergépjárművek gyakran üresen közlekednek: az EU-ban az összes tehergépjármű 20 %-a üresen fut. A tagállami közlekedésben ez az arány már 25 %.
 • A közúti fuvarozási ágazatban mintegy 600 000 vállalat működik, igen jelentős részük kis- vagy középvállalkozás, amelyek közel 3 millió alkalmazottat foglalkoztatnak.
 • A közúti fuvarozás terén a közeljövőben hiány lesz járművezetőkben. A járművezetőkön is fog az idő, a közúti fuvarozás pedig nem tekinthető vonzó foglalkozásnak. A közvélemény megítélése szerint a munkakörülmények nehezek, és a tagállamok sem hajtják végre következetesen a szociális rendelkezéseket.
 • Az Európai Parlament közelmúltban elkészült tanulmánya1 szerint évente közel 50 millió euróra tehető a kabotázs2 elleni korlátozások fenntartásának költsége.
 • A kabotázs elleni korlátozások felszámolása hozzájárulna az üresjáratok csökkentéséhez, mert akkor a fuvarozók egyesíthetnék a szállítmányokat és kihasználhatnák a visszautakat.
 • A korlátozások feloldásával a flottakezelést is optimalizálni lehetne, ezáltal pedig összességében javulna az EU gazdaságában a logisztika hatékonysága. Ez hozzájárulna ahhoz, hogy az EU továbbra is vonzó célpont legyen a feldolgozóipar és a kereskedelem számára.

A következő lépések

A jelentést további megvitatásra megkapja az Európai Parlament és a Tanács.

További információk

http://ec.europa.eu/transport/modes/road/haulage/index_en.htm

MEMO/14/286

Adjon visszajelzést!