II. Nemzetközi Közbeszerzési Szimpózium

II. Nemzetközi Közbeszerzési Szimpózium

A II. Nemzetközi Közbeszerzési Szimpóziumot a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kara és a University of Rome Tor Vergata Közgazdasági Kara közösen szervezi 2014. szeptember 22-23-án Budapesten a Közbeszerzési Hatósággal. Előadással június 2-ig lehet jelentkezni.

A Szimpózium célja, hogy a közbeszerzésben kutató vagy dolgozó közgazdászok és a jogászok számára fórumot biztosíton a párbeszédre. A szervezők szeretnének közös platformot teremteni a közgazdászok és jogászok széles körének, lebontva az eltérő terminológiából és kulturális háttérből származó korlátokat, ezzel is hozzájárulva a gyakorlati kérdések jobb és mélyebb megértéséhez.
A meghirdetett négy téma lehetőséget ad a résztvevők számára a világban található legjobb gyakorlatok megismerésére.

A rendezvény házigazdája és befogadója a Budapesti Corvinus Egyetem Fővám téri épülete. A helyi szervezésben közreműködik a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Tásaság. Az esemény nyelve az angol.
A Szimpózium két napja alatt a résztvevők plenáris előadások és szakmai viták keretében dolgozzák fel az esemény 4, az új európai közbeszerzési irányelvekben hangsúlyt kapott fő témáját:

  1. Szociális szempontok érvényesítése a közbeszerzésben
  2. Zöld közbeszerzés
  3. Innováció támogatása a közbeszerzésben ? innovációs partnerség
  4. LOT /Beszerzési tárgyak részekre bontása

Jelentkezés előadás tartására

2014. június 2-ig lehet előadással is jelentkezni a rendezvényre a témakör megjelölésével.
A jelentkezéshez kb. 150-200 szavas absztraktot kell megküldeni a jelentkező önéletrajzával az anita.benesch@logisztika.hu címre. Az elfogadott absztraktok alapján készült cikkek közül a legjobbak kerülnek bemutatásra a konferencián, valamint közzétételre a konferencia kiadványában.
További információkról és részvételi feltételekről a rendezvény alábbi honlapján tájékozódhat:

www.publicprocurement.hu

Adjon visszajelzést!